Zespół prowadzi sprawy związane z planowaniem i realizacją przychodów i kosztów, ich ewidencją oraz rozliczaniem obowiązkowych podatków i ubezpieczeń społecznych oraz Archiwum KRS.

 

Do obowiązków Zespołu Finansowo-Ksiegowego w szczególności należy:

 • opracowywanie projektów planów przychodów i kosztów KRS oraz ich monitorowanie i bieżąca kontrola ich realizacji,
 • opracowywanie polityki rachunkowości i zasad obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 • realizowanie obsługi płacowo finansowej pracowników, Biura i organów KRS,
 • prowadzenie rejestru umów: cywilno–prawnych, usług obcych i pozostałych,
 • księgowanie zaszłości finansowych,
 • regulowanie zobowiązań i monitorowanie oraz egzekwowanie należności,
 • realizacja rozliczeń w zakresie obowiązujących KRS podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • ewidencja środków trwałych KRS, rozliczanie inwentaryzacji i amortyzacji,
 • obsługa rachunków bankowych i inwestycyjnych KRS,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych, analiz finansowych i sprawozdań finansowych,
 • przygotowanie projektów uchwał dla Zgromadzenia Ogólnego KRS w zakresie planu finansowego i jego wykonania oraz przyjęcia sprawozdania finansowego,
 • przygotowywanie akt osobowych oraz dokumentów finansowo-płacowych z Archiwum Zakładowego KRS w celu potwierdzenia zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia byłych pracowników KRS lub samodzielne wystawianie tych dokumentów na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • prowadzenie Archiwum Zakładowego KRS, brakowanie akt biurowych, których upłynął termin przechowywania,
 • przyjmowanie uporządkowanych akt biurowych komórek wewnętrznych Biura Zarządu KRS na przechowywanie w Archiwum Zakładowym KRS,
 • opracowywanie projektów przepisów dotyczących zasad przekazywania akt niearchiwalnych likwidowanych organizacji spółdzielczych do Archiwum KRS,
 • bieżące współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi i innymi podmiotami mogącymi przejmować akta niearchiwalne likwidowanych organizacji spółdzielczych,
 • wystawianie – na podstawie imiennego pełnomocnictwa – dokumentów związanych z potwierdzeniem zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia byłych pracowników zlikwidowanych organizacji spółdzielczych.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie