Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Teksty ustaw, orzecznictwo...

 

 

Ustawa Prawo Spółdzielcze - NOWOŚĆ!

 

Tekst jednolity ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. stan prawny na 13 września 2015 r. Publikacja stanowi dodatek do "Monitora Spółdzielczego"
Cena: 21 zł

 

pobierz druk zamówienia PDF
zamów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

 

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Tekst jednolity Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. stan prawny na 7 sierpnia 2013. Publikacja stanowi dodatek do "Monitora Spółdzielczego"

Cena: 21 zł

 

pobierz druk zamówienia PDF
zamów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

 

Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dotyczące przepisów ustaw:
Prawo Spółdzielcze oraz Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych


Publikacja pod redakcją Jerzego Jankowskiego zawiera teksty wyroków Trybunału Konstytucyjnego (wg. stanu prawnego na 31 grudzień 2006 r.) w sprawach związanych z prawem spółdzielczym, a zwłaszcza z ustawą i spółdzielniach mieszkaniowych. Szczegółowa lektura uzasadnień tych wyroków może być szczególnie pomocna dla osób tworzących statuty regulaminy i uchwały w spółdzielniach i wszystkich, którzy chcą uczyć się interpretacji przepisów regulujących funkcjonowanie spółdzielni zgodnie z normami konstytucyjnymi.

 

Cena: 25 zł
zamów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

   

Orzecznictwa Sądu Najwyższego do ustawy Prawo Spółdzielcze

Przedstawiony w niniejszym opracowaniu wybór orzecznictwa do poszczególnych przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze powinien ułatwić stosowanie ustawy osobom stykającym się z nią na co dzień. Jest to szczególnie istotne w czasach, kiedy niemal każdy rok przynosi fundamentalne zmiany w prawie spółdzielczym. Wypracowując własne zdanie na temat konkretnego problemu prawnego, warto poznać również pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy. Z cala pewnością będzie on drogowskazem prowadzącym do lepszego zrozumienia treści przepisów prawnych. Wybór opracował dr. Jerzy Jankowski.
Miękka oprawa, 192 str.

 

Cena: 25 zł
zamów:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Opracowania ogólne i poradniki:

 

Jak założyć spółdzielnię uczniowską?


Najnowsza publikacja dr. Jerzego Jankowskiego i Ewy Derc jest poradnikiem skierowanym do tych, którzy chcieliby założyć spółdzielnię uczniowską w szkole. Stanowi niezbędne kompendium wiedzy, zbiór wskazówek praktycznych oraz tekstów rozporządzeń regulujących funkcjonowanie SU. Publikacja jest realizacją deklaracji złożonych na II Kongresie Spółdzielczości Uczniowskiej w maju 2014 r. Stanowi pomoc w pracach nad organizowaniem spółdzielni w szkołach, ale także jest zachętą do podejmowania takiej działalności. Każdy zainteresowany znajdzie w tej publikacji najważniejsze wskazówki i porady prawne oraz praktyczne. Niniejsze opracowanie zawiera ważne treści edukacyjne i poznawcze dla każdego, kto chciałby poznać istotę i znacznie spółdzielni uczniowskich w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych oraz umiejętności współdziałania i pracy zespołowej.


Książka w cenie 25 zł brutto dostępna jest w Centrum Informacji i Promocji KRS.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Recenzja w magazynie "Tęcza Polska" - zobacz PDF


 

 

Kompendium Spółdzielczość Wiejska dla szkół i uczelni rolniczych


Krajowa Rada Spółdzielcza na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowała II wydanie kompendium dla szkół i uczelni rolniczych oraz instytucji otoczenia rolnictwa. Prezentuje ono spółdzielczość wiejską w Europie i na Świecie. W wielu krajach rozwijają się dynamicznie nowe formy spółdzielczości, m.in. spółdzielnie wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii (OZE), spółdzielnie powoływane do sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, spółdzielnie agroturystyczne, spółdzielnie usług dla ludności (domy spotkań, szkolenia, aktywizacja ludności), spółdzielcze przedszkola, spółdzielnie opieki nad osobami starszymi, spółdzielnie opieki zdrowotnej, spółdzielnie usługowe i handlowe różnego typu. W publikacji opisane zostało również zakładanie i działanie spółdzielni (w tym zarządzanie, prowadzenie działalności finansowej i marketingowej), przedstawione zostały formy wsparcia spółdzielni (w szczególności z środków UE) oraz przykłady praktycznego działania spółdzielni w Polsce i na Świecie.

Pobierz PDF:

 

 

Alfred Domagalski: O lepszy, przyjazny świat


„...Emanuje z niej głęboka erudycja Autora - cenionego działacza społecznego, polityka, posła na Sejm w latach 1993 - 1997, współtwórcy polskiego prawa spółdzielczego. Domagalski prezenuje tu swoje poglądy społeczne, ekonomiczne i polityczne, kreśli wizję państwa przyjaznego dla ludzi, otwartego na humanistyczne wartości  i strzegącego podmiotowości każdej osoby ludzkiej. Pod tym względem Domagalski jest spadkobiercą i kontynuatorem zarówno spuścizny europejskich agrarystów, jak i 150-letniej tradycji spółdzielczej, docenionej w wypowiedziach Papieża Jana Pawła II i wpisującej się w mounierowską tradycję społecznej nauki kościoła. (z przedmowy)

 

cena - 30 zł

 

 


 

Publikacje dotyczące spółdzielczości w Unii Europejskiej,
europejskiej legislacji spółdzielczej....


O promowaniu spółdzielni w Europie
Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich Dokument Komisji Europejskiej zawierający m.in. zobowiązania, jakie bierze ona na siebie w związku ze wspieraniem rozwoju spółdzielczości we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jak podkreśla wybitny znawca zagadnień spółdzielczych na świecie, Bruno Roelants, komunikat ten będzie miał daleko idący wpływ na politykę promowania spółdzielni, nie tylko w obecnych państwach członkowskich, ale także w krajach aspirujących do członkostwa w najbliższej przyszłości.


Zamów

 

   

Statut spółdzielni europejskiej
Statut ten, przygotowany w pierwotnej wersji jeszcze przed kilkunastu laty, dyskutowany był następnie długo przez państwa i instytucje Unii Europejskiej i ostatecznie, po pogodzeniu spornych punktów, przyjęty został w połowie 2002 r. Obecnie przedłożony został Parlamentowi Europejskiemu, który, jak się oczekuje, uchwali go wkrótce bez zasadniczych zmian. Statut umożliwi po raz pierwszy w historii tworzenie spółdzielni ponad granicami państw członkowskich Unii.


Zamów

 

   

Fińskie Prawo Spółdzielcze
Prawo o spółdzielczości, ogłoszone w Helsinkach 28 grudnia 2001 r. jest najświeższym rozwiązaniem legislacyjnym dotyczącym spółdzielczości w krajach Unii Europejskiej i stawiane jest często za wzór prawodawstwa spółdzielczego. Pozycja ta umożliwi zapoznanie się z tymi rozwiązaniami i warunkami działania spółdzielczego sektora gospodarki w jednym z krajów Unii.


Zamów

 

   
Promowanie Spółdzielczości przez Międzynarodową Organizację Pracy
Pełny tekst Zalecenia MOP nr. 139 dotyczącego promowania spółdzielczości. Ten ważny dla ruchu spółdzielczego dokument, skierowany m.in. do rządów państw członkowskich MOP, związków pracodawców oraz pracowników, jest uznaniem dla spółdzielczych wartości i zasad. Publikacja zawiera również materiały uzupełniające, będące zapisem dyskusji, jaka odbyła się w siedzibie MOP w Genewie przed przyjęciem Zalecenia. Cena: 14.98 zł zamów

Zamów
 

   
Spółdzielnia Europejska - szansa integracji i rozwoju spółdzielczości w Europie
Publikacja ta zawiera materiały z ogólnopolskiej konferencji Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która odbyła się 22 czerwca 2007 r. w Warszawie. Poświęcona ona była transgranicznym strukturom gospodarczym, jakimi są spółdzielnie europejskie, tworzone przez przedsiębiorców z różnych państw członkowskich UE. Materiały zawarte w publikacji poświęcone są zarówno legislacji związanej ze spółdzielniami europejskimi, analizą ich funkcjonowania oraz praktycznym doświadczeniom ich tworzenia.

Zamów
 

   
Spółdzielnia Europejska - geneza, stan prawny, możliwości tworzenia w Polsce

Niniejsza książka zawiera teksty odpowiednich aktów prawnych oraz komentarz do nich wraz ze wskazówkami jak założyć spółdzielnię europejską. Jako wprowadzenie zamieściliśmy tekst dr. Adama Piechowskiego poświęcony polityce spółdzielczej Unii Europejskiej i jej Państw Członkowskich, przedstawiający potencjał spółdzielni w Europie oraz przypominający długą drogę, jaka wiodła od pojawienia się pierwszych idei umożliwienia tworzenia ponadgranicznych form spółdzielczych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej do ostatecznego uznania ich w prawodawstwie europejskim.

Zamów
 


Publikacje dotyczące ruchu spółdzielczego, jego zasad i misji społecznej...

 

Karta Etyki SpółdzielczejUchwała Zgromadzenia Ogólnego KRS określająca podstawowe zasady etyki spółdzielczej. Akcentuje przede wszystkim postawy rzetelności i uczciwości w wykonywaniu swojej osobistej pracy wobec wspólnego, spółdzielczego dorobku, przy poszanowaniu praw członków spółdzielni i przestrzeganiu zasad demokratycznych, tak mocno związanych z ruchem spółdzielczym. Równocześnie eksponuje ona potrzebę stałych i wielorakich więzów spółdzielców ze środowiskiem, w którym żyją i działają i dla którego spółdzielczość może czynić jeszcze więcej, niż dotychczas.


Cena: 10 zł
Zamów

 

 

   

 

Mieszkalnictwo w gospodarce rynkowej

Pierwsza tego typu publikacja na rynku księgarskim, przedstawiająca kompleksowo działalność spółdzielczości mieszkaniowej poprzez pryzmat gospodarki rynkowej. Obrazuje nie tylko procesy dostosowywania się spółdzielni do nowych warunków inwestowania i administrowania spółdzielczymi zasobnami mieszkaniowymi po 1989 r., ale także codzienne konfilkty pomiędzy spółdzielczymi zasadami a prawem rynku. Autorzy: Jerzy Jankowski i Marian G. Brodziński przypominają, że pomimo wolnorynkowego liberalizmu spółdzielczość nie została zwolniona z obowiązku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mniej zamożnych warstw społecznych.
Cena: 50 zł
Zamów

 

 

   

 

Rozwój współpracy i współdziałania spółdzielczego jako wymóg procesów globalizacji i koncentracji gospodarki

Materiał z konferencji programowej pod red. dr Iwony Drozd-Jaśniewicz zorganizowanej przez Krajową Radę Spółdzielczą w 2010 r. nt „Rozwój współpracy i współdziałania spółdzielczego jako wymóg procesów globalizacji i koncentracji gospodarki”. Opracowanie zawiera referaty programowe i wystąpienia. W materiale umieszczono również sprawozdanie z dwóch sesji panelowych „Handel spółdzielczy - ważne ogniwo współpracy międzybranżowej” oraz „Banki spółdzielcze i SKOK-i jako integrator ruchu spółdzielczego na płaszczyźnie finansowej”, a także najważniejsze głosy w dyskusji.

Cena: 20 zł
Zamów

 

   
Odmienność podmiotów spółdzielczych od spółek prawa handlowego

Materiały II Spółdzielczego Forum Społeczno-Ekonomicznego,które odbyło się 8 lipca 2006 r. - podczas Targów Spółdzielczych - w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie. Jego podstawowym zagadnieniem była odrębność systemu spółdzielczego od formy spółek prawa handlowego. Wstęp - prezes Zarządu KRS, Alfred Domagalski. (Uwaga- nakład wyczerpany)

Cena: 20 zł
Zamów
 

 


 

 

Walne Zgromadzenia w spółdzielniach

Poradnik autorstwa Wojciecha Jastrzębskiego. Zawiera porady i wskazówki dla rad nadzorczych, zarządów i członków spółdzielni, oparte na przepisach Prawa spółdzielczego i typowych statutach spółdzielni, a także wyjaśnienia w sprawach występujących najczęściej przy zwoływaniu, ustalaniu czasu, miejsca i porządku obrad walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli). Opracowany wg. stanu prawnego na dzień 29 lutego 2000 r.
Cena: 20 zł
Zamów

 
Wskazówki dla rad nadzorczych
w zakresie kontroli sprawozdań finansowych spółdzielni

Publikacja opracowana przez Marię Konopkę może być pomocna wszystkim członkom Rad Nadzorczych, którzy stają przed zadaniem kontroli sprawozdania finansowego spółdzielni. Zgodnie z Prawem spółdzielczym Rada może żądać od zarządu, członków i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni. Pamiętać jednak należy, że przepis ten nadaje te uprawnienia Radzie Nadzorczej jako organowi, a nie poszczególnym członkom Rady z ich własnej inicjatywy.  Działania kontrolne podejmowane przez poszczególnych członków rady muszą być uprzednio uprawomocnione decyzją czy uchwałą podjętą na posiedzeniu Rady.
Cena: 20 zł
Zamów

 Teksty ustaw, orzecznictwo...

 

Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
dotyczące przepisów Prawo Spółdzielcze
oraz Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych


Publikacja pod redakcją Jerzego Jankowskiego zawiera teksty wyroków Trybunału Konstytucyjnego (wg. stanu prawnego na 31 grudzień 2006 r.) w sprawach związanych z prawem spółdzielczym, a zwłaszcza z ustawą i spółdzielniach mieszkaniowych. Szczegółowa lektura uzasadnień tych wyroków może być szczególnie pomocna dla osób tworzących statuty regulaminy i uchwały w spółdzielniach i wszystkich, którzy chcą uczyć się interpretacji przepisów regulujących funkcjonowanie spółdzielni zgodnie z normami konstytucyjnymi.
Cena: 25 zł zamów
 

   
Orzecznictwa Sądu Najwyższego do ustawy Prawo Spółdzielcze

Przedstawiony w niniejszym opracowaniu wybór orzecznictwa do poszczególnych przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze powinien ułatwić stosowanie ustawy osobom stykającym się z nią na co dzień. Jest to szczególnie istotne w czasach, kiedy niemal każdy rok przynosi fundamentalne zmiany w prawie spółdzielczym. Wypracowując własne zdanie na temat konkretnego problemu prawnego, warto poznać również pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy. Z cala pewnością będzie on drogowskazem prowadzącym do lepszego zrozumienia treści przepisów prawnych. Wybór opracował dr. Jerzy Jankowski.
Miękka oprawa, 192 str.
Cena: 20 zł zamów