Powody, dla których rolnicy powinni się organizować:

 • Gospodarstwa rolne niezależnie od swojej wielkości są na rynku jednostkami małymi
 • Postępuje proces globalizacji – zmniejsza się liczba odbiorców produktów rolnych
 • Odbiorcy potrzebują dużych, jednorodnych partii produktów rolnych
 • Wspólna sprzedaż większych partii produktów powinna zapewnić korzystniejsze ceny i lepszą pozycję na rynku
 • Wspólne zakupy środków produkcji rolnej obniżają wysokie koszty produkcji
 • Możliwość wspólnego inwestowania

 

Główne cele gospodarcze tworzenia grup:

 • tańsze, wspólne zaopatrzenie w środki do produkcji rolnej
 • lepsze warunki sprzedaży produktów
 • łatwiejszy dostęp do ważnych informacji rynkowych
 • efektywniejsze wykorzystanie maszyn i urządzeń
 • prowadzenie wspólnych działań marketingowych
 • możliwość wspólnego inwestowania, w szczególności z dofinansowaniem z funduszy UE
 • odbudowanie pozycji rolnika na rynku
 • oszczędność czasu

 

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie