20 października 2021 r. rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie na tworzenie organizacji producentów (OP) i grup producentów (GPR). Wnioski należy składać do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 listopada.

O pomoc finansową może ubiegać się:

  • grupa producentów rolnych uznana od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne;

  • organizacja producentów uznana na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (członkami OP mogą być osoby fizyczne  lub osoby prawne, w tym także nie będący producentami rolnymi (do 20% liczby wszystkich członków OP), posiadający np. możliwości magazynowe, przechowalnicze, przetwórcze, usługowe dla produkcji rolnej, itp.).

 

Podmioty, które chcą starać się o wsparcie muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów.

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc., w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Składane wnioski będą poddawane ocenie, a następnie na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

 

Szczegółowe informacje o warunkach składania wniosków (w tym dokumentacja aplikacyjna):

Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów PROW 2014-2020 - OTWÓRZ

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - OTWÓRZ

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie