Spółdzielnie Kółek Rolniczych działają od 1973 roku. Zdecydowana większość  SKR-ów, bo ponad 80 %, świadczy usługi z zakresu rolnictwa na rzecz swoich członków i całego środowiska wiejskiego. SKR mają znaczący udział w systemie usług produkcyjnych dla rolnictwa, zaopatrzeniu rolnictwa w środki produkcji oraz w kreowaniu i wdrażaniu do praktyki postępu naukowo-technicznego. SKR zapewniają też w rejonie działania miejsca pracy dla młodzieży wiejskiej. Są więc jednym z istotnych elementów przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Celem działalności spółdzielni jest racjonalne pomnażanie i wykorzystanie majątku na rzecz ich członków oraz podejmowanie inicjatyw sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi wsi. 


Koła Gospodyń Wiejskich 

Koła Gospodyń Wiejskich

To dobrowolna i samorządna organizacja społeczno-zawodowa kobiet wiejskich, działająca w strukturze organizacyjnej Kółek Rolniczych. Mają własne, demokratycznie wybierane władze, odrębny regulamin oraz reprezentację na wszystkich szczeblach organizacji kółkowej. Są najliczniejszą w kraju organizacją społeczną o prawie 150- letniej tradycji.  Pierwsze koła gospodyń powstały w roku 1866  w Piasecznie k/ Gniewa i Bobrowie, pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń”.

Na czele wszystkich kół stoi Rada Krajowa KGW, którą tworzą działaczki z różnych regionów kraju. Od kwietnia 2004 r. Przewodniczącą RK KGW  jest Bernadetta Niemczyk. Rada Krajowa jest inicjatorem licznych działań w obszarach polityki społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalnej na rzecz kobiet wiejskich, ich rodzin oraz rozwoju wsi. Obecnie KGW inicjują różnorodną działalność gospodarczą, jak: przetwórstwo rolno-spożywcze, mała gastronomia, turystyka, organizowanie pracy nakładczej, promowanie i sprzedaż wyrobów rękodzieła ludowego. Działalność ta służy pozyskiwaniu środków na finansowanie podejmowanych inicjatyw socjalnych, a także działalność kulturalno-oświatową oraz inne formy radzenia sobie w warunkach gospodarki rynkowej.

Koła Gospodyń Wiejskich bronią praw, reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet. Przykładem tego mogą być działania w skutek których w ostatnim dziesięcioleciu ponad 22 tys. dzieci rolników skorzystało wypoczynku letniego i zimowego, prawie 50 tys. kobiet objęto profilaktycznymi badaniami mammograficznymi i cytologicznymi, ponad 1000 kobiet zdobyło umiejętności obsługi komputera.

Do stałego kalendarza imprez weszły organizowane corocznie Prezentacje Stołów Świątecznych – Wigilijnych i Wielkanocnych, odbywające się w wielu gminach, powiatach i regionach, a ogólnopolskie Prezentacje odbywają się w Warszawie i są bardzo licznie odwiedzane przez mieszkańców Stolicy oraz przybyłych gości. Podczas Prezentacji osoby odwiedzające mają okazję degustowania świątecznych potraw z różnych zakątków Polski, oraz nabycia świątecznych ozdób wytwarzanych przez twórców ludowych. Czas zwiedzania umilają ludowe kapele i zespoły śpiewacze.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie