Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line: Obowiązki spółdzielni w aspekcie ustaw podatkowych, w tym podatek CIT, PIT oraz ustawy o rachunkowości

Termin: 9 listopada 2021 r., godz. 09:15 - 15:15

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Cena: 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT)

PROGRAM SZKOLENIA (PRZEJDŹ .pdf)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie poprowadzi Ewa Hrebin – ekonomistka, biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator, autor artykułów w miesięczniku „Rachunkowość”, wieloletni wykładowca tematyki związanej z systemem podatkowym. 

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT) i obejmuje: 8 godzin dydaktycznych (45-min.) i materiały dydaktyczne. Podczas szkolenia można zadawać prowadzącemu pytania poprzez czat. 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebne jest stabilne łącze internetowe. Nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji. W dniu poprzedzającym szkolenie uczestnikom przesłane zostanie zaproszenie na szkolenie zawierające link z instrukcją logowania do platformy szkoleniowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.  

 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Podatek CIT
a) przychody podatkowe i koszty podatkowe w aspekcie najnowszego orzecznictwa oraz interpretacji KIS - wybrane zagadnienia
b) przychody i koszty, w tym dotyczące PPK oraz zaliczane do gzm w spółdzielniach mieszkaniowych - najnowsze wyjaśnienia i orzecznictwo
c) zmiany w podatku CIT:
• koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów z tytułu zapłaty za towary i usługi na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego
• ulga za złe długi w CIT, w tym zakresie przychodów i kosztów zaliczanych do gzm
• mały podatnik, a stawka podatku 9%
• amortyzacja podatkowa środków trwałych wykorzystywanych w działalności, z której dochody podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym
d) CIT w czasie Covid, w tym umorzenie wierzytelności wobec ZUS lub subwencji PFR, od której zaniechano podatku, przychody i koszty z tytułu dofinansowania z FGŚP

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych - obowiązki płatnika, w tym:
a) obowiązki płatnika w aspekcie najnowszego orzecznictwa oraz interpretacji KIS, w tym obowiązki związane ze śmiercią pracowników lub członków spółdzielni
b) zmiany w PIT od 2021 r.
c) PPK - zasady poboru zaliczki PIT

3. Aktualności w zakresie innych podatków i rachunkowości, tym:
• obowiązki w zakresie ustawy o spadkach i darowiznach (informacja spółdzielni jako dłużnika spadkodawcy)
• mikro rachunek od 15.04.2021 r.
• e –sprawozdanie, w tym sm - uwagi i wątpliwości (m.in. pożytki i przekształcenie prawa wieczystego gruntu w prawo własności w spółdzielniach mieszkaniowych, przedawnione udziały)
• zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi – zasady prowadzenia rachunkowości
• zmiany w NIP
• beneficjent rzeczywisty - obowiązki spółdzielni
• inne zmiany

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia potwierdzane są mailem zwrotnym od Organizatora. Po dokonaniu opłaty prosimy o dosłanie potwierdzenia przelewu. W przypadku ręcznego wypełnienia formularza, prosimy o umieszczenie adresów e-mail uczestników również w treści maila.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto do 9 listopada 2021 r.:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie

56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

z dopiskiem: szkolenie 09.11.2021 r.

 

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Krajowej Radzie Spółdzielczej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 8 listopada 2021 r. r. do godz. 14:00. Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Krajową Radę Spółdzielczą za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób bądź nieprzyjęcia zgłoszeń, jeśli limit uczestników został osiągnięty.

Kontakt z zespołem właściwym do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie