Do zadań Obsługi Prawnej należy w szczególności:

  • obsługa prawna Biura i statutowych organów KRS, w tym nadzorowanie prawidłowego opracowywania projektów decyzji organów KRS,
  • wydawanie opinii prawnych w sprawach rozpatrywanych przez właściwe komisje problemowe Zgromadzenia Ogólnego KRS,
  • wydawanie opinii prawnych w sprawach dla potrzeb komórek wewnętrznych Biura,
  • udział w postępowaniach przed organami orzekającymi w sprawach, w których stroną jest KRS.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie