Krajowa Rada Spółdzielcza przekazała Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi i wnioski do projektu Planu Strategicznego WPR dla Polski na perspektywę finansową UE 2021-2027. Treść uwag konsultowana była z Krajowymi Związkami Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich.

KRS podkreśliła słuszność wspierania godziwych dochodów gospodarstw rolnych oraz zwiększenia zorientowania na rynek. Zauważono jednak brak odpowiedniego do potrzeb wsparcia form wspólnego działania rolników oraz mieszkańców wsi, poprzez wsparcie już działających i nowotworzonych podmiotów, w szczególności spółdzielni. Prowadzenie wspólnych przedsiębiorstw obniża bowiem koszty działania na rynku, poprawia dochody rolników oraz ułatwia funkcjonowanie mieszkańców wsi.

KRS po raz kolejny zasygnalizowała, że bez wyraźnej poprawy gospodarczego zorganizowania rolników w spółdzielnie, w tym mające status uznanej organizacji producentów (preferowane przez Komisję Europejską) – pozwalające zrekompensować spadającą dochodowość produkcji rolnej oraz zwiększone koszty funkcjonowania wynikające z nowego podejścia UE - bardzo trudno będzie rolnikom wypełnić wysoko postawione wymagania w zakresie dobrostanu, ekologii, ochrony klimatu i środowiska, które wynikają w szczególności z Europejskiego Zielonego Ładu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią uwag (poniżej).

 

Dokumenty do pobrania:

Pismo przewodnie do MRiRW w sprawie uwagi i wniosków do projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 dla Polski (PDF)

Załącznik - Uwagi do projektu Planu Strategicznego WPR 2021-2027 (PDF)

Tabela - liczba uznanych OP i ich zrzeszeń w UE (PDF)

 

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie