12 sierpnia przypada proklamowany przez ONZ, a obchodzony od 1999 r., Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Jego celem jest zwrócenie uwagi na wyzwania stojące przed młodymi ludźmi na całym świecie, a w obchody włącza się coraz więcej światowych organizacji. Należy do nich Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, który pragnie uwidocznić korzyści płynące dla młodzieży ze spółdzielczości odpowiadającej przecież na wiele z wyzwań, przed którymi stoją młodzi ludzie.

Model spółdzielczy – przypomina MZS z okazji tegorocznego MDM – opierający się o zasady wzajemnego wsparcia, współwłasności ekonomicznej i samorządności w pracy, ma wyjątkową moc, by pomóc młodzieży w ustabilizowaniu jej niepewnej przyszłości zawodowej. Może on również pomóc „generacji Z”, jak określa się nieraz pokolenie urodzone w ostatniej dekadzie zeszłego wieku i w pierwszej XXI, w realizacji jego ideałów życia w bardziej sprawiedliwym i równym dla wszystkich świecie.

Zainteresowanie MZS sprawami młodych ludzi nie ogranicza się do udziału w obchodach MDM. Młodzieży właśnie będzie dedykowanych wiele wydarzeń podczas Światowego Kongresu Spółdzielczego w Seulu w grudniu 2021 r., w tym warsztaty, podczas których zaprezentowane zostanie internetowe, interaktywne narzędzie, mające na celu dostarczenie inspiracji i porad dla młodzieży w tworzeniu i rozwoju spółdzielni. Jako wstęp do tego przez cały obecny rok Związek zamieszcza w Internecie wypowiedzi młodych spółdzielców z całego świata poniżej 25. roku życia (łącznie będzie ich 25), przedstawiające ich historie i refleksje, jak spółdzielnie mogą zmienić świat na lepsze. Można je obejrzeć w serwisie YouTube (zob. film pod artykułem). MZS przypomina też o utworzeniu nowego Komitetu ds. Młodzieży oraz o niedawnej publikacji raportu Młodzi ludzie a spółdzielnie – idealne połączenie. Wszystko to – jak liczy Związek – powinno przyczynić się do odmłodzenia ruchu spółdzielczego na całym świecie, powinno zwiększyć zainteresowanie młodzieży spółdzielczością i wiedzę o niej oraz dopomóc młodzieży do znalezienia sobie miejsca w niej, by wspólnie ze starszymi pokoleniami zmieniać świat na lepsze.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie