termin:  termin zostanie podany później , godz. 1000 – 1630

miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

 

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Walne Zgromadzenie w aktualnym orzecznictwie.
 2. Przygotowanie W.Z. – obligatoryjna treść zawiadomienia, sposób doręczeń, skutki uchybień, zasady liczenia terminów.
 3. Uczestnicy W.Z. - rejestr członków a przygotowanie listy obecności na W.Z. Informowanie o nabyciu członkostwa (od 09.09.2017 r.) a tym samym o prawie do udziału w W.Z.
 4. Udział pełnomocnika na W.Z. – zasady zgłaszania i forma, fałszerstwo pełnomocnictwa, wypełnienie blankietu – odpowiedzialność karna.
 5. Uprawnienia członków przy zwoływaniu W.Z.
 6. Zasady wykładania materiałów i upubliczniania zawiadomień w świetle regulacji RODO,
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności z uwzględnieniem zgłaszania sprawozdań do sądu.
 8. Przyjęcie, ocena a zatwierdzenie sprawozdania z działalności – projekty uchwał.
 9. Udział eksperta i pomocy prawnej – możliwości ograniczenia uczestnictwa.
 10. Rodzaje uchwał podejmowanych na W.Z., wprowadzanie do porządku obrad nowych projektów i poprawek do uchwał.
 11. Zasady liczenia głosów – nowe orzeczenia, kierunki interpretacyjne. Elektroniczne liczenie głosów.
 12. W.Z. w częściach, charakter prawny części Walnego Zgromadzenia, moment podjęcia uchwał.
 13. Podział nadwyżki bilansowej.
 14. Wybory do Rady Nadzorczej a porządek obrad i wyłożenie projektu uchwały – obliczanie wymaganej większości.
 15. Procedury wyboru członków Rady Nadzorczej, wymogi kandydatów do Rady Nadzorczej.
 16. Stwierdzenie nieistnienia lub nieważności W.Z. a uchylenie uchwały.
 17. Najczęstsze błędy na W.Z. i ich skutki w orzecznictwie.

 

 

Szkolenie poprowadzi mec. Grzegorz Abramek – radca prawny, Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, lustrator, wykładowca tematyki związanej z prawem spółdzielczym, autor licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 430,50 zł* brutto i obejmuje: 8 godzin dydaktycznych, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. 

*Możliwe do uzyskania rabaty:

- za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki) - cena z rabatem: 418,20 zł brutto,

- za zgłoszenie na wyżej wymienione szkolenie min. trzech uczestników z jednej spółdzielni - cena z rabatem: 405,90 zł brutto,

- w przypadku spełnienia obu powyższych warunków - cena z rabatem: 393,60 zł brutto.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie
56 8004 0002 2001 0012 0711 0001
z dopiskiem: szkolenie (termin szkolenia)

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ)

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię terminowej wpłaty składki. Faktury VAT przekażemy podczas szkolenia. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 2 dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie