TEMAT: Funkcjonowanie Spółdzielni oraz jej organów w dobie COVID-19

- posiedzenia w formule stacjonarnej oraz podejmowanie uchwał na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez Rady Nadzorcze, Zarządy i Walne Zgromadzenia Spółdzielni (wyłączenia w sprawie limitów osób a stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie składania oświadczeń o zaszczepieniu)

Termin: 14 września 2021 r., godz. 0900 – 1215 

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Cena: 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT)

PROGRAM SZKOLENIA (PRZEJDŹ .pdf)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie poprowadzi radca prawny dr Piotr Pałka. (Informacja o prowadzącym poniżej.)


Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line pt.: 

FUNKCJONOWANIE SPÓŁDZIELNI ORAZ JEJ ORGANÓW W DOBIE COVID-19

- POSIEDZENIA W FORMULE STACJONARNEJ ORAZ PODEJMOWANIE UCHWAŁ NA PIŚMIE LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWNAIA SIĘ NA ODŁEGŁOSĆ PRZEZ RADY NADZORCZE, ZARZĄDY I WALNE ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI

(WYŁĄCZENIA W SPRAWIE LIMITÓW OSÓB A STANOWISKO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWIE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O ZASZCZEPIENIU)

które odbędzie się w dniu 14 września 2021 r. w godzinach 09:00 - 12:15 (przerwa od 10:30 do 10:45).

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT) i obejmuje: 4 godziny dydaktyczne (45-min.) i materiały dydaktyczne. Podczas szkolenia można zadawać prowadzącemu pytania poprzez czat. Dodatkowo do 13 września br. Uczestnicy mogą przesyłać pytania związane z tematem szkolenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na te pytania prowadzący udzieli w trakcie szkolenia.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebne jest stabilne łącze internetowe. Nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji. W dniu poprzedzającym szkolenie uczestnikom przesłane zostanie zaproszenie na szkolenie zawierające link z instrukcją logowania do platformy szkoleniowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.  

 

Cel szkolenia

Przedstawienie działalności Spółdzielni oraz jej Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia w dobie epidemii. Celem szkolenia jest również przygotowanie Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia w formule tradycyjnej w zależności od obowiązującego reżimu sanitarnego oraz przedstawienie stanowiska Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie możliwości podejmowania przez Walne Zgromadzenie uchwał na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Metody szkoleniowe

Praktyczne szkolenie, pozwalające na zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności, przydatnych w pracy Spółdzielni w dobie COVID-19.

 

Grupa docelowa/profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz członków organów Spółdzielni.

 

Zakres tematyczny szkolenia

  1. Funkcjonowanie organów Spółdzielni w dobie COVID-19 – funkcjonowanie organów ustawowych (Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia – podejmowanie uchwał na piśmie i z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość) oraz statutowych.
  2. Wyłączenia od limitów osób a stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie składania oświadczeń o zaszczepieniu.
  3. Działalność Walnego Zgromadzenia – podejmowanie uchwał w formule tradycyjnej, na piśmie i z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, podejmowanie uchwał a porządek obrad, zgłaszanie projektów uchwał (wymóg 10 podpisów) a wystąpienie z żądaniem zamieszczenia określonej sprawy w porządku obrad (wymóg 1/10 członków w świetle aktualnych orzeczeń), granice spraw, w których mogą być podejmowane uchwały.
  4. Aspekty praktyczne przygotowania Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia w formule tradycyjnej w zależności od obowiązującego reżimu sanitarnego oraz analiza możliwości podejmowania uchwał na piśmie w trybie przepisu art. 36 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
  5. Reżim sanitarny w Spółdzielni – obowiązki pracowników, obsługa interesantów wykonywanie prac oraz ochrona członków Spółdzielni w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
  6. Zasady pracy zdalnej oraz zmianowej w Spółdzielni w dobie COVID-19.
  7. Wykładnia art. 90 i art. 90a Tarcz Antykryzysowych – zwoływanie Walnego Zgromadzenia w świetle ustawowe przedłużenia terminu na zwołanie Walnego Zgromadzenia, przedłużenie kadencji organów ustawowych i statutowych Spółdzielni.
  8. Przegląd stanowisk: Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Sanepidu w sprawie funkcjonowania Spółdzielni w dobie COVID -19.
  9. Dyskusja, wymiana doświadczeń.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia potwierdzane są mailem zwrotnym od Organizatora. Po dokonaniu opłaty prosimy o dosłanie potwierdzenia przelewu. W przypadku ręcznego wypełnienia formularza, prosimy o umieszczenie adresów e-mail uczestników również w treści maila.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto do 13 września 2021 r.:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie

56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

z dopiskiem: szkolenie 14.09.2021 r.

 

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Krajowej Radzie Spółdzielczej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 13 września 2021 r do godz. 14:00. Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Krajową Radę Spółdzielczą za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób.

Kontakt z zespołem właściwym do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56.

 

Informacja o prowadzącym

dr Piotr Pałka - radca prawny, wspólnik Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu prawa spółdzielczego, komentator w Rzeczpospolitej oraz Dzienniku Gazeta Prawna, a także portalu Prawo.pl. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych, Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Certyfikowany Chief Compliance Officer - międzynarodowy egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Autor m.in. projektów ustaw oraz aktów prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa spółdzielczego. Prowadzi obsługę prawną wielu spółdzielni. Autor licznych opinii i ekspertyz dla spółdzielni z zakresu prawa spółdzielczego. Więcej informacji na https://dercpalka.pl/

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie