Ważnym organem doradczym Komisji Europejskiej są tzw. Grupy Eksperckie powoływane przez Komisję lub jej działy w celu służenia im radami i wiedzą w konkretnych dziedzinach, a złożone z członków wywodzących się z sektora publicznego lub prywatnego. Jedną z takich grup szczególnie ważną dla europejskiej spółdzielczości jest grupa zwana GECES, zajmująca się sprawami ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w której skład wchodzą przedstawiciele Cooperatives Europe i innych organizacji spółdzielczych.

Swoje ostatnie posiedzenie grupa GECES odbyła w dniu 23 marca 2021 r., aby przedyskutować dwa punkty związane z nowym europejskim Planem Działania na rzecz Ekonomii Społecznej, a w szczególności sprawy warunków pracy i stosunków międzynarodowych.

W tym ostatnim punkcie dyrektor Cooperatives Europe Agnès Mathis przedstawiła dobiegający końca projekt rozwojowy realizowany w partnerstwie z MZS, finansowany przez Komisję Europejską oraz wynikające z niego rekomendacje, które powinny zostać włączone do Planu Działania. Skupiła się na podnoszeniu świadomości na temat spółdzielni i konieczności włączenia spółdzielczości do następnego cyklu programowania. Przypomniała również, że choć spółdzielnie są wymienione w Planie Inwestycji Zewnętrznych UE, nadal nie znajduje to odzwierciedlenia w praktyce, w szczególności w odniesieniu do działań instytucji finansujących programy rozwojowe. W odniesieniu do tematu warunków pracy, poparła wnioski zgłoszone przez CECOP (Europejską Konfederację Spółdzielni Pracy, Przemysłowych, Usługowych i Socjalnych) podkreślając potrzebę stałego pozyskiwania danych i tworzenia statystyk dotyczących przedsiębiorstw spółdzielczych i społecznych w celu promowania ich szczególnego podejścia do sprawy pracy i zatrudnienia. Zaapelowała o lepsze uwzględnienie tych przedsiębiorstw w ramach struktur dialogu społecznego czyli trójstronnych negocjacji władze – organizacje pracodawców - związki zawodowe na różnych szczeblach.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie