TEMAT: Przygotowanie spółdzielni do wyzwań regulacyjnych

m.in. związanych z ustawą z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (znowelizowany przepis art. 16 ustawy - Prawo spółdzielcze wchodzi w życie z dniem 5.10.2021 r.) oraz wprowadzeniem obowiązku rejestracji spółdzielni w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (obowiązek powinien zostać zrealizowany przez spółdzielnie w terminie 3 miesięcy od 31.10.2021 r.)

Termin: 11 października 2021 r., godz. 0900 – 1215 

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Cena: 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT)

PROGRAM SZKOLENIA (PRZEJDŹ .pdf)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie poprowadzi radca prawny dr Piotr Pałka. (Informacja o prowadzącym poniżej.)

 

 

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line pt.: 

Przygotowanie spółdzielni do wyzwań regulacyjnych m.in. związanych z ustawą z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (znowelizowany przepis art. 16 ustawy - Prawo spółdzielcze wchodzi w życie z dniem 5.10.2021 r.) oraz wprowadzeniem obowiązku rejestracji spółdzielni w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (obowiązek powinien zostać zrealizowany przez spółdzielnie w terminie 3 miesięcy od 31.10.2021 r.)

które odbędzie się w dniu 11 października 2021 r. w godzinach 09:00 - 12:15 (przerwa od 10:30 do 10:45).

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT) i obejmuje: 4 godziny dydaktyczne (45-min.) i materiały dydaktyczne. Podczas szkolenia można zadawać prowadzącemu pytania poprzez czat. Dodatkowo do 8 października br. Uczestnicy mogą przesyłać pytania związane z tematem szkolenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na te pytania prowadzący udzieli w trakcie szkolenia.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebne jest stabilne łącze internetowe. Nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji. W dniu poprzedzającym szkolenie uczestnikom przesłane zostanie zaproszenie na szkolenie zawierające link z instrukcją logowania do platformy szkoleniowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.  

 

Cel szkolenia

Przygotowanie spółdzielni do zmian związanych z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Ustawą o doręczeniach elektronicznych dokonano bowiem zmian w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. Zmiany te ostatecznie wejdą w życie z dniem 5 października 2021 r. Zmiany dotyczą m.in. zasad składania deklaracji członkowskich, rozszerzenia formy złożenia deklaracji o formę elektroniczną.

W trakcie szkolenia zostanie również omówiony obowiązek rejestracji spółdzielni w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, jako obowiązek, który powinien zostać zrealizowany przez spółdzielnie w terminie 3 miesięcy od 31 października 2021 r.

Celem szkolenia jest także przygotowanie spółdzielni do wyzwań regulacyjnych związanych z funkcjonowaniem organów spółdzielni w dobie COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem zmieniających się zasad dot. reżimu sanitarnego ustalanych przez Radę Ministrów oraz wyłączeń od limitów osób w trakcie spotkań i zebrań w świetle m.in. stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Metody szkoleniowe

Praktyczne szkolenie, pozwalające na zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności, przydatnych w pracy Spółdzielni w związku z nadchodzącymi zmianami w przepisach prawa.

 

Grupa docelowa/profil uczestnika 

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz członków organów Spółdzielni.

 

Zakres tematyczny szkolenia

  1. Przygotowanie spółdzielni do zmian związanych z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

  2. Deklaracje członkowskie na nowych zasadach – postać elektroniczna jako nowa forma deklaracji członkowskiej.

  3. Przygotowanie spółdzielni do obowiązku rejestracji spółdzielni w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, jako obowiązek, który powinien zostać zrealizowany przez spółdzielnie w terminie 3 miesięcy od 31 października 2021 r.

  4. Funkcjonowanie organów spółdzielni w dobie COVID-19.

  5. Aktualne zasady reżimu sanitarnego w świetle rozporządzenia Rady Ministrów.

  6. Wyłączenia spod limitów osób w trakcie spotkań i zebrań.

  7. Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie zasad pobierania oświadczeń o zaszczepieniu.

  8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia potwierdzane są mailem zwrotnym od Organizatora. Po dokonaniu opłaty prosimy o dosłanie potwierdzenia przelewu. W przypadku ręcznego wypełnienia formularza, prosimy o umieszczenie adresów e-mail uczestników również w treści maila.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto do 11 października 2021 r.:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie

56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

z dopiskiem: szkolenie 11.10.2021 r.

 

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Krajowej Radzie Spółdzielczej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 8 października 2021 r do godz. 14:00. Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Krajową Radę Spółdzielczą za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób.

Kontakt z zespołem właściwym do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56.

 

Informacja o prowadzącym

dr Piotr Pałka - radca prawny, wspólnik Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu prawa spółdzielczego, komentator w Rzeczpospolitej oraz Dzienniku Gazeta Prawna, a także portalu Prawo.pl. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych, Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Certyfikowany Chief Compliance Officer - międzynarodowy egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Autor m.in. projektów ustaw oraz aktów prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa spółdzielczego. Prowadzi obsługę prawną wielu spółdzielni. Autor licznych opinii i ekspertyz dla spółdzielni z zakresu prawa spółdzielczego. Więcej informacji na https://dercpalka.pl/

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie