Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player


Przy wypracowywaniu stanowiska, KRS ściśle współpracuje z krajowymi Związkami spółdzielni rolniczych. W dniu 3 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków spółdzielczych, celem omówienia propozycji poszczególnych związków oraz wypracowania wspólnych rozwiązań do PROW. Liczymy na dalszą, jeszcze bardziej owocną współpracę, której celem jest rozwój spółdzielczości.


Należy podkreślić pozytywne podejście Kierownictwa Resortu Rolnictwa do potrzeby odbudowy spółdzielczości rolniczej i wiejskiej w naszym kraju, co znalazło także swój wyraz w powołaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalembę Wydziału Spółdzielczości Rolniczej i Grup Producentów Rolnych w MRiRW.


KRS ma nadzieję na uwzględnienie zgłoszonych, jakże pilnych i potrzebnych postulatów, dla dobra polskich rolników, spółdzielni i polskiej gospodarki. Poniżej zamieszczamy propozycje i uwagi KRS przekazane do MRiRW w ramach zakończonych dotychczas dwóch etapów konsultacji Programu:


Stanowisko KRS w ramach II etapu konsultacji projektu PROW 2014-2020 skierowane do Ministra Rolnictwa - ZOBACZ


Stanowisko KRS w ramach I etapu konsultacji projektu PROW 2014-2020  - trwające do 15.05.2013 r. - ZOBACZ

 

- uwagi i propozycje KRS do wstępnego zarysu PROW - ZOBACZ

- uwagi i propozycje KRS do SWOT - ZOBACZ