26 września br. Związek Zawodowy „Budowalni” wraz z partnerami - licznymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska związanego z budownictwem - zaprosił na uroczystość z okazji Dnia Budowlanych 2019. W spotkaniu wzięli udział m.in. Paulina Malinowska-Kowalczyk z Kancelarii Prezydenta RP, Krzysztof Piątek - Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Jacek Gryga - Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Krzysztof Janeczko - Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, przedstawiciele instytucji naukowych, stowarzyszeń branżowych, pracodawcy oraz związkowcy. Krajową Radę Spółdzielczą, która była jednym ze współorganizatorów spotkania, reprezentował Zastępca Prezesa Zarządu, Marek Kowalski.

- Spotkania takie są bardzo potrzebne naszej branży, gdyż wszystkich tu zgromadzonych łączy poczucie wspólnoty zawodowej i emocjonalny stosunek do wykonywanej pracy - podkreślił gospodarz spotkania, Zbigniew Janowski - przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”. Uroczystość stała się okazją, by podziękować przedstawicielom wielu firm budowlanych i spółdzielni mieszkaniowych. Nadawane przez Związek Złote Odznaki „Zasłużony dla Budownictwa” otrzymali w tym roku Jan Charęza - prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orlik-Jantar” w Warszawie, Zbigniew Gaca-Richter - prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie oraz Robert Gołaś, członek Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej Wolska Żelazna Brama. Odznakę „Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej” otrzymała Małgorzata Maroszek, prezes Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”. 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie