Zespół prowadzi sprawy związane z planowaniem i realizacją przychodów i kosztów, ich ewidencją oraz rozliczaniem obowiązkowych podatków i ubezpieczeń społecznych oraz Archiwum KRS.

 

Do obowiązków Zespołu Finansowo-Ksiegowego w szczególności należy:

 • opracowywanie projektów planów przychodów i kosztów KRS oraz ich monitorowanie i bieżąca kontrola ich realizacji,
 • opracowywanie polityki rachunkowości i zasad obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 • realizowanie obsługi płacowo finansowej pracowników, Biura i organów KRS,
 • prowadzenie rejestru umów: cywilno–prawnych, usług obcych i pozostałych,
 • księgowanie zaszłości finansowych,
 • regulowanie zobowiązań i monitorowanie oraz egzekwowanie należności,
 • realizacja rozliczeń w zakresie obowiązujących KRS podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • ewidencja środków trwałych KRS, rozliczanie inwentaryzacji i amortyzacji,
 • obsługa rachunków bankowych i inwestycyjnych KRS,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych, analiz finansowych i sprawozdań finansowych,
 • przygotowanie projektów uchwał dla Zgromadzenia Ogólnego KRS w zakresie planu finansowego i jego wykonania oraz przyjęcia sprawozdania finansowego,
 • przygotowywanie akt osobowych oraz dokumentów finansowo-płacowych z Archiwum Zakładowego KRS w celu potwierdzenia zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia byłych pracowników KRS lub samodzielne wystawianie tych dokumentów na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • prowadzenie Archiwum Zakładowego KRS, brakowanie akt biurowych, których upłynął termin przechowywania,
 • przyjmowanie uporządkowanych akt biurowych komórek wewnętrznych Biura Zarządu KRS na przechowywanie w Archiwum Zakładowym KRS,
 • opracowywanie projektów przepisów dotyczących zasad przekazywania akt niearchiwalnych likwidowanych organizacji spółdzielczych do Archiwum KRS,
 • bieżące współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi i innymi podmiotami mogącymi przejmować akta niearchiwalne likwidowanych organizacji spółdzielczych,
 • wystawianie – na podstawie imiennego pełnomocnictwa – dokumentów związanych z potwierdzeniem zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia byłych pracowników zlikwidowanych organizacji spółdzielczych.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie