W dniu 13 kwietnia 2021 roku odbyło się zdalne spotkanie przedstawicieli dwóch ważnych organizacji spółdzielczego sektora finansowego – Międzynarodowego Stowarzyszenia Spółdzielczości Bankowej MZS (ICBA) i Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU).

Inicjatorem spotkania był prezydent ICBA Bhima Subrahmanyam, zachęcony do tego przez członka Rady ICBA Mieczysława Grodzkiego w związku z niedawnym wyborem prezesa Kasy Krajowej SKOK Rafała Matusika na stanowisko przewodniczącego Rady Dyrektorów WOCCU. W jego opinii dobre stosunki polskich banków spółdzielczych ze SKOK-ami w ramach KRS mogłyby stać się modelem korzystnej współpracy światowych organizacji obydwu typów spółdzielni finansowych na szczeblu międzynarodowym. I temu właśnie poświęcone było spotkanie on-line.

Ze strony Rady ICBA wzięli w nim udział poza prezydentem Bhimą Subrahmanyamem prezes KRS Mieczysław Grodzki oraz przedstawiciele Bangladeszu, Indii i Nigerii. Obecny był także Hans Groeneveld z Rabobanku – spółdzielczego banku z Holandii wysoko notowanego w rankingach największych spółdzielni świata i Europy. Jego niedawne przystąpienie do MZS i ICBA znacznie wzmocniło te organizacje. WOCCU było reprezentowane przez jej prezesa-naczelnego dyrektora Briana Brancha. Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie, że doszło do nawiązania kontaktów obydwu organizacji. Przyczyni się to w przyszłości do lepszego zapewnienia stabilności spółdzielczym instytucjom finansowym i reprezentowania ich interesów przy uwzględnieniu specyfiki i odrębności Związków Kredytowych (SKOK-ów) i Banków Spółdzielczych, a także dużych różnic między tymi ostatnimi, wśród których istnieją jednostki małe, lokalne, ale i wielkie banki prowadzące działalność w skali ogólnokrajowej a nawet ponadnarodowej.

Ustalono, że w najbliższym czasie w ramach współpracy zorganizowane zostaną webinaria dotyczące najważniejszych aktualnych problemów dotykających spółdzielcze instytucje finansowe (digitalizacja, zwiększenie zaangażowania młodego pokolenia, regulacje prawne, stosowanie zasady proporcjonalności i in.), a także zrealizowane badania na temat wpływu pandemii COVID-19 na działalność tych instytucji. Jako pierwsze - już pod koniec maja - przeprowadzone będzie webinarium poświęcone digitalizacji. Zaprezentowane zostaną przykłady działań w tym zakresie ze SKOK-ów i banków spółdzielczych m.in. z Indii i z Polski. Można mieć nadzieję, że ta świeżo nawiązana współpraca będzie się pomyślnie rozwijać.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie