W dniu 29 sierpnia 2021 roku, niespełna dwa miesiące po swoich 90 urodzinach, zmarł Marian Ilnicki, długoletni prezes Zarządu Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo, twórca jej gospodarczego sukcesu. Był najdłużej aktywnym zawodowo prezesem zarządu spółdzielni w Polsce - odszedł na emeryturę w 2020 roku po ponad 62 latach pracy dla Spółdzielni w Witkowie, z którą związał całe swoje życie zawodowe i prywatne. 

Marian Ilnicki urodził się w 15 lipca 1931 roku w Komarnie pod Lwowem, ale po II wojnie światowej jego rodzina przeniosła się na Ziemie Zachodnie. Osiedlili się w miejscowości Rzeplino niedaleko Stargardu Szczecińskiego. Jako młody człowiek - zresztą jedyny syn w rodzinie - Marian Ilnicki pomagał w gospodarstwie rodziców kształtując swoje przyszłe predyspozycje zawodowe, przede wszystkim wielkie poszanowanie ziemi i rolnictwa. W 1956 r. otrzymał nakaz pracy jako kombajnista-brygadzista w oddalonej od Rzeplina niecałe 10 km. Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Witkowie. Była to tzw. „Młodzieżówka”, jedna z pierwszych wielkoobszarowych spółdzielni produkcyjnych utworzonych na Pomorzu Zachodnim. Gospodarowała od 1950 roku. na 600 hektarach, ale jej niedoświadczona załoga nie bardzo radziła sobie z prowadzeniem działalności. Z myślą o przyszłych kadrach, młodemu brygadziście umożliwiono kształcenie w szkole mechanizacji rolnictwa, aby w 1958 roku powierzyć mu kierownictwo Spółdzielni. Okazało się to decyzją, która wpłynęła nie tylko na przebieg Jego kariery zawodowej, ale zmieniła oblicze gospodarcze całego regionu.

Marian Ilnicki zdołał podnieść poziom produkcji RSP Witkowo, a w kolejnych latach przeprowadził Spółdzielnię przez wszystkie zawirowania gospodarcze, na jakie napotykały przedsiębiorstwa w PRL i po przemianach ustrojowych. W latach 70. z powodzeniem przyłączył kilka kolejnych spółdzielni, wydatnie zwiększając areał gruntów i rozszerzając działalność na inne obszary produkcji rolnej. W rezultacie Jego długoletnich rządów i śmiałych decyzji witkowska spółdzielnia stała się jednym z największych i najlepiej zorganizowanych rolniczych kombinatów spółdzielczych w Polsce. - Nigdy nie pozwalałem dzielić dochodu w całości, gdyż „dzielić” znaczy „przejadać” - mówił o źródłach sukcesu Spółdzielni. - Starałem się, aby ten dochód był na tyle duży, aby starczyło i dla członków, i na inwestycje. Zgromadziłem w ten sposób potężne rezerwy, które pozwoliły nam w odpowiednim czasie wykupić majątek. W czasach, gdy podobne przedsiębiorstwa padały lub prywatyzowały się, Witkowo postanowiło nadal pozostać rolniczą spółdzielnią produkcyjną i kontynuować działalność w wytyczonym w przeszłości kierunku, co więcej - zwiększać zatrudnienie i potencjał. - Nie podobało się to ówczesnym władzom, co było bardzo dokuczliwe - wspominał. - Walczono ze mną jeszcze w latach 1997-1998 mając nadzieję, że Spółdzielnia padnie. Było to dla mnie wielkie przeżycie.

Dziś Spółdzielcza Agrofirma „Witkowo” znajduje się w czołówce największych gospodarstw rolnych w Polsce, dysponując areałem 12,6 tys. ha. To wielobranżowe gospodarstwo zatrudnia ponad 1000 osób i realizuje ideę „Od pola do stołu” poprzez własną hodowlę, przetwórnię oraz sieć sklepów funkcjonującą na terenie trzech województw. W 1998 roku Spółdzielnia otrzymała nominację do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „Gospodarstwo rolne”.  Dzięki rzadkiej umiejętności gromadzenia wokół siebie ludzi przekonanych o słuszności idei spółdzielczych, Marian Ilnicki udowodnił, że to właśnie spółdzielcza forma gospodarowania może być najlepszą receptą na bolączki polskiego rolnictwa.

Marian Ilnicki prowadził także aktywną działalność społeczną i spółdzielczą. Był członkiem Naczelnej Rady Spółdzielczej, a od II Kongresu Spółdzielczości w 1995 roku członkiem Krajowej Rady Spółdzielczej - wszedł m.in. do Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS, aktywnie udzielał się także w Komisji Spółdzielczości Rolniczej. W 1992 r. wraz z grupą działaczy RSP zakładał Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, przez kilka kadencji był także członkiem Prezydium Rady Związku. W latach 2002-2006 sprawował funkcję radnego, wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Za wybitne osiągnięcia zawodowe i działalność społeczną był wielokrotnie odznaczany najwyższymi odznaczeniami państwowymi. W 2000 r. otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 Krajowa Rada Spółdzielcza przyznała mu tytuł „Menedżera Spółdzielcy”. Dla wszystkich spółdzielców pozostanie wzorem dobrego gospodarza, który konsekwentnie realizuje wytyczone cele, zachowując poszanowanie dla spółdzielczych ideałów i tradycji. Cześć Jego pamięci!

 


 

Pożegnanie śp. Mariana Ilnickiego odbędzie się 6 września 2021 r. (poniedziałek) w kaplicy Domu Pogrzebowego Hades w Stargardzie-Giżynku o godz. 12.30. Po Mszy Świętej o godz. 13.00 ciało zostanie odprowadzone na cmentarz.

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie