Spółdzielczy Instytut Badawczy prowadzi studia, analizy i projektowanie rozwiązań i programów z zakresu spółdzielczości oraz sprawy dotyczące:

 • analiz, studiów i koncepcji dotyczących funkcjonowania mechanizmów ekonomicznych,
 • inicjowanie, organizowanie i realizowanie rozwiązań innowacyjnych dla spółdzielni i KRS,
 • współpracy z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami spółdzielczymi,
 • integracji i organizacja współpracy gospodarczej organizacji spółdzielczych, w tym w ramach Unii Europejskiej.

 

Do obowiązków Spółdzielczego Instytutu Badawczego w szczególności należy:

 • analiza istniejącego stanu i projektowanie strategicznych rozwiązań programów dla spółdzielczości,
 • inspirowanie procesów integracji i współpracy w działalności gospodarczej oraz społecznej organizacji spółdzielczych,
 • opracowywanie projektów pozyskiwania funduszy europejskich,
 • opiniowanie i monitorowanie oraz analiza systemu ekonomiczno - finansowego organizacji spółdzielczych, w tym systemu podatkowego,
 • upowszechnianie wiedzy o spółdzielczości poprzez organizowanie konferencji i spotkań naukowych, popularno-naukowych, w tym międzynarodowych oraz publikację materiałów naukowych,
 •  współpraca ze szkołami wyższymi i placówkami naukowo-badawczymi oraz konsultowanie badań prowadzonych nad spółdzielczością,
 • koordynowanie prac powołanych Rad w KRS lub przy udziale i współpracy KRS: konsultacyjnych, programowych, naukowych,
 • koordynowanie i sporządzanie rocznych planów szkoleń organizowanych przez KRS,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń w formie kursów, seminariów, warsztatów poszczególnych grup pracowników i organów spółdzielczych w zakresie ogólno- spółdzielczym i branżowym, w normach akredytacji przyznanej przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty,
 • współdziałanie z Zespołami KRS w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń,
 • organizacja dorocznego Konkursu na najlepszą pracę badawczą o tematyce spółdzielczej,
 • współpraca z Instytucjami zewnętrznymi, w tym z Instytutem Innowacyjności Polska w zakresie programów i innych działań innowacyjnych dla spółdzielni i KRS,
 • współpraca z GUS w zakresie pozyskiwania i wymiany danych nt. stanu spółdzielczości,
 • wnioskowanie procesów dostosowawczych spółdzielczości w Polsce do rozwiązań funkcjonujących w innych krajach Unii Europejskiej,
 • opracowywanie projektów planów współpracy Krajowej Rady Spółdzielczej z Międzynarodowym Związkiem Spółdzielczym i innymi organizacjami zagranicznymi oraz przedkładanie określonych informacji o stanie realizacji przyjętych ustaleń,
 • organizowanie i obsługa wyjazdów delegacji KRS do innych krajów i przyjęć delegacji zagranicznych w celu wymiany doświadczeń międzynarodowych,
 • wykorzystywanie kontaktów zagranicznych do udzielania pomocy w nawiązywaniu współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi organizacjami spółdzielczymi z partnerami zagranicznymi,
 • prowadzenie dokumentacji współpracy zagranicznej.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie