W 1923 roku Międzynarodowy Związek Spółdzielczy proklamował obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w każdą pierwszą sobotę lipca. Obchody miały stać się okazją do zwiększenia na świecie świadomości na temat spółdzielni i promowania spółdzielczych ideałów międzynarodowej solidarności, efektywności ekonomicznej, równości i pokoju. Celem obchodów było także rozwijanie i wzmacnianie partnerskich stosunków pomiędzy światowym ruchem spółdzielczym a innymi stronami – rządami, samorządami i organizacjami międzynarodowymi. W 1994 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych potwierdziła ważną rolę, jaką spółdzielnie odgrywają w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturalnym, ogłaszając wspólne od 1995 roku obchodzenie MDS. Z okazji tej MZS i ONZ proklamują hasła kolejnych obchodów i wydają odpowiednie posłania. Hasło na rok 2022 brzmi: Cooperatives Build a Better World (Spółdzielnie budują lepszy świat).

W Polsce Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzony jest od 1925 roku.

W 1995 roku Sejm RP proklamował  1 lipca Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości.

 

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 kwietnia 1995 r.
w sprawie Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. (M.P. z dnia 15 maja 1995 r.)

 

W odpowiedzi na apel Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych skierowany do Parlamentów i Państw członkowskich o upamiętnienie 100-lecia Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej proklamuje dzień 1 lipca dniem spółdzielczości.

Polski ruch spółdzielczy ma długie i piękne tradycje - zawsze odgrywał zasadniczą rolę w niepodległościowych dążeniach narodu polskiego. W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej odradzanie się i rozwój autentycznej spółdzielczości może przyczynić się do przełamania wielu barier ekonomicznych i problemów społecznych. Służyć temu powinno równoprawne traktowanie wszystkich sektorów własności konkurujących ze sobą w ramach gospodarki rynkowej.

 

 

 


 

Laureaci wyróżnień Krajowej Rady Spółdzielczej w 2021 r.

 

Rok 2021 - kolejny, który upływa w warunkach stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego - nie sprzyja gromadnemu świętowaniu. Po raz pierwszy, z uwagi na obostrzenia, nie odbyła się centralna uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej zdecydował jednak, że z doroczny konkurs dla liderów ruchu spółdzielczego zostanie rozstrzygnięty, aby - zgodnie z tradycją – przy okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości ogłosić nazwiska tegorocznych laureatów i pogratulować im osiągnięć.

Kapituła Nagród KRS zebrała się w dniu 25 czerwca br. pod przewodnictwem Janusza Sienkiewicza i rozpatrzyła wnioski, które wpływały do Krajowej Rady Spółdzielczej do połowy maja br. Zarząd KRS - na wniosek Kapituły - przyznał nagrody i wyróżnienia wszystkim zgłoszonym przedstawicielom spółdzielni oraz samorządów terytorialnych. W dorocznym konkursie KRS przyznawane są honorowe tytuły „Lider Spółdzielczości Polskiej”, „Menedżer-Spółdzielca” oraz „Prymus” - za wkład w rozwój ruchu spółdzielczego, jego wspieranie i popularyzację, a także za wieloletnią pracę i osiągnięcia w kierowaniu spółdzielnią. Osoby i instytucje zasłużone w pracy społeczno-kulturalnej, otrzymują „Złoty Laur Spółdzielczości”, natomiast przedstawiciele samorządów terytorialnych, którzy na co dzień współpracują ze spółdzielniami nagradzani są tytułem „Samorządowiec-Spółdzielca”. Nad tym Konkursem patronat od samego początku sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2021 r. odbyła się już XVIII Edycja „Samorządowca-Spółdzielcy”, natomiast statuetki „Menedżera” i „Prymusa” przyznano po raz XXII.

 

Laureaci

 

 Liderzy Spółdzielczości Polskiej 2021

 • Jan Gapski - Prezes Zarządu Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu

 • Krzysztof Kleczka - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach

 • Dariusz Piotrowski - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Piastowskie" w Cieszynie

 

Menedżerowie-Spółdzielcy 2021

 • Joanna Koch-Kubas - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice" w Bytomiu

 • Bożena Lubańska-Podstawny - Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Piastowskie" w Cieszynie

 • Eugeniusz Mazur - Prezes Zarządu „Społem" PSS w Białej Podlaskiej       

 

Prymusi 2021

 • Joanna Buzek - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Piastowskie" w Cieszynie

 • Wojciech Jaros - Prezes Zarządu Spółdzielni Produkcyjno-Handlowej „Samopomoc Chłopska" w Kolbudach

 • Wiesław Kaziński - Radca Prawny Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu

 • Mariusz Małachowski - Prezes Zarządu „Społem" PSS w Pile

 • Anna Niewiadomska - Zastępca Prezesa Zarządu - główna księgowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice" w Bytomiu

 • Feliks Wcisło - Kierownik Działu Technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice" w Bytomiu

 

 Złoty Laur Spółdzielczości 2021

 • Ewelina Krzyżanowska - Zastępca Głównego Księgowego, Kierownik Działu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice" w Bytomiu

 

Samorządowcy-Spółdzielcy 2021

Konkurs pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Artur Buczyński - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

 • Tadeusz Grodkowski - Wicestarosta Powiatu Skierniewickiego

 • Mateusz Jellin - Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój

 • Robert Kempa - Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

 • prof. Jacek Majchrowski - Prezydent Krakowa

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie