Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest projektem Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, jednak głównymi prowadzącymi są obywatele. Konferencja ta jest cyklem debat, paneli i dyskusji organizowanych przez obywateli, które umożliwią mieszkańcom z całej Unii Europejskiej dzielenie się pomysłami i kształtowanie naszej wspólnej przyszłości. Celem Konferencji jest dotarcie do wszystkich obywateli UE i wzmacnianie więzi między Europejczykami a instytucjami, które im służą.

Zapraszamy do zapoznania się z platformą cyfrową Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w Konferencji na kilka sposobów - na platformie można zgłosić oraz promować swoje wydarzenia, dzielić się pomysłami, znaleźć interesujące wydarzenie organizowane w okolicy i zapoznać się z opiniami innych Europejczyków. Komisja Europejska zachęca do aktywnego udziału w Konferencji poprzez organizację wydarzeń, debat oraz dzielenia się swoimi przemyśleniami i propozycjami dotyczącymi przyszłości Europy. Zapisanie się na platformie daje dostęp do najbardziej aktualnych informacji o przebiegu i postępach projektu.

Na platformie można: 

  • Podzielić się swoimi pomysłami oraz poznać opinie i pomysły osób ze wszystkich zakątków Europy. Pomysły wyświetlą się przetłumaczone na wybrany język, dzięki czemu powstaje możliwość zapoznania się z poglądami wszystkich Europejczyków.
  • Wziąć udział w dyskusjach o przedstawionych pomysłach – można przeglądać oraz wspierać pomysły zgłoszone przez inne osoby. Można również za pośrednictwem komentarzy wyrazić dla nich poparcie lub przyłączyć się do dyskusji. Możliwe jest także komentowanie pomysłów zgłoszonych we wszystkich językach (zostaną innym użytkownikom przetłumaczone na ich język).
  • Wziąć udział w wydarzeniu – w całej Europie odbywają się wydarzenia wirtualne i organizowane na żywo. Można wyszukać wydarzenie w okolicy lub w konkretnym temacie i zacząć omawiać pomysły z innymi.
  • Zorganizować wydarzenie – każdy może zgłosić swoje wydarzenie; informacje, jak je zorganizować w swojej miejscowości lub w Internecie, znajdują się tutaj.

Warto podkreślić, jak ważne są sprawozdania oraz postulaty, jakie są wypracowywane podczas wydarzeń. Zwracamy także szczególną uwagę na to, że wydarzenia muszą być rejestrowane na platformie przed ich realizacją (wydarzenia, które już się odbyło nie można na platformie zgłosić ani opisać jego wniosków).

Zachęcamy do rejestracji spotkań na platformie, dzięki czemu:

  • zwiększa się liczba potencjalnych odbiorców poprzez promocję wydarzenia na platformie;
  • organizator ma możliwość przekazania wniosków z wydarzenia instytucjom europejskim oraz ich skrótu w postaci hasłowo zapisanych postulatów, wyświetlanych w zakładce ‘Pomysły’;
  • uczestnicy wydarzeń będą mogli publikować pomysły i łączyć je z wydarzeniem;
  • wszyscy użytkownicy platformy będą mogli zapoznać się i skomentować wnioski i pomysły - treści są automatycznie tłumaczone na wszystkie języki UE, aby zapewnić możliwość dyskusji ponad barierami językowymi;
  • wydarzenie staje się częścią pan-europejskiej debaty na temat przyszłości Europy;
  • konkluzje z wydarzeń będą brane pod uwagę przez Radę Wykonawczą Konferencji przy organizowanych przez nią dyskusjach plenarnych.

Brak zgłoszenia pomysłów i konkluzji spowoduje, że wyniki dyskusji uczestników nie będą brane pod uwagę w Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby tego kroku po zakończeniu wydarzenia nie pominąć.

Więcej informacji w poradnikach:

jak zorganizować wydarzenie w swojej miejscowości lub w Internecie

jak sporządzić sprawozdanie z wydarzenia

jak można się zaangażować w Konferencję

W każdym regionie mieszczą się punkty informacyjne Europe Direct (ED), w których mogą Państwo uzyskać dodatkowe informacje oraz wsparcie przy organizacji wydarzeń. Co więcej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce może udostępnić Państwu listę ekspertów z całej Polski, którzy Pomogą w organizacji wydarzenia.

 

Przydatne linki:

Polska wersja językowa platformy cyfrowej Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Komunikat prasowyKonferencja w sprawie przyszłości Europy: uruchomienie wielojęzycznej platformy cyfrowej

 

Dokumenty:

Ulotka Konferencji w polskiej wersji językowej

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie