Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Problematykę tę porusza prezes Zarządu KRS, Mieczysław Grodzki, w artykule "Uczniowie i nauczyciele czekają na przepisy". Apeluje do trzech resortów, których działania mogą wpłynąć na dynamiczny rozwój tych spółdzielni: Mnisterstwa Edukacji Narodowej, MInisterstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o powołanie międzyresortowego zespołu, który zajął by się uregulowaniem przepisów dla spółdzielni uczniowskich. Dotąd bowiem wszelkie próby uregulowania tych spraw nie przyniosły rezultatu. W tym kontekście niedowierzanie może budzić miejsce, jakie odrodzone państwo polskie w latach międzywojennych zapewniło spółdzielczości w szkole - zamieszczamy obszerny artykuł na ten temat, autorstwa dr. Marcina Kwietnia. Prezentujemy też garść eksponatów związanych ze spółdzielniami uczniowskimi z zasobów Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce.

Maj był miesiącem wielu interesujących wydarzeń dotyczących spółdzielczości. Samorządowcy woj. łódzkiego 8 maja zaprosili spółdzielców ze swojego regionu na debatę poświęconą m.in. wzajemnej współpracy. Trwają spotkania BGK z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych w sprawie prezentacji programu Społecznego Budownictwa Czynszowego. W Krakowie Amerykanie zaprezentowali wyniki badań satysfakcji z członkostwa w spółdzielniach różnych branż, a w warszawskiej Zachęcie odbyła się już kolejna debata poświęcona idei kooperatyzmu. Wszystkie te wydarzenia relacjonujemy w najnowszym numerze.   

Poza tym wiele informacji praktycznych: 
Paragraf spółdzielczy: Zawieszenie postępowania sądowego
Vademecum księgowego: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
GZM: Podstawa prawna ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych w spółdzielniach mieszkaniowych
Ciekawostki prawne: 
Dochodzenie roszczeń od przedsiębiorców w zależności od formy prowadzenia działalności - cz.2