Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 10 stycznia 2017 r. powołało następujące Komisje problemowe Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej - stosownie do postanowień §7 ust.2 pkt 13 Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej. Pierwsze - w nowej kadencji Zgromadzenia Ogólnego KRS - posiedzenia Komisji Problemowych odbędą się w pierwszym kwartale 2017 r. Na posiedzeniach tych dokonany zostanie wybór Prezydiów poszczególnych Komisji.

1. Komisja Spółdzielczości Rolniczej

przewodniczący: Władysław Kołodziej, Regionalny Związek Spółdzielni Produkcji Rolnej
zastępca: Teresa Jędraszek, OSM Głuchów
sekretarz: Jarosław Kobierski, SKR Rawa Mazowiecka

2. Komisja Spółdzielczości Pracy

przewodniczący: Katarzyna Kaźmierska, Delegatura Regionalna ZLSP w Lublinie
zastępca: Ryszadr Płusa Spółdzielnia Inwalidów ORPEL w Łodzi
sekretarz: Włodzimierz Biniek, Spółdzielnia Rzemieślnicza w Częstochowie

3. Komisja Spółdzielczości Konsumentów

przewodniczący: Andrzej Anulewicz, KZRS „S.Ch.”
zastępca: Anna Tylkowska, „Społem” WSS Śródmieście
sekretarz: Waldemar Paziewski, OSM Garwolin 

4. Komisja Spółdzielczości Mieszkaniowej

przewodniczący: Jan Sułowski, Krajowy Związek Rewizyjny SM
zastępca: Sylwester Pokorski, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” w Łodzi
sekretarz: Ewa Janik, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” w Małkini Górnej 

5. Komisja Finansów Spółdzielczych

przewodniczący: Piotr Huzior, ZRBS im F. Stefczyka
zastępca: Rafał Matusiak, Kasa Krajowa SKOK
sekretarz: Roman Dawidowski, Bank Spółdzielczy Sierakowice 

6. Komisja Lustracji

przewodniczący: Marek Juszkiewicz, Małopolski Związek Rewizyjny SM w Tarnowie
zastępca: Julian Brewka, Złotowska Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa
sekretarz: Zenona Zalewska, Bank Spółdzielczy w Zambrowie

7. Komisja Samorządu Spółdzielczego i Promocji

przewodniczący: Andrzej Półrolniczak, Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”
zastępca: Tadeusz Libor, RZRS „S.Ch”. we Wrocławiu
sekretarz: Jacek Błaszczyk, GS „S.Ch.” Czerwonak

 

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie