Do zadań Obsługi Prawnej należy w szczególności:

  • obsługa prawna Biura i statutowych organów KRS, w tym nadzorowanie prawidłowego opracowywania projektów decyzji organów KRS,
  • wydawanie opinii prawnych w sprawach rozpatrywanych przez właściwe komisje problemowe Zgromadzenia Ogólnego KRS,
  • wydawanie opinii prawnych w sprawach dla potrzeb komórek wewnętrznych Biura,
  • udział w postępowaniach przed organami orzekającymi w sprawach, w których stroną jest KRS.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie