Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Publikacje dotyczące spółdzielczości w Unii Europejskiej,
europejskiej legislacji spółdzielczej....


O promowaniu spółdzielni w Europie
Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich Dokument Komisji Europejskiej zawierający m.in. zobowiązania, jakie bierze ona na siebie w związku ze wspieraniem rozwoju spółdzielczości we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jak podkreśla wybitny znawca zagadnień spółdzielczych na świecie, Bruno Roelants, komunikat ten będzie miał daleko idący wpływ na politykę promowania spółdzielni, nie tylko w obecnych państwach członkowskich, ale także w krajach aspirujących do członkostwa w najbliższej przyszłości.


Zamów

 

   

Statut spółdzielni europejskiej
Statut ten, przygotowany w pierwotnej wersji jeszcze przed kilkunastu laty, dyskutowany był następnie długo przez państwa i instytucje Unii Europejskiej i ostatecznie, po pogodzeniu spornych punktów, przyjęty został w połowie 2002 r. Obecnie przedłożony został Parlamentowi Europejskiemu, który, jak się oczekuje, uchwali go wkrótce bez zasadniczych zmian. Statut umożliwi po raz pierwszy w historii tworzenie spółdzielni ponad granicami państw członkowskich Unii.


Zamów

 

   

Fińskie Prawo Spółdzielcze
Prawo o spółdzielczości, ogłoszone w Helsinkach 28 grudnia 2001 r. jest najświeższym rozwiązaniem legislacyjnym dotyczącym spółdzielczości w krajach Unii Europejskiej i stawiane jest często za wzór prawodawstwa spółdzielczego. Pozycja ta umożliwi zapoznanie się z tymi rozwiązaniami i warunkami działania spółdzielczego sektora gospodarki w jednym z krajów Unii.


Zamów

 

   
Promowanie Spółdzielczości przez Międzynarodową Organizację Pracy
Pełny tekst Zalecenia MOP nr. 139 dotyczącego promowania spółdzielczości. Ten ważny dla ruchu spółdzielczego dokument, skierowany m.in. do rządów państw członkowskich MOP, związków pracodawców oraz pracowników, jest uznaniem dla spółdzielczych wartości i zasad. Publikacja zawiera również materiały uzupełniające, będące zapisem dyskusji, jaka odbyła się w siedzibie MOP w Genewie przed przyjęciem Zalecenia. Cena: 14.98 zł zamów

Zamów
 

   
Spółdzielnia Europejska - szansa integracji i rozwoju spółdzielczości w Europie
Publikacja ta zawiera materiały z ogólnopolskiej konferencji Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która odbyła się 22 czerwca 2007 r. w Warszawie. Poświęcona ona była transgranicznym strukturom gospodarczym, jakimi są spółdzielnie europejskie, tworzone przez przedsiębiorców z różnych państw członkowskich UE. Materiały zawarte w publikacji poświęcone są zarówno legislacji związanej ze spółdzielniami europejskimi, analizą ich funkcjonowania oraz praktycznym doświadczeniom ich tworzenia.

Zamów
 

   
Spółdzielnia Europejska - geneza, stan prawny, możliwości tworzenia w Polsce

Niniejsza książka zawiera teksty odpowiednich aktów prawnych oraz komentarz do nich wraz ze wskazówkami jak założyć spółdzielnię europejską. Jako wprowadzenie zamieściliśmy tekst dr. Adama Piechowskiego poświęcony polityce spółdzielczej Unii Europejskiej i jej Państw Członkowskich, przedstawiający potencjał spółdzielni w Europie oraz przypominający długą drogę, jaka wiodła od pojawienia się pierwszych idei umożliwienia tworzenia ponadgranicznych form spółdzielczych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej do ostatecznego uznania ich w prawodawstwie europejskim.

Zamów