Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

APEL DO SPÓŁDZIELNI

 

Krajowa Rada Spółdzielcza zwraca się do wszystkich spółdzielni i organizacji spółdzielczych gromadzących pamiątki związane z historią spółdzielczości, prowadzących własne muzea, izby pamięci oraz podejmujących inicjatywy mające na celu zachowanie pamięci o działalności spółdzielni w przeszłości.

Wiele tego typu wyjątkowych inicjatyw ma zasięg wyłącznie lokalny i nie są one powszechnie znane. W zbliżającym się Międzynarodowym Roku Spółdzielczości 2012 pragnęlibyśmy więc dokonać ewidencji tego typu przedsięwzięć, by je upowszechnić, a przez to wzbogacić naszą wiedzę o rozwoju ruchu spółdzielczego w Polsce, wskazać nowe źródła do badań nad tą materią. Mamy nadzieję, że powstały w ten sposób katalog spółdzielczych muzeów oraz izb pamięci skłoni również inne spółdzielnie do refleksji nad własną historią i stanie się źródłem nowych pomysłów. Planowane jest również stworzenie usystematyzowanej sieci spółdzielczych placówek historycznych, nad którą patronat sprawowałoby działające w budynku Krajowej Rady Spółdzielczej Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce.

Wydana w 2008 roku Księga Spółdzielczych 100-latek pozwoliła nam usystematyzować wiedzę o najstarszych polskich spółdzielniach. Dziś stoi przed nami kolejne zadanie – opieka nad materialnym dziedzictwem polskiego ruchu spółdzielczego. Jeżeli więc posiadacie Państwo własne muzea, kąciki lub izby pamięci - piszcie do nas.

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
Centrum Informacji i Promocji KRS
00-013 Warszawa, ul. Jasna 1
z dopiskiem: HISTORIA
tel./fax.: 22 828 65 11


W sporządzeniu informacji pomoże Państwu ankieta: pobierz