Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Tołwiński był współtwórcą i członkiem Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, powstałej w 1921 r. jako nowatorski projekt, zmierzający do rozwiązania "katastrofy mieszkaniowej" w II RP. Oprócz działalności w WSM udzielał się również w Polskim Towarzystwie Reformy Mieszkaniowej, był członkiem Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej. Działania na rzecz stworzenia mieszkań dostępnych dla nieuprzywilejowanych warstw społecznych były poprzedzone jego wnikliwymi badaniami warunków życia w aglomeracjach robotniczych: Warszawie, Łodzi i Zagłębiu Dąbrowskim, które ujawniły katastrofalny stan warunków mieszkaniowych. "Bez poprawy warunków mieszkaniowych bez umożliwienia każdej rodzinie posiadania mieszkania, nie może być mowy o zdrowym rozwoju życia ekonomicznego, moralnego i politycznego Polski" pisał (jego artykuły, np.: „O ludzkie mieszkania” 1938 r., „Definicja mieszkania społecznie najpotrzebniejszego” 1939 r. ukazywały się w międzywojennej prasie).

Po wojnie, w latach 1947-1950 był Prezydentem Warszawy. Za jego prezydentury nastąpiła rozbudowa sieci wodno-kanalizacjynej i elektrycznej, oraz "Akcja R" skierowana na poprawę warunków mieszkaniowych peryferyjnych dzielnic Warszawy. Jego sukcesem była też rozbudowa sieci placówek służby zdrowia - pod koniec 1949 r. miasto prowadziło 17 zakładów lecznictwa zamkniętego (ok. 6 tys. łóżek, prawie dwa razy tyle, co przed wojną). 

Jako prezydent stolicy walczył z centralizmem państwowym, starając się utrzymać w rękach samorządowych instytucje, których nie chciał oddać pod zarząd państwa (Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy, Archiwum Miejskie, Administracja Gospodarstw Rolnictw i Leśnych - podlegająca zarządowi M.St.Warszawa, była źródłem pokaźnych przychodów dla miasta, a przejęło ją Ministerstwo Administracji Publicznej i Rolnictwa).

Starał się też o reparacje wojenne dla Warszawy, apelując w tej sprawie do pierwszego po wojnie Kongresu Międzynarodowego Związku Miast i Samorządów Lokalnych we Francji (3 -12 lipca 1947 r.) - Warszawa ma prawo do pomocy międzynarodowej dzięki swej nieprzejednanej walce z okupantem, swojemu wkładowi w zwycięstwo. Pod względem strat i przodownictwa w walce przeciw faszyzmowi, a obecnie w odbudowie - Warszawa jest wśród miast Europy na pierwszym miejscu. Kongres przygotował pod jego wpływem uchwalę o solidarnej pomocy Związku dla trzech miast zniszczonych szczególnie mocno podczas wojny: Warszawy, Rotterdamu i Coventry.

Pismo Krajowej Rady Spółdzielczej

informacje prasowe:
TVN24
Gazeta Wyborcza