Nowa flaga i logo spółdzielcze

Podczas odbywającego się w dniach 1-5 listopada 2013 r. Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Kapsztadzie (RPA) zaprezentowano nowe logo organizacji, które zarazem powinno stać się symbolem spółdzielczości na świecie i marką spółdzielczych produktów. Jest to, utrzymane w fioletowej kolorystyce, powszechnie zrozumiałe słowo „COOP”, którego  litery umieszczone na białym tle łączą się jak ogniwa łańcucha. Dotychczasowa „tęczowa flaga”, czy to w swej klasycznej wersji, czy tej późniejszej, w której z łuku tęczy wylatują kolorowe gołąbki, przechodzi więc do historii. Zbyt wiele budziła w ostatnich latach kontrowersji, kojarzono ją mylnie z innymi, niekoniecznie spółdzielczymi ruchami i organizacjami, które również używają barw tęczy. Nowe logo wydaje się być bardziej jednoznaczne, łatwe przez wszystkich do odczytania.

 

Zastępując swe dotychczasowe logo nowym, MZS zaapelował jednocześnie do spółdzielni i organizacji spółdzielczych we wszystkich krajach o powszechne stosowanie symbolu na wszelkich materiałach promocyjnych, publikacjach, flagach, produktach itp., jako uniwersalnej marki spółdzielczej pozwalającej w każdym zakątku Ziemi na jasne zidentyfikowanie posługującego się nią podmiotu jako spółdzielczego czy produktu jako pochodzącego ze spółdzielni. Nie jest oczywiście zabronione posługiwanie się dotychczasowymi symbolami - Związek nie jest władny tego uczynić, może jedynie zalecić stopniowe przechodzenie na nowe. By jednak nie dopuścić do powtórzenia się wcześniejszej sytuacji, kiedy to tradycyjna spółdzielcza tęczowa flaga zawłaszczona została przez nie-spółdzielcze organizacje, tym razem znak „coop” został zarejestrowany, a stosowanie go nakłada na użytkownika pewne obowiązki i reguły posługiwania się nim. Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik dla polskich organizacji spółdzielczych i spółdzielni pragnących używać nowego międzynarodowego spółdzielczego logo.

 

Rejestracja

Wszyscy zainteresowani posługiwaniem się nowym znakiem winni zarejestrować się nieodpłatnie na stronie internetowej www.identity.coop (w języku angielskim, francuskim bądź hiszpańskim - nie polecamy wpisania jęz. polskiego, gdyż dostępne tam tłumaczenie poprzez „translate Google” jest niedokładne i może prowadzić do nieporozumień).

Następnie należy wybrać jedną z opcji: dla spółdzielni/organizacji, które wcześniej już uzyskały prawo używania domeny internetowej „.coop”, dla spółdzielni/organizacji, które dotąd nie używają tej domeny i dla organizacji, które same nie mają formy spółdzielczej, lecz np. działają na rzecz spółdzielczości.

W dalszym ciągu należy wypełnić właściwe rubryki, podając m.in. imię i nazwisko osoby występującej, nazwę spółdzielni/organizacji, kraj, adres mailowy, branżę i sposób w jaki będzie się stosowało logo. Trzeba również podać pełne dane teleadresowe oraz organizację, która może rekomendować aplikująca spółdzielnię/organizację i potwierdzić jej spółdzielczy charakter bądź inne związki ze spółdzielczością. Polskie spółdzielnie/organizacje mogą podać Krajową Radę Spółdzielczą bądź któryś z krajowych związków rewizyjnych będących członkami MZS (KSKOK, KZRSS „Społem”, ZLSP, ZRSM RP).

Wszyscy, którym przyznane zostanie prawo używania znaku „coop” (bezterminowo), otrzymają również na okres 12 miesięcy przywilej nieodpłatnego korzystania z domeny internetowej „.coop” (po roku można to przedłużyć za niewielką opłatą). Dlatego w odpowiedniej rubryce należy podać proponowaną nazwę swojej domeny np. „ …@nazwa.coop”. Po wysłaniu aplikacji (i ewentualnym skonsultowaniu się przez MZS z organizacją podaną jako rekomendująca), aplikant otrzyma w krótkim czasie drogą mailową potwierdzenie prawa posługiwania się logo „coop” wraz z linkami do ściągnięcia logo w wersji cyfrowej oraz podręcznika posługiwania się nowym symbolem.

 

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie