Zgłoszenie powstania spółdzielni uczniowskiej

Spółdzielnia uczniowska nie ma osobowości prawnej i nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz nie jest zobowiązana do opłacania składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej. Spółdzielnia uczniowska podlega natomiast zgłoszeniu do kuratorium oświaty oraz do Krajowej Rady Spółdzielczej.

Prosimy o zgłaszanie powstania spółdzielni uczniowskich do Krajowej Rady Spółdzielczej (dane kontaktowe w stopce na dole strony) poprzez wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza i oświadczenia opiekuna.

Formularz zgłoszenia powstania spółdzielni uczniowskiej - POBIERZ .doc

Oświadczenie opiekuna spółdzielni uczniowskiej dot. przetwarzania danych osobowych - POBIERZ .doc

 

Podstawowe informacje

 • Spółdzielnie uczniowskie zaczęto zakładać na ziemiach polskich jeszcze za czasów zaborów. Ideę wspólnej pracy dla wspólnych korzyści wcieliła w życie w 1900 r. Jadwiga Dziubińska, zakładając w Pszczelinie koło Warszawy (ówczesny zabór rosyjski) pierwszą polską spółdzielnię uczniowską.
 • Spółdzielnia uczniowska jest organizacją uczniów działającą na terenie szkoły i prowadzoną przez nich samych. Członkami spółdzielni uczniowskiej mogą być jedynie uczniowie. Spółdzielnia musi liczyć co najmniej 10 członków.
 • Spółdzielnia posiada opiekuna wyznaczonego przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli.
 • Celem spółdzielni uczniowskiej jest:
  • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, nawyków oszczędzania oraz postaw przedsiębiorczych i obywatelskich,
  • zaspokajanie materialnych i kulturalnych potrzeb członków i środowiska lokalnego,
  • organizowanie wzajemnej pomocy,
  • propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym i lokalnym.
 • Spółdzielnia uczniowska działa w oparciu o uchwalony statut, określający organizację, zakres i sposób jej działania. Statut spółdzielni uczniowskiej nie może być sprzeczny ze statutem wzorcowym opracowanym w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Krajową Radą Spółdzielczą na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze.
 • Spółdzielnie uczniowskie działają na terenie całej Polski, we wszystkich typach szkół. Mają szeroki zakres działalności, m.in. organizację imprez, wycieczek, konkursów talentów, warsztatów, akcji charytatywnych czy prowadzenie szkolnego sklepiku. Aktywność spółdzielni można podejrzeć m.in. na ich fanpage’ach na Facebooku.
 • Popularnym przedmiotem działalności spółdzielni uczniowskich jest prowadzenie Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) pod opieką i we współpracy z bankiem spółdzielczym lub innym bankiem.

 

Znaczenie i funkcje spółdzielczości uczniowskiej

Nie można przeceniać roli, jaką spółdzielczość uczniowska odgrywa w rozwoju, wychowaniu oraz edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez członkostwo w spółdzielni młody człowiek uczy się demokracji, współodpowiedzialności, dobrego gospodarowania, szacunku dla uczciwie zarobionych pieniędzy, a przede wszystkim pracy zespołowej i zbiorowej zaradności.

Członkowie spółdzielni poznają zagadnienia ekonomiczne, finansowe i gospodarcze. Uczą się orientacji rynkowej, zarządzania czasem i podstaw marketingu, rozwijając po drodze swoje kompetencje rachunkowe, matematyczne. Nabyta wiedza i doświadczenie mogą ułatwić start w dorosłe życie, być może związane dalej ze spółdzielczością.

Poza zaszczepianiem zainteresowań zawodowych, działanie w spółdzielni uczniowskiej rozwija postawy moralne i obywatelskie. Członkowie spółdzielni uczą się zasad funkcjonowania społeczeństwa w praktyce: solidarności, respektowania wspólnego dobra, przestrzegania wspólnie ustalonych reguł. Często, ze względu na profil prowadzonej działalności, członkowie zdobywają wiedzę z ekologii i ochrony środowiska oraz propagują zdrową żywność i styl życia.

 

Prace legislacyjne

Obecnie istotną dla działalności spółdzielni uczniowskich kwestią jest potrzeba prawnego uregulowania ich statusu, tym bardziej, iż rośnie zainteresowanie zakładaniem nowych spółdzielni. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom spółdzielni i ich opiekunów, a także przy wsparciu Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Krajowa Rada Spółdzielcza przekazała Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o spółdzielniach uczniowskich i zmianie niektórych innych ustaw.

Krajowa Rada Spółdzielcza z wdzięcznością odnosi się do zaangażowania Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego oraz Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w nadaniu biegu sprawie. KRS zwróciła się również do Spółdzielczych Związków Rewizyjnych oraz spółdzielni uczniowskich o poparcie inicjatywy, co także spotkało się z pozytywnym odzewem. Prezes Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Ariel Guarco wyraził nadzieję, iż polskie władze legislacyjne doprowadzą do szybkiego stworzenia dobrych ram prawnych dla spółdzielni uczniowskich - tak ważnych dla przyszłości spółdzielczości na całym świecie i lepszego funkcjonowania naszych społeczeństw. W swoim przesłaniu na Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości Prezes Guarco zaznaczył, że: Spółdzielnie takie, istniejące w wielu krajach, odgrywają kluczową rolę we wpajaniu naszym dzieciom i młodzieży wartości i zasad spółdzielczych i w wychowywaniu następnych pokoleń spółdzielców. Jesteśmy świadomi, że spółdzielnie uczniowskie w Polsce mają długą, niemal 120-letnią tradycję i że zawsze były ważnym elementem polskiego systemu szkolnego i wychowawczego. Jednakże w nowoczesnym społeczeństwie wymagają dobrej legislacji, która umożliwi im prowadzenie ich biznesu w niewielkiej skali, ale również weźmie pod uwagę specyfikę działalności angażującej ich młodych i bardzo młodych członków.

  

Konkurs o Puchar Krajowej Rady SpółdzielczejPrzedstawicielka SU "Ekonomik" w Ostrołęce

Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej corocznie organizują ogólnopolski konkurs o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepiej pracującą spółdzielnie uczniowską w kraju. Całokształt pracy spółdzielni oceniany jest w dwóch kategoriach:

- spółdzielni uczniowskich działających nie dłużej niż 3 lata

- spółdzielni uczniowskich o stażu powyżej 3 lat.

Jury w swojej ocenie uwzględnia m.in. różnorodność prowadzonych działań, uspółdzielczenie, propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym, a także współpracę z innymi organizacjami szkolnymi oraz lokalną społecznością. Dodatkowo oceniane są również wyniki działalności gospodarczo-finansowej.

 

Aktualności

Konkurs o Puchar KRS na najlepszy fotoreportaż o SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ w roku szkolnym 2022/2023

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu na fotoreportaż dla spółdzielni uczniowskich

„Spółdzielnia uczniowska w oknie szkoły" - rozstrzygnięcie konkursu

Konkursy dla członków spółdzielni uczniowskich

Konkurs na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską (2019/2020) - rozstrzygnięcie

„Moja przygoda ze spółdzielnią uczniowską” - rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs literacki „MOJA PRZYGODA ZE SPÓŁDZIELNIĄ UCZNIOWSKĄ” na 120-lecie SU

Konkurs na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską (2019/2020)

Ogólnopolski Sejmik Spółdzielczości Uczniowskiej 2019

Zaproszenie na Ogólnopolski Sejmik Spółdzielni Uczniowskich

Projekt Ustawy o spółdzielniach uczniowskich

Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie Spółdzielni Uczniowskich

 

Wsparcie spółdzielczości uczniowskiej

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie