Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Krajowej Rady Spółdzielczej. Pracami Zgromadzenia Ogólnego kieruje Przewodniczący. Kadencja Zgromadzenia Ogólnego trwa 4 lata.

VII Kongres Spółdzielczości, obradujący w dniach 22-23 stycznia 2024 r. w Warszawie, dokonał wyboru 102-osobowego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Na pierwszym posiedzeniu ZO KRS w dniu 20 lutego 2024 r. dokonało ono wyboru Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza..

Poniżej skład osobowy Prezydium oraz aktualny skład osobowy Zgromadzenia Ogólnego KRS.

 

Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS:

 1. Andrzej Półrolniczak - przewodniczący
 2. Maciej Palej - sekretarz
 3. Tadeusz Badach - zastępca przewodniczącego
 4. Wiesława Chwieduk - zastępca przewodniczącego
 5. Józef Gołębiewski - zastępca przewodniczącego
 6. Krzysztof Moczulski - zastępca przewodniczącego
 7. Aneta Piękoś - zastępca przewodniczącego
 8. Andrzej Przebierowski - zastępca przewodniczącego
 9. Waldemar Witkowski - zastępca przewodniczącego

 

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego KRS:

 1. Ambroszewski Bogusław (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 2. Badach Tadeusz (Spółdzielnie Mleczarskie)
 3. Banaszak Marek (Banki Spółdzielcze)
 4. Bartkowski Tadeusz (Spółdzielnie Pracy i Usług i Spółdzielnie Budowlane)
 5. Bączak Łukasz (Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych)
 6. Bęcki Ireneusz (Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”)
 7. Bieniasz Jan (Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych)
 8. Brenzel Barbara (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 9. Brewka Julian (Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”)
 10. Bujara Alfred (PSS „Społem”)
 11. Ceregra Robert (Banki Spółdzielcze)
 12. Chabucki Marcin (Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”)
 13. Choczaj Tadeusz (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 14. Choroś Halina (Banki Spółdzielcze)
 15. Chronowski Marcin (Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”)
 16. Chwieduk Wiesława (PSS „Społem”)
 17. Czapski Marek (Spółdzielnie Mleczarskie)
 18. Dados Wiesław (Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”)
 19. Dalkowska Beata (Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”)
 20. Dawidowski Roman (Banki Spółdzielcze)
 21. Detko Lech (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 22. Englot Aneta (Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”)
 23. Formela Józef (Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”)
 24. Frąckiewicz Marian (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 25. Gawron Zbigniew (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 26. Goc Katarzyna (Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”)
 27. Gołębiewski Józef (Spółdzielnie Kółek Rolniczych)
 28. Goździk Zbigniew (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 29. Grzelak Krzysztof (Spółdzielnie Pracy i Usług i Spółdzielnie Budowlane)
 30. Grzesiek Jan (Banki Spółdzielcze)
 31. Huzior Piotr (Banki Spółdzielcze)
 32. Janas Tomasz (Banki Spółdzielcze)
 33. Jędraszek Teresa (Spółdzielnie Mleczarskie)
 34. Jórdeczka Tomasz (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 35. Juszczyk Marcin (Spółdzielnie Socjalne)
 36. Karbowniczyn Józef (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 37. Kazimierczuk Janusz (PSS „Społem”)
 38. Kiryluk Ewa (Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”)
 39. Klonowski Leszek (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 40. Kobierski Jarosław (Spółdzielnie Kółek Rolniczych)
 41. Kobus Hieronim (PSS „Społem”)
 42. Koch-Kubas Joanna (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 43. Kołodziej Władysław (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 44. Kowalik Rafał (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 45. Kropidłowski Ireneusz (Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”)
 46. Kubiak Andrzej (Spółdzielnie Mleczarskie)
 47. Kubiak Elżbieta (Spółdzielnie Pracy i Usług i Spółdzielnie Budowlane)
 48. Kujawa Zdzisław (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 49. Łężny Władysław (Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”)
 50. Łopuch Józef (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 51. Małachowski Mariusz (PSS „Społem”)
 52. Marciniak-Kędziora Beata (Spółdzielnie Pracy i Usług i Spółdzielnie Budowlane)
 53. Matejczuk Marian (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 54. Matusiak Rafał (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe)
 55. Mielcarek Marek (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 56. Mikołajczyk Ryszard (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 57. Miżejewski Cezary (Spółdzielnie Socjalne)
 58. Moczulski Krzysztof (Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”)
 59. Mularski Krzysztof (Spółdzielnie Socjalne)
 60. Nizioł Jerzy (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 61. Nogowczyk Jerzy (Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”)
 62. Nowakowska Jolanta (Banki Spółdzielcze)
 63. Nycz Artur (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 64. Olejniczak Zbigniew (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 65. Palej Maciej (Banki Spółdzielcze)
 66. Petkowicz Ryszard (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 67. Piątek Janusz (Spółdzielnie Rzemieślnicze)
 68. Pietrzyk Sławomir (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 69. Piękoś Aneta (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 70. Pląska Tomasz (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 71. Pokorski Sylwester (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 72. Polis Piotr (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 73. Pora Hubert (Spółdzielnie Inwalidów i Niewidomych)
 74. Półrolniczak Andrzej (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 75. Proczek Tadeusz (Spółdzielnie Mleczarskie)
 76. Przebierowski Andrzej (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 77. Przeczek Rafał (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 78. Przeździak Zofia (Banki Spółdzielcze)
 79. Rosiak Szymon (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 80. Różewska Barbara (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 81. Rybka Jerzy (Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”)
 82. Rynduch Jakub (Spółdzielnie Pracy i Usług i Spółdzielnie Budowlane)
 83. Schiller Ireneusz (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 84. Serba-Chrzanowska Agnieszka (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 85. Siwek Zdzisław (Banki Spółdzielcze)
 86. Słobodzin Magdalena (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 87. Słupek Edward (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 88. Smorąg Józef (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 89. Sokół Zbigniew (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 90. Styburski Wojciech (Spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych)
 91. Swat Stanisław (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 92. Sznaza Wiesław (PSS „Społem”)
 93. Szymańczyk Tadeusz (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 94. Tchórzewski Henryk (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)
 95. Tomecki Wacław (Banki Spółdzielcze)
 96. Waśko Łucjan (Spółdzielnie Ogrodniczo-Pszczelarskie)
 97. Wieczorek Leonard (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 98. Witkowski Waldemar (Spółdzielnie Pracy i Usług i Spółdzielnie Budowlane)
 99. Zajączkowski Włodzimierz (Spółdzielnie Mieszkaniowe)
 100. Zalewska Zenona (Banki Spółdzielcze)
 101. Zbonikowski Łukasz (Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne)

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie