Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Krajowej Rady Spółdzielczej. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej określa Zgromadzenie Ogólne - maksymalnie: 13 osób. Jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu.

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 20 lutego 2024 r. na podstawie § 7 ust. 2 pkt.11  Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej (M.P. z 1996 r. Nr 7, poz.86) wybrało w głosowaniu tajnym Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna KRS na pierwszym posiedzeniu w dniu 14 marca ukonstytuowała się w składzie:

 1. Bieniasz Jan (Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych)
 2. Brewka Julian (Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”) - zastępca przewodniczącego Komisji
 3. Jędraszek Teresa (Spółdzielnie Mleczarskie) - sekretarz Komisji
 4. Juszczyk Marcin (Spółdzielnie Socjalne)
 5. Klonowski Leszek (Spółdzielnie Mieszkaniowe) - przewodniczący Komisji
 6. Kobierski Jarosław (Spółdzielnie Kółek Rolniczych)
 7. Kobus Hieronim (PSS „Społem”)
 8. Kubiak Elżbieta (Spółdzielnie Pracy i Usług i Spółdzielnie Budowlane)
 9. Matusiak Rafał (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe)
 10. Nowakowska Jolanta (Banki Spółdzielcze)
 11. Pora Hubert (Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych)
 12. Waśko Łucjan (Spółdzielnie Ogrodniczo-Pszczelarskie)

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie