Z żalem informujemy, że w dniu 5 kwietnia 2021 r., w wieku 65 lat, odszedł od nas Janusz Bogdan Czaplejewicz – prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, długoletni działacz spółdzielczy, biegły rewident i lustrator.

Urodził się w 13 lipca 1955 roku w Suwałkach i niemal całe życie zawodowe związany był z Podlasiem i z branżą spółdzielczości gminnej. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi, a następnie Policealne Studium Spółdzielcze Centrali Rolniczej Spółdzielni w Ełku – szkołę, która od końca lat 60. kształciła ekonomistów działających m.in. na rzecz spółdzielczości wiejskiej. W 1999 r. ukończył Warszawską Wyższą Szkołę Ekonomiczną na kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalnością podatki i rachunkowość.

Pierwsze kroki stawiał w zawodzie księgowego w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Dubeninkach niedaleko Gołdapi, ale już w 1979 roku trafił do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Gołdapi, gdzie przez kolejne trzy lata był rewidentem. Jego otwartość i życzliwość w stosunku do ludzi połączona z fachową wiedzą ekonomiczną sprawiły, że stał się cenionym w branży specjalistą. Został starszym lustratorem w białostockim Terenowym Zespole Lustracji Centralnego Związku Spółdzielni „S.Ch.”, a po przemianach gospodarczych, w 1990 r. został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „S.Ch.” w Wasilkowie. Ze Spółdzielnią tą związał się na długie lata - do września 2020 r. był w niej Przewodniczącym Rady Nadzorczej, jednak stan zdrowia i nadmiar innych obowiązków zmusiły Go do rezygnacji.

W latach 90. jako aktywny przedstawiciel branży spółdzielczości gminnej angażował się w tworzenie Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, w którym od samego początku powierzono mu funkcję wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za finanse. Pełnił tę odpowiedzialną rolę przez kolejne lata aż 1 lipca 2017 r., kiedy wraz z przejściem na emeryturę dotychczasowego prezesa, Andrzeja Anulewicza, objął kierownictwo Związku. W ostatnich latach zmagał się z wieloma chorobami, jednak cały czas był aktywny zawodowo i dał się zapamiętać jako Człowiek niezwykle witalny i pogodny.

Był także długoletnim członkiem Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. W latach 2012-2016 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZO KRS. W środowisku spółdzielczym był ceniony i lubiany.

W dniu 12.04.2021 r. o godz. 12.00 w kościele Św. Krzyża w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 3) odbędzie się msza żałobna za zmarłego.     

Uroczystości pogrzebowe: Msza w intencji zmarłego zostanie odprawiona 13.04.2021 r. o godz. 12.30 w kościele pw. Narodzenia N.M.P. w Mińsku Mazowieckim. Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz komunalny.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie