Przypominamy, że trwa nabór prac do XVII Edycji „Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości”. Prace obronione lub opublikowane po 15 maja 2020 r. można nadsyłać do Krajowej Rady Spółdzielczej (organizatora konkursu) w terminie do 15 maja 2021 r. 

Celem Konkursu jest promowanie ruchu spółdzielczego i spółdzielczych form działalności oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością.

Nagrody w ramach Konkursu są przyznawane w trzech kategoriach:

  • za pracę badawczą, prowadzoną przez uczelnie wyższe w ramach projektów badawczych, programów naukowych itp.,
  • za pracę doktorską lub habilitacyjną,
  • za pracę magisterską, licencjacką, inżynierską lub dyplomową.

Prace winny przedstawiać:

  • walory edukacyjne w zakresie krzewienia spółdzielczości i idei spółdzielczej,
  • współpracę między praktyką spółdzielczą a nauką.

Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków na konkurs są:

  • uczelnie wyższe,
  • instytuty naukowo-badawcze w tym spółdzielcze,
  • spółdzielcze związki rewizyjne,
  • spółdzielnie.

 

Prace wraz z załącznikami określonymi w regulaminie prosimy przesyłać na adres:

Spółdzielczy Instytut Badawczy Krajowej Rady Spółdzielczej
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa
z dopiskiem na kopercie Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE o przetwarzaniu danych 

 

 

 

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie