Spółdzielczość Spożywców, to jedna z najstarszych branż spółdzielczych w Polsce - obchodzi 150-lecie swojego istnienia. Działa na terenie całego kraju zajmując się handlem detalicznym i hurtowym, gastronomią, produkcją piekarską, ciastkarską, masarską i garmażeryjną. Dużym sukcesem jest rozwój sieci handlowych LUX, LUX MINI, ,,Społem Znajomy Sklep” oraz wdrażanie ,,Programu Ekologicznego”.

Społemowskie spółdzielnie spożywców działają w większych i mniejszych miastach na terenie całego kraju. Rozsiane są we wszystkich województwach, choć nie z jednakową częstotliwością. Najwięcej spółdzielni spożywców „Społem” znajduje się w województwach: mazowieckim, śląskim, małopolskim, wielkopolskim. 

Spółdzielnie „Społem” prowadzą działalność gospodarczą w wielu zakresach. Do najważniejszej należy handel detaliczny i hurtowy różnych branż. Poza tym są to także: gastronomia, produkcja piekarska, ciastkarska, masarska, garmażeryjna, jak również wszelkiego rodzaje usługi dla ludności a także hotelarstwo. O ile handel jest podstawowym rodzajem działalności spółdzielni społemowskich, to produkcja prowadzona jest głównie na potrzeby własnej sieci handlowej, a także odbiorców obcych. Fundamentem strategii spółdzielczości spożywców „Społem” jest przede wszystkim zachowany znaczący potencjał gospodarczy, zaangażowanie i kwalifikacje kadr oraz organizacja i silne zintegrowanie środowiska spółdzielców i wszystkich, którzy związali swoją aktywność zawodową ze „Społem”. 

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie