• Stanowisko KRS z dnia 26.11.2021 r. przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w sprawie zgłoszenia uwag do projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego warunków udzielania pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014-2020 - pismo PDF

 • Stanowisko KRS z dnia 09.11.2021 r. przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w sprawie większego uwzględnienia spółdzielczości w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski na lata 2023-2027, wraz z przekazaniem wnioskowanych rozwiązań w tym zakresie - pismo PDF 

 • Stanowisko KRS z dnia 08.10.2021 r. przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w sprawie rozwiązań dotyczących wsparcia tworzenia i rozwoju organizacji producentów i grup producentów rolnych w ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027 po zmianie projektu rozporządzenia PEiR (UE) dot. realizacji planów strategicznych - pismo PDF

 • Stanowisko KRS z dnia 15.09.2021 r. przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi - opinia KRS do II projektu Planu Strategicznego WPR dla Polski na lata 2023-2027 - pismo PDF

 • Stanowisko* KRS z dnia 20.04.2021 r. przekazane Prezydentowi RP - dot. potrzeby poszerzenia zakresu funduszy dla spółdzielni i ich związków oraz uzupełnienia wsparcia sektorowego w kluczowych dla polskiego rolnictwa sektorach w ramach przygotowywanego PS WPR, a także uproszczenia uzyskiwania przez działające spółdzielnie i ich związki statusu uznanej organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów - pismo PDF

  * Pismo wraz z Uchwałą zostało przekazane zgodnie z jej treścią także Premierowi, Przewodniczącym KRiRW Sejmu i Senatu oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Stanowisko KRS z dnia 16.03.2021 r. przekazane Dyrektorowi Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB - wnioski i uwagi do projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski na perspektywę finansową UE 2021-2027 - pismo PDF

 • Stanowisko KRS z dnia 15.02.2021 r. przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi - uwagi i wnioski do projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 dla Polski - pismo PDFzałącznik PDFtabela - liczba uznanych OP i ich zrzeszeń w UE PDF

 • Stanowisko KRS z dnia 21.12.2020 r. przekazane Prezesowi Rady Ministrów dot. potrzeby zabezpieczenia środków na wsparcie sektorowe (rynkowe) planowane przez Komisję Europejską dla uznanych organizacji producentów działających na terenie UE, w budżecie WPR UE 2021-2027 dla Polski, jak również środków na tworzenie uznanych OP w Polsce oraz uproszczenia uzyskiwania przez spółdzielnie statusu uznanej OP (przejdź do PDF pismazestawienie liczby uznanych OP i ich zrzeszeń w UEpismo KRS z 11.12.2020 r.załącznik 1załącznik 2)

 • Stanowisko KRS z dnia 11.12.2020 r. przekazane Ministrowi Rolnictwa I Rozwoju Wsi dot. potrzeby zabezpieczenia środków na wsparcie sektorowe (rynkowe) planowane przez Komisję Europejską dla uznanych organizacji producentów działających na terenie UE, w budżecie WPR UE 2021-2027 dla Polski, jak również środków na tworzenie uznanych OP w Polsce oraz uproszczenia uzyskiwania przez spółdzielnie statusu uznanej OP (przejdź do PDF pisma; załącznik 1; załącznik 2)

 • Stanowisko KRS z dnia 22.10.2020 r. w sprawie projektu zmiany ustawy o grupach producentów rolnych (…), ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych – dotyczących uznawania i funkcjonowania grup i organizacji producentów w Polsce (przejdź do PDF; Rozporządzenie PEiR (UE) nr 1305/2013; Rozporządzenie PEiR (UE) nr 1308/2013)

 • Stanowisko KRS z dnia 29.08.2019 r. do projektu zmiany rozporządzenia dot. warunków uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych, oraz dokumentacji w tym zakresie (przejdź do PDF)

 • Stanowisko KRS z dnia 05.04.2019 r. do projektu zmiany rozporządzenia dot. uznawania OP na rynkach rolnych m.in. zbóż, wieprzowiny, wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, baraniny i koziny, produktów pszczelich (wykaz sektorów wskazany został w art. 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PEiR (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych (...), warunki uznawania art. 152 Organizacje producentów (i dalsze), szczegółowy wykaz produktów określa Załącznik I tego rozporządzenia (przejdź do PDFRozporządzenie PEiR (UE) nr 1308/2013)

 • Stanowisko KRS z dnia 17.12.2018 r. dotyczące projektu Rozporządzenia w sprawie pomocy na tworzenie GP i OP (przejdź do PDFRozporządzenie PEiR (UE) nr 1305/2013)

 • Stanowisko KRS z dnia 17.12.2018 r. dotyczące projektu Rozporządzenia w sprawie wymagań dla planu biznesowego GPR (przejdź do PDF)

 • Stanowisko KRS z dnia 11.04.2018 r. do projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy na tworzenie GP i OP wraz z propozycją wdrożenia kompleksowych rozwiązań na rzecz rozwoju grup producentów i organizacji producentów (przejdź do PDF)

 

Inne stanowiska KRS przejdź

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie