Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy

Harmonogram Szkoleń w 2017 r.

 

Spółdzielczy Instytut Badawczy KRS oraz Zespół Lustracji KRS
(akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr KO.ADM.II –KB-4962/1/07 z 2 marca 2007 r.)
zapraszają do udziału w najbliższych szkoleniach

 

tel.: 22 827 45 25; fax: 22 827 15 29

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Szkolenia mogą być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów
w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami ZO KRS

 

Przypominamy o możliwości pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Pomagamy w uzupełnieniu dokumentacji Powiatowych Urzędów Pracy w celu uzyskania dofinansowania.


 

marzec 2017

 

3 marca


Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowych z uwzględnieniem stanowiska Krajowego Standardu Rachunkowości.


Ustalenie dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.


Prowadzący:
Ewa Hrebin

szczegóły

formularz zgłoszeniowy


9 marca


Prawne aspekty funkcjonowania Spółdzielczych Grup Producentów Rolnych

oraz lustracja spółdzielni.


Nowe Zasady tworzenia i działania GPR oraz wsparcia z PROW i RPO.Prowadzący:
Marcin Martynowski, Rafał Płoski

szczegóły

formularz zgłoszeniowy


16 marca


Odpowiedzialność członków organów spółdzielni.

Projekty ustaw spółdzielczych


Prowadzący: Krystyna Królewiak - Ciechanowska

szczegóły

formularz zgłoszeniowy


21 marca


Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w 2017 r.

Prowadzący: mec. Grzegorz Abramek


szczegóły

formularz zgłoszeniowy


 

23 marca

 

Finansowa odpowiedzialność członków organów statutowych spółdzielni


Prowadzący:
Helena Pośpieszyńska

szczegóły

formularz zgłoszeniowy


29 marca


Kalkulacja i rozliczenie kosztów dostawy mediów w świetle dyrektywy Unii Europejskiej i najnowszych orzeczeń sądowych

Prowadzący: Helena Pośpieszyńska


szczegóły

formularz zgłoszeniowy


30 marca


Ochrona danych osobowych. Zmiany i praktyczne wskazówki

Prowadzący: mec. Krystyna Królewiak - Ciechanowska


szczegóły

formularz zgłoszeniowy


 

Szkolenie na uzyskanie uprawnień lustracyjnych

 

Krajowa Rada Spółdzielcza prowadzi nabór na szkolenie organizowane w trybie art. 91 § 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1443 ze zm. oraz uchwały nr 11/2012 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 20 marca 2012 r., ze zm. w sprawie: kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

 

Wszelkich informacji udziela Zespół Lustracji i Doradztwa Krajowej Rady Spółdzielczej,
tel.: 22 59 64 536; 22 827 43 22; 22 827 43 11;  22 59 64 525

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa wg załączonego druku POBIERZ.

 


 

Kwiecień 2017

6 kwietnia


Walne Zgromadzenie w spółdzielni - aspekty teoretyczne i praktyczne

Prowadzący: mec. Krystyna Królewiak - Ciechanowska

szczegóły

 

formularz zgłoszeniowy


 

6 kwietnia


Pozyskiwanie funduszy unijnych na rewitalizację infrastruktury mieszkaniowej. Możliwości pozyskiwania funduszy przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Prowadzący: Karolina Sikorska

szczegóły

 

formularz zgłoszeniowy


 

11 kwietnia


Warsztaty dla księgowych spółdzielni mieszkaniowych (I moduł)

Prowadzący: Helena Pośpieszyńska

szczegóły

formularz zgłoszeniowy

„ Projekty nowelizacji ustaw w zakresie działalności SM ’’.

Szkolenie organizowane w ramach akredytacji(KO.ADM.II-KB-4962/1/07).

Krajowa Rada Spółdzielcza – Spółdzielczy Instytut Badawczy posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty ( KO.ADM.II – KB- 4962/1/07 ) na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych .Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia.

Krajowa Rada Spółdzielcza uprzejmie informuje, że w dniu 21.11.2012r. (środa) w siedzibie KRS w Warszawie przy ul. Jasnej 1 o godz.10.30 odbędzie się seminarium .

Tematyka seminarium oparta jest na zagadnieniach sprawiających najwięcej trudności i wynika z potrzeb zgłaszanych przez uczestników szkoleń.

Szkolenie jest skierowane do pracowników spółdzielni i związków rewizyjnych :przedstawicieli Zarządu, kadry zarządzającej, radców prawnych, zarządców nieruchomości (szkolenie zgłoszono do MTBiGM) , a także innych osób zainteresowanych tą problematyką. Szkolenie ma charakter uniwersalny, uwzględnia problematykę najnowszych zmian w ustawach, które interesują członków spółdzielni mieszkaniowych .

Szkolenie poprowadzi Grzegorz ABRAMEK – prawnik, lustrator, wykładowca tematyki związanej z prawem spółdzielczym, członek Rady Nadzorczej Unii Spółdzielców Mieszkaniowych. Autor i współautor licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.

Uprzejmie zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 380,00 zł od /os.

Cena obejmuje koszt: serwisu konferencyjnego na sali wykładowej ( kawa ,herbata, ciastka ) oraz materiałów szkoleniowych .Ilość miejsc ograniczona.

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Warszawski Bank Spółdzielczy w Warszawie

14801500040191657520020001

z dopiskiem : seminarium 21 listopada2012r.

Zgłoszenia według załączonego druku należy przesłać na nasz adres pocztą lub faksem pod nr 22) 828 65 13 dołączając kopię przelewu do dnia 19.11.2012r. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty. Szczegółowych informacji udziela organizator szkolenia pod numerem telefonu

22) 828-65-15 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .Chętnych zapraszamy do wypełnienia zgłoszenia ( plik do pobrania w informacji dotyczącej szkolenia na naszej stronie www.krs.com.pl link – szkolenia).

Ramowy program w załączeniu.

 
© 2011 Krajowa Rada Spółdzielcza