Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Spis treści

Spółdzielczy Kwartalnik NaukowySpółdzielczy Kwartalnik Naukowy (SKN) jest wydawnictwem periodycznym, będącym sukcesorem czasopisma o tym samym tytule wydawanego  w latach 1967 – 1989 jako wiodące w kraju teoretyczno-naukowe pismo poświęcone problematyce spółdzielczej. Stanowiło ono kontynuację przedwojennego Spółdzielczego Przeglądu Naukowego, wydawanego przez ówczesny Spółdzielczy Instytut Naukowy.  Kwartalnik ukazuje się obecnie nieregularnie, jednak docelowo przewiduje się jego publikację zgodnie z tytułem, w rytmie 3 – 4 numerów rocznie.
Periodyk ma charakter naukowy o charakterze teoretyczno-empirycznym i stanowi miejsce publikacji opracowań głównie o charakterze ekonomicznym, społecznym, socjologicznym i historycznym, a także z dziedziny zarządzania, nawiązujących do szeroko pojmowanej spółdzielczości, gospodarki społecznej, współdziałania ludzi itp. Obejmuje swoim zakresem merytorycznym historyczne i aktualne problemy spółdzielczości w kraju i za granicą oraz społecznej gospodarki rynkowej, której spółdzielczość jako własność wspólnotowa jest najważniejszym sektorem. Jednocześnie uwzględnia także problematykę III sektora organizacji pozarządowych i problemy mechanizmów pieniężnych jako infrastruktury finansowej. Artykuły składane do SKN są recenzowane.

 


KOMITET REDAKCYJNY:

Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz - redaktor naczelny
prof. dr hab. Ewa Leś -
zastępca redaktora naczelnego
dr Adam Piechowski - zastępca redaktora naczelnego
dr Krzysztof Lachowsk
i - sekretarz redakcji 
dr hab. Michał Pietrzak,
prof. dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz 
prof. dr hab. Aldon Zalewski

 

RADA PROGRAMOWA:
Andrzej Anulewicz, Prof. Carlo Borzaga (Włochy), Waldemar Broś, Dr Bronisław Brzozowski, prof. dr hab. Lech Buczowski, prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, prof. dr hab. Henryk Cioch, Alfred Domagalski (przewodniczący), prof. dr hab. Józefa Gniewek, prof. dr hab. Adam Jedliński, Krzysztof Kokoszkiewicz, prof. dr hab. Danuta Mierzwa, prof. Hans-H. Münkner (Niemcy), Janusz Paszkowski, Jerzy Rybicki, prof. Yohanan Stryjan (Szwecja), Jerzy Szreter, Jan Włostowski

 


Dotychczas ukazały się dwa numery wznowionego Spółdzielczego Kwartalnika Naukowego:

Nr 1/2008 spis treści do pobrania
Nr 1/2009 spis treści do pobrania

O ukazaniu się kolejnych numerów będziemy informować.

 Do autorów prac składanych do publikacji w Spółdzielczym Kwartalniku Naukowym

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania do naszego Kwartalnika artykułów i innych opracowań, recenzji oraz informacji o ważnych wydarzeniach i instytucjach związanych ze spółdzielczością. Przypominamy, że pismo ma charakter teoretyczno-naukowy i stanowi miejsce publikacji opracowań głównie o charakterze ekonomicznym, społecznym, socjologicznym i historycznym, a także z dziedziny zarządzania, nawiązujących do szeroko pojmowanej spółdzielczości, gospodarki społecznej, współdziałania ludzi itp. Jest w nim miejsce dla prac o charakterze teoretycznym i empirycznym, prezentujących ujęcia syntetyczne, jak i pokazujących problematykę zastosowania metod badawczych. W strukturze kolejnych numerów przewidujemy wyodrębnienie następujących części:

 

 • Przesłanie Władz Spółdzielczych i informacje redaktora naczelnego,
 • Artykuły (do 22 stron maszynopisu),
 • Miscellanea, Komunikaty z badań (do 10 – 15 stron maszynopisu),
 • Kronika, Dokumenty (3 – 7 stron maszynopisu),
 • Recenzje i omówienia (3 – 7 stron maszynopisu),
 • Noty bibliograficzne, Przegląd zawartości czasopism zagranicznych
 • Abstrakty artykułów w języku angielskim.

Składane do redakcji prace powinny zawierać:

 • Imię i nazwisko autora (autorów w układzie alfabetycznym),
 • Tytuł pracy w języku polskim,
 • Abstrakt (najważniejsze tezy i wnioski) do 20 wierszy maszynopisu,
 • Słowa kluczowe,
 • Właściwy tekst pracy z wyróżnieniem wstępu, podrozdziałów, zakończenia (wnioski),
 • Odsyłacze do literatury w systemie oksfordzkim, tzn. w nawiasach we właściwym tekście (a nie w przypisach), z podaniem nazwisk/a autora/ów przywoływanej publikacji i strony odesłania,
 • Przypisy uzupełniające tekst u dołu strony (z numeracją ciągłą dla całej pracy),
 • Bibliografię w układzie alfabetycznym, obejmująca pozycje cytowane w tekście, z podaniem nazwisk/a autora/ów, inicjału/ów imienia/on, roku wydania, tytułu, nazwy wydawnictwa i miejsca wydania,
 • Tytuł pracy, słowa kluczowe i streszczenie w języku angielskim,
 • Informacje o Autorze zawierające adres prywatny, miejsce pracy, telefon oraz adres e-mail,
 • Tabele, z numerem i tytułem, należy zamieszczać w tekście opracowania,
 • Rysunki opatrzone numerem i tytułem zamieszczone na odrębnych stronach

 

Teksty pisane w formacie Word w 2 egzemplarzach oraz na CD należy nadsyłać na adres:


Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy
Krajowa Rada Spółdzielcza

ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dla Autorów tekstów przyjętych do druku przewidziane są odpowiednie honoraria.
Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia nadesłanych tekstów, dokonania skrótów i redakcji.
W razie potrzeby prosimy zwracać się o informacje do redaktora naczelnego
prof. dr hab. Mieczysława Adamowicz (tel. 22 593 40 77, e-mail mieczysłTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
lub sekretarza redakcji dr Krzysztofa Lachowskiego (tel. 22 596 45 26, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )