Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line pt.: 

"Organizacja Walnego Zgromadzenia - Zebrania Przedstawicieli - Zebrania Grup Członkowskich w spółdzielniach w dobie COVID-19 wraz z omówieniem zasad redagowania projektów uchwał do podjęcia na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez organy spółdzielni oraz treści protokołu notariusza z podejmowania uchwał na piśmie przez walne zgromadzenie / zebranie przedstawicieli"

które odbędzie się w dniu 11 maja 2021 r. w godzinach 09:00 - 12:15 (przerwa od 10:30 do 10:45).

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT) i obejmuje: 4 godziny dydaktyczne (45-min.) i materiały dydaktyczne. Podczas szkolenia można zadawać prowadzącemu pytania poprzez czat. Dodatkowo do 10 maja br. Uczestnicy mogą przesyłać pytania związane z tematem szkolenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na te pytania prowadzący udzieli w trakcie szkolenia.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebne jest stabilne łącze internetowe. Nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji. W dniu poprzedzającym szkolenie uczestnikom przesłane zostanie zaproszenie na szkolenie zawierające link z instrukcją logowania do platformy szkoleniowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.  

Szkolenie poprowadzi radca prawny dr Piotr Pałka. (Informacja o prowadzącym poniżej.)

 

Cel szkolenia

Zdobycie kompleksowej wiedzy nt. organizacji Walnego Zgromadzenia – Zebrania Przedstawicieli – Zebrania Grup Członkowskich w dobie COVID-19.

 

Metody szkoleniowe

Praktyczne szkolenie, pozwalające na zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności, przydatnych w pracy każdej Spółdzielni w związku ze zmianami w przepisach prawa w okresie epidemii.

 

Grupa docelowa/profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz członków organów Spółdzielni.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Specyfika Spółdzielni w świetle kolejnych Tarcz Antykryzysowych.
 2. Zmiany w przepisach prawa – Tarczach Antykryzysowych dotyczące funkcjonowania organów Spółdzielni w okresie epidemii.
 3. Charakter przepisów epizodycznych.
 4. Nakaz czy możliwość stosowania przepisów o charakterze epizodycznym niezależnie od postanowień statutu – głosowanie na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 5. Przepisy dot. reżimu sanitarnego – zebrania lub spotkania o charakterze zawodowym lub służbowym a możliwość funkcjonowania organów Spółdzielni w formule stacjonarnej.
 6. Przygotowanie Spółdzielni do organizacji Walnego Zgromadzenia – Zebrania Przedstawicieli – Zebrania Grup Członkowskich w dobie epidemii w formule stacjonarnej.
 7. Przygotowanie Spółdzielni do organizacji Walnego Zgromadzenia – Zebrania Przedstawicieli – Zebrania Grup Członkowskich w dobie epidemii w trybie głosowania na piśmie.
 8. Przygotowanie Spółdzielni do organizacji Walnego Zgromadzenia – Zebrania Przedstawicieli – Zebrania Grup Członkowskich w dobie epidemii w trybie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 9. Stosowanie przepisów o podejmowaniu uchwał na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość a stosowanie pozostałych przepisów dot. stacjonarnego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia – Zebrania Przedstawicieli – Zebrania Grup Członkowskich.
 10. Stosowanie przepisów o podejmowaniu uchwał w modelu hybrydowym (częściowo stacjonarnie, na piśmie i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) a stosowanie pozostałych przepisów dot. stacjonarnego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia – Zebrania Przedstawicieli – Zebrania Grup Członkowskich.
 11. Zasady przeprowadzania wyborów do organów Spółdzielni w dobie COVID-19 - zachowanie wymogu tajności a głosowanie na piśmie i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 12. Ostatnie zmiany w przepisach prawa dot. terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych przez Spółdzielnie wszystkich branż.
 13. Zasady redagowania projektów uchwał do podjęcia na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez organy Spółdzielni oraz treść protokołu Notariusza z podejmowania uchwał na piśmie na przez Walne Zgromadzenie / Zebranie Przedstawicieli.
 14. Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników szkolenia przed szkoleniem.
 15. Podsumowanie szkolenia.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ)

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia potwierdzane są mailem zwrotnym od Organizatora. Po dokonaniu opłaty prosimy o dosłanie potwierdzenia przelewu. W przypadku ręcznego wypełnienia formularza, prosimy o umieszczenie adresów e-mail uczestników również w treści maila.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto do 10 maja 2021 r.:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie

56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

z dopiskiem: szkolenie 11.05.2021 r.

 

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Krajowej Radzie Spółdzielczej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 10 maja 2021 r do godz. 14:00. Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Krajową Radę Spółdzielczą za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób.

Kontakt z zespołem właściwym do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56.

 

Informacja o prowadzącym

Radca prawny dr Piotr Pałka (Nr wpisu GD/GD/2723), posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych, Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Certyfikowany Chief Compliance Officer - międzynarodowy egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Kierownik Działu Compliance. Koordynator Centrum Compliance. Założyciel i wspólnik w Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych, więcej na https://dercpalka.pl/. Wykładowca i szkoleniowiec. Komentator Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazeta Prawna. W 2017 r. członek zespołu roboczego ds. innowacji finansowych (FinTech) przy KNF. Laureat międzynarodowego konkursu dla profesjonalistów Unii Kredytowych, który odbył się w dniu 31 lipca 2019 r. na Bahamach, organizowanego corocznie przez Światową Radę Unii Kredytowych z siedzibą w Madison (WOCCU) za projekt badawczy Credit Unions’ Compliance Management Systems. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego przy Warszawskim Instytucie Bankowości. 


Posiada/Ukończył: (2021) uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych, obrona rozprawy doktorskiej pt. ,,Compliance w sektorze polskiej spółdzielczości finansowej’’; (2019 r.) kurs AML oficer. Poziom 2 (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2018 r.) Certyfikowany compliance officer w FinTech. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2017 r.) Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Zaawansowany Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zakończony wynikiem pozytywnym (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2016 r.) Approved Compliance Officer (ACO). Egzamin organizowany przez Instytut Compliance przy Viadrina Compliance Center Europa-Universität Viadrina zdany z oceną bardzo dobry; (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer. Egzamin zdany z wyróżnieniem (Stowarzyszenie Compliance Polska); (2015 r.) Certyfikowany Compliance Officer w instytucjach finansowych (CGE); (2015 r.) ukończenie szkolenia w zakresie: ,,Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO9001:2008'' (PBSG); (2015 r.) ukończenie szkolenia w zakresie: ,,Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2014'' (PBSG).

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie