25 września 2020 r. odszedł od nas dr Jerzy Karol Krupa, spółdzielca, pedagog i samorządowiec, członek Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Był Prezesem Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskich w Warszawie z/s w Teresinie, a w okresie przed akcesją Polski do UE reprezentował polską spółdzielczość w strukturach międzynarodowych organizacji spółdzielczości rolniczej COPA/COGECA. 

Swoją niespożytą energię życiową poświęcał służbie lokalnej społeczności. Przez całe życie zawodowe związany był z Sochaczewem, gdzie zaczynał karierę jako nauczyciel w szkole średniej. Ukończył studia wyższe na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego, był magistrem fizyki, w 1985 r. doktoryzował się w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie. 

Edukacja i spółdzielczość były dwiema gałęziami działalności, w których dał się poznać jako znakomity organizator, nauczyciel i gospodarz. Przez kolejne lata był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie i kuratorem oświaty. W latach 1980-1985 pełnił funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Kadr Ogrodniczo-Pszczelarskich w Teresinie. W 1996 r. doprowadził do zorganizowania w Sochaczewie Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, której był wykładowcą. Jednocześnie w latach 90. aktywnie działał w strukturach spółdzielczych, angażując się w prace Krajowej Rady Spółdzielczej, a od 2002 r. reprezentował polską spółdzielczość w grupie roboczej Komitetu Organizacji Rolniczych Unii Europejskiej COPA oraz w Komitecie Generalnym Spółdzielczości Rolniczej Unii Europejskiej COGECA. W latach 2000-2009 pełnił funkcję prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskich w Warszawie z/s w Teresinie. Swoim doświadczeniem służył też innym branżom spółdzielczości - od 2017 r. był prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sochaczewie, był także członkiem Banku Spółdzielczego i Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Sochaczewie.

Działalność spółdzielczą łączył z działalnością samorządową - w obecnej kadencji był członkiem Rady Powiatu, wcześniej - radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W dowód sympatii, w plebiscycie "Ziemi Sochaczewskiej", został wybrany Sochaczewianinem roku 1998, a w 2000 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Sochaczewa.  Swoją wiedzą i doświadczeniem służył spółdzielczości, wielokrotnie publikując swoje wypowiedzi m.in. na łamach „Tęczy Polskiej”. Dotyczyły one sytuacji w sektorze ogrodniczo-pszczelarskim w latach poprzedzających wejście Polski do Unii Europejskiej, porównania warunków, w jakich działają europejskie i polskie spółdzielnie okresu przemian gospodarczych. Podkreślał konieczność menedżerskiego edukowania kadr spółdzielczych, ale jednocześnie zwracał uwagę na dramatyczne skutki bezpodstawnego krytykowania spółdzielczości przez polityków i media oraz braku ochrony polskiego rynku artykułów rolnych przed konkurencją. Zagadnienia te poruszał jako delegat spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskich na III Kongresie Spółdzielczości w 2004 r.

Pogrzeb dr. Jerzego Krupy odbył się 1 października 2020 r. Został pochowany na cmentarzu parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie