Ostatnie w 2019 roku posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, które obradowało w „Domu pod Orłami” 18 grudnia, zdecydowało, że VII Kongres Spółdzielczości odbędzie się w pierwszym kwartale 2021 roku. Natomiast rok bieżący upływać będzie pod hasłem 100-lecia pierwszej polskiej ustawy o spółdzielniach.

W porządku obrad znalazło się kilka istotnych tematów. Przede szystkim, po śmierci członków Zgromadzenia Ogólnego - kol. Jacka Staciwy oraz kol. Tadeusza Orczykowskiego, należało uzupełnić skład Zgromadzenia i jego Prezydium. Do Zgromadzenia dołączył Mirosław Kaszkur, prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Starej Kamienicy (woj. dolnośląskie), natomiast do Prezydium Zgromadzenia Ogólnego, w miejsce śp. Jacka Staciwy, w tajnym głosowaniu wybrano Krzysztofa Kokoszkiewicza - również przedstawiciela Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Spotkanie stało się też okazją, by oficjalnie pogratulować Romualdowi Ajchlerowi (RSP w Dąbrowie, woj. wielkopolskie) uzyskania mandatu poselskiego - gratulacje wręczyli prezes Zarządu KRS, dr inż. Mieczysław Grodzki oraz przewodniczący ZO KRS, dr Jerzy Jankowski. Polityczne i społeczne wsparcie, jakiego udzielają spółdzielniom przychylni im parlamentarzyści, jest dla funkcjonowania spółdzielczości niezwykle istotne - co w dyskusji podkreślała pełnomocnik KRS na woj. śląskie, Jolanta Koch-Kubas.

Podczas posiedzenia prezes Grodzki przedstawił informacje o bieżącej działalności KRS oraz wstępne zestawienie przychodów i kosztów za okres od stycznia do listopada 2019 r. Następnie członkowie Zgromadzenia Ogólnego przyjęli trzy uchwały. Uchwała nr 17 - w sprawie zwołania VII Kongresu Spółdzielczości była poprzedzona ustaleniami Prezydium ZO KRS. Uchwałą nr 18 Zgromadzenie Ogólne ogłosiło rok 2020 rokiem jubileuszu setnej rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej ustawy o spółdzielniach i zaapelowało do regionalnych pełnomocników o upamiętnienie tego wydarzenia.  Uchwała nr 19 - w sprawie zwolnienia banków spółdzielczych z obowiązku powoływania tzw. niezależnych czonków ich organów nadzorczych jest rezultatem długotrwałych dyskusji w środowisku banków spółdzielczych. Problemy te przedstawił przewodniczący komisji finansów Piotr Huzior, a w dyskusji Jan Grzesiek (BS Jarocin) zaznaczył, że rosnące wymagania stawiają działalność banków spółdzielczych na granicy opłacalności.  

 

Do pobrania:

Uchwała nr 16/2019 ZO KRS z dnia 18.12.2019 r. w sprawie powołania członka Prezydium ZO KRS

Uchwała nr 17/2019 ZO KRS z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zwołania VII Kongresu Spółdzielczości
Załącznik - Wzór uchwały walnego zgromadzenia / rady nadzorczej w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na zjazd przedkongresowy

Uchwała nr 18/2019 ZO KRS z dnia 18.12.2019 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej ustawy o spółdzielniachm ustawa z dnia 29 października 1920 roku (Dz. U. nr 111, poz. 733)

Uchwała 19/2019 ZO KRS z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zwolnienia banków spółdzielczych z obligatoryjnego obowiązku powoływania tzw. niezależnych członków do składów ich organów nadzorczych
Załącznik - Uzasadnienie

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie