Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Krajowej Rady Spółdzielczej. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej określa Zgromadzenie Ogólne - maksymalnie: 13 osób. Jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu.

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 10 stycznia 2017 r. na podstawie §7 ust.2 pkt.11  Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej (M.P. z 1996 r. Nr 7, poz.86) wybrało w głosowaniu tajnym Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna Zgromadzenia Ogólnego KRS na pierwszym posiedzeniu w dniu 3 marca ukonstytuowała się w składzie:

 1. Bartkowski Tadeusz - spółdzielczość pracy

 2. Biniek Włodzimierz - spółdzielczość rzemieślnicza

 3. Brewka Julian - "Samopomoc Chłopska" (od 23.06.2021 r.)

 4. Dąbrowski Mieczysław - "Społem"

 5. Huzior Piotr - Banki Spółdzielcze

 6. Jędraszek Teresa - spółdzielczość mleczarska - sekretarz Komisji

 7. Klonowski Leszek - spółdzielnie mieszkaniowe - zastępca przewodniczącego Komisji

 8. Kobierski Jarosław - spółdzielnie Kółek Rolniczych

 9. Kwiatoń Krzysztof - spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych

 10. Matusiak Rafał - SKOK

 11. Stec Stanisław - RSP - przewodniczący Komisji

 12. Waśko Łucjan - spółdzielczość ogrodnicza

 13. Włostowski Jan - "Cepelia"

 

 

Byli Członkowie Komisji:

Czaplejewicz Janusz Bogdan - "Samopomoc Chłopska" (do 5.04.2021 r.)

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie