Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy

Senacka Komisja gospodarki i innowacyjności o spółdzielniach

  W Senacie dyskutowano nad poprawą warunków funkcjonowania spółdzielni   Senacka Komisja Gospoda...

Zespół roboczy ds. opracowania jednolitych standardów lustracji w branży spółdzielczości finansowej

KRS powołała Zespół roboczy ds. opracowania jednolitych standardów lustracji w branży spółdziel...

ZO KRS przyjęło uchwały w sprawie VI Kongresu Spółdzielczości

  Uchwały Zgromadzenia Ogólnego KRS w sprawie organizacji VI Kongresu Spółdzielczości 30 marca br....

Zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych w ,,Monitorze Spółdzielczym”

Zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych w ,,Monitorze Spółdzielczym” Informujemy...

Seminarium spółdzielcze

Seminarium spółdzielcze   Resort Rolnictwa podejmuje działania na rzecz odbudowy spółdzielczości r...

XIII Edycja Konkursu Samorządowiec - Spółdzielca

Konkurs Samorządowiec - Spółdzielca 2015 - rozstrzygnięty   6 kwietnia br. w Galerii Porczyńskich ...

Komunikat Krajowej Rady Spółdzielczej dla spółdzielni

Komunikat dla spółdzielni Patronat Krajowej Rady Spółdzielczej stanowi jedynie ogólną ideową a...

Interwencja w sprawie proj. ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

KRS prosi o interwencję w sprawie projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej W piśmie z 8...

Nowa pani prezydent MZS - Monique Leroux

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy ma nową Prezydent   Podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodo...

Międzynarodowa Konferencja nt. wsparcia spółdzielni rolniczych

Międzynarodowa Konferencja nt. wsparcia spółdzielni rolniczych w latach 2014-2020   7 października...

XVI Międzynarodowy Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych

W Polanicy - Zdroju odbył się XVI Międzynarodowy Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych P...

Spółdzielcze GPR znacznie trwalsze od spółek z o.o.

Spółdzielcze GPR znacznie trwalsze od spółek z o.o. Krajowa Rada Spółdzielcza prezentuje dane dotyc...

Spółdzielnie Uczniowskie szkołą aktywności - nowy projekt KRS

Zapraszamy szkoły z woj. mazowieckiego do uczestnictwa w projekcie dla Spółdzielni Uczniowskich K...

Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości

Uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości   24 czerwca br. w Galerii Porczyńskich...

Wybierając spółdzielnię - wybierasz równość

Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego na Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2015 ...

 • Senacka Komisja gospodarki i innowacyjności o spółdzielniach

 • Zespół roboczy ds. opracowania jednolitych standardów lustracji w branży spółdzielczości finansowej

 • ZO KRS przyjęło uchwały w sprawie VI Kongresu Spółdzielczości

 • Zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych w ,,Monitorze Spółdzielczym”

 • Seminarium spółdzielcze

 • XIII Edycja Konkursu Samorządowiec - Spółdzielca

 • Komunikat Krajowej Rady Spółdzielczej dla spółdzielni

 • Interwencja w sprawie proj. ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

 • Nowa pani prezydent MZS - Monique Leroux

 • Międzynarodowa Konferencja nt. wsparcia spółdzielni rolniczych

 • XVI Międzynarodowy Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych

 • Spółdzielcze GPR znacznie trwalsze od spółek z o.o.

 • Spółdzielnie Uczniowskie szkołą aktywności - nowy projekt KRS

 • Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości

 • Wybierając spółdzielnię - wybierasz równość

Aktualności

 

W Senacie dyskutowano nad poprawą warunków funkcjonowania spółdzielni

 

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 27 kwietnia br. przyjęła stanowisko „Warunki lepszego wykorzystania potencjału spółdzielczości dla społeczno-gospodarczego rozwoju Polski - rekomendacje zmian”. Wskazuje ono m.in. na potrzebę zbudowania systemu wsparcia tej formy gospodarowania oraz wprowadzenia zmian uregulowań prawnych i finansowych, które są niekorzystne dla rozwoju spółdzielni.

Więcej…
 

KRS powołała Zespół roboczy ds. opracowania

jednolitych standardów lustracji
w branży spółdzielczości finansowej


Informujemy, że w KRS odbywają się prace nowopowołanego Zespołu ds. opracowania jednolitych standardów przeprowadzania lustracji w branży spółdzielczości finansowej. Celem Zespołu jest wypracowanie jednolitych standardów przeprowadzania lustracji w branży spółdzielczości finansowej obejmującej banki spółdzielcze oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe. W skład w/w Zespołu wchodzą: przedstawiciele spółdzielczych związków rewizyjnych banków spółdzielczych, Kasy Krajowej SKOK oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

 

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego KRS w sprawie organizacji VI Kongresu Spółdzielczości


30 marca br. obradowało Zgromadzenie Ogólne KRS. Podczas obrad podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia zasad, trybu wyboru oraz liczby delegatów na VI Kongres Spółdzielczości, który odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2016 r., a także inne uchwały związane z jego organizacją. W Kongresie ma wziąć udział 600 delegatów, reprezentujących 15 branż spółdzielczych - zgodnie z zatwierdzonym przez Zgromadzenia podziałem mandatów wg. poszczególnych branż. Delegaci wybierani będą na krajowych i regionalnych zjazdach przedkongresowych, których organizatorami są spółdzielcze związki rewizyjne we współdziałaniu z Krajową Radą Spółdzielczą. Prosimy o zapoznanie się z treścią uchwał dotyczących organizacji IV Kongresu Spółdzielczości

Więcej…
 


Zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych w ,,Monitorze Spółdzielczym”


Informujemy, że ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 13 sierpnia 2015 r.) wprowadziła zmiany m.in. w ustawie Prawo spółdzielcze (poprzez uchylenie art. 89 §2) oraz w ustawie o rachunkowości (poprzez zmianę treści art. 70 ust. 2), skutkujące zniesieniem obowiązku publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w ,,Monitorze Spółdzielczym”.

 

Seminarium spółdzielcze

 

Resort Rolnictwa podejmuje działania na rzecz odbudowy spółdzielczości rolniczej. W dniu 4 kwietnia 2016 roku zostało zorganizowane w gmachu Ministerstwa Rolnictwa Seminarium spółdzielcze pt. „Rola spółdzielczości w gospodarczym działaniu rolników na rynku”, będące początkiem działań dla wypracowania potrzebnych rozwiązań.

Więcej…
 

Konkurs Samorządowiec - Spółdzielca 2015 - rozstrzygnięty

 

6 kwietnia br. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbył się uroczysty finał XIII Edycji Konkursu „Samorządowiec - Spółdzielca”. Ideą konkursu jest uhonorowanie tych przedstawicieli samorządów terytorialnych, którzy w swej codziennej pracy wspierają ruch spółdzielczy. Honorowe tytuły otrzymało 31 laureatów. Patronat nad Konkursem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a podczas uroczystości reprezentował go Marcin Mazuryk, dyrektor Departamentu Administracji Publicznej. Obecny był również Janusz Pietkiewicz, wiceprezes Pracodawcy RP (dawnej Konfederacji Pracodawców Polskich).

Więcej…
 

Komunikat dla spółdzielni


Patronat Krajowej Rady Spółdzielczej stanowi jedynie ogólną ideową akceptację przedsięwzięć kierowanych do spółdzielni. W związku z zapytaniami spółdzielni dotyczącymi patronatów honorowych Krajowej Rady Spółdzielczej uprzejmie informujemy, że objęcie przez KRS patronatu nad przedsięwzięciami realizowanymi przez podmioty zewnętrzne nie rodzi po stronie spółdzielni żadnych zobowiązań. W każdym przypadku spółdzielnia dokonuje własnej oceny oferty przedsięwzięcia i samodzielnie podejmuje decyzję o uczestnictwie bądź rezygnacji.

 

KRS prosi o interwencję w sprawie projektu ustawy
o podatku od sprzedaży detalicznej


W piśmie z 8 lutego br. Krajowa Rada Spółdzielcza zwróciła się do Szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów, Stanisława Kowalczyka, z prośbą o interwencję w sprawie projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Zdaniem samorządu spółdzielczego, propozycje zawarte w opublikowanym 2 lutego br. projekcie, nie tylko nie wyrównują szans małych i średnich podmiotów polskich (w tym spółdzielni spożywców „Społem” oraz gminnych spółdzielni „Samopomoc Chłopska”) ale stawiają je w jeszcze gorszej sytuacji.

Więcej…
 

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy ma nową Prezydent

 

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego  w Antalyi (Turcja) odbyły się wybory nowego prezydenta organizacji. Przypomnijmy, że poprzednia pani prezydent - Brytyjka dama Pauline Green - podała się do dymisji przed zakończeniem kadencji. Zgromadzenie w dniu 13 listopada 2015 r. spośród czterech zgłoszonych kandydatur - trzech mężczyzn Eudesa de Freitas Aquino (Brazylia), Jean-Louis Bancela (Francja), Ariela Guarco (Argentyna) i jedynej kobiety, pani Monique F. Leroux (Kanada) - dokonało wyboru tej ostatniej ma następczynię damy Pauline Green do końca kadencji, tj. na lata 2015-2017.

Więcej…
 

Międzynarodowa Konferencja nt. wsparcia spółdzielni rolniczych w latach 2014-2020

 

7 października br. Krajowa Rada Spółdzielcza, wspólnie z Głównym Komitetem Spółdzielczości Rolniczej w UE (COGECA) i Cooperatives Europe, zorganizowała konferencję pod hasłem Środki wsparcia dla organizacji producentów w ramach nowej wspólnej polityki rolnej: Możliwości spółdzielni rolniczych. Konferencja odbyła się w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wraz z Agencją Rynku Rolnego wspierało jej realizację. Zapraszamy do zapoznania się z bliższymi informacjami.

Więcej…
 

W Polanicy - Zdroju odbył się XVI Międzynarodowy Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych


Przez trzy dni (2 - 4 października) w Teatrze Zdrojowym im. Mieczysławy Ćwiklińskiej w Polanicy - Zdroju koncertowały spółdzielcze zespoły artystyczne. Jury, pod przewodnictwem znakomitego tenora Wiesława Ochmana, przesłuchało 18 zespołów z całego kraju. Gościliśmy również artystów z Białorusi. Honorowy patronat nad Festiwalem objął Wiceminister Kultury, Piotr Żuchowski, eurodeputowana Lidia Geringer de Oedenberg oraz marszałek woj. dolnośląskiego, Tadeusz Samborski.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4

 

Szkolenia w KRS - maj 2016

 

23 maja - Zagrożenia dla działalności spółdzielni mieszkaniowych. Wybrane zagadnienia
31 maja - Zasady pozyskiwania funduszy unijnych na rewitalizację infrastruktury mieszkaniowej

 

czerwiec 2016

 

9 czerwca - Wsparcie grup producentów rolnych z PROW i Polityki Spójności

9 czerwca - Organy spółdzielni ich funkcje i zadania.

14 czerwca - Specyfika rachunkowości w spółdzielniach mieszkaniowych

14 czerwca - Zatrudnienie w spółdzielniach. Rozwiązywanie problemów kadrowych. Prawo pracy po zmianach...

15 czerwca - Organizacja Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych dla małych podmiotów spółdzielczych

21 czerwca - Pakiet MS Office w praktyce
(Word, PowerPoint, Excel).
21 czerwca - Różne formy prowadzenia działalności inwestycyjnej w spółdzielni mieszkaniowej. Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego.

zobacz szczegóły


Szkolenia (poza szkoleniami z rewitalizacji) mogą być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego KRS


WydawnictwaWolne powierzchnie biurowe
w "Domu pod Orłami"
IV piętro: - 2 pokoje - łącznie 35,61 m.kw.
II piętro:
- 2 pokoje po 16 m.kw.
suterena:
- 300 m.kw
kontakt - tel.: 531 386 973
601 982 658
administracja@krs.com.pl

Wynajem sal konferencyjnych

 

sala konferencyjna na III p

- 25 miejsc
- pow. 33,09 m.kw. 
- możliwość podłączenia rzutnika multimedialnego, 
- tablica Flipchart, 
- dostęp do bezprzewodowego internetu.

 

duża sala konferencyjna

- 150 miejsc
- pow. 154,10 m.kw.

 

 

kontakt - tel.: 531 386 973
601 982 658
administracja@krs.com.pl

 

zobacz szczegóły

 


filmoteka spółdzielcza


 

 

Kalendarium spółdzielcze


10 czerwca - Jubileusz 110-lecia Banku Spółdzielczego w Wojsławicach

5 czerwca - Jubileusz 110-lecia "Społem" PSS Ostrołęka
4 czerwca - Jubileusz 110-lecia "Społem" PSS Biała Podlaska
25 maja - Jubileusz 70-lecia działalności Gminnej Spółdzielni "S.Ch." Kwidzyn
21 maja - Jubileusz 25-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice z/s w Krakowie

21 maja - Festyn z okazji  Jubileusz 25-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką w Warszawie
6 maja - otwarcie bydynku Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie o/ w Cekowie-Kolonii
19 kwietnia - uroczyste otwarcie budynku Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie o/ w Cekowie Kolonii
3 marca - Jubileusz 110-lecia Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach

3 marca - Jubileusz 135-lecia Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Katowicach

2 marca - Jubileusz 20-lecia działalności Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA w Jastrzębiu-Zdroju

27-28 stycznia 2016 r. - Jubileusz 40-lecia Spółdzielczego Domu Handlowego CENTRAL w Białymstoku

 

Ważne linki


Harmonogram obrad Sejmu RP

 

Transmisja z obrad Sejmu RP online


TVP Info online

 

Prace Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej
do rozpatrzenia projektów
ustaw spółdzielczych

 

 

feed-image Kanał Aktualności
© 2011 Krajowa Rada Spółdzielcza