Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK",  Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz KUKE zapraszają na bezpłatne webinarium: Finansowanie oraz wsparcie przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej, które odbędzie się 15 listopada br. o godzinie 10:00.
 
Agenda webinarium:
BGK
Finansowanie przedsiębiorstw przez Bank Gospodarstwa Krajowego
Jak BGK finansuje potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstw? - Ewa Nowak-Iskra, Dyrektor Regionu Dolnośląskiego
Wsparcie przedsiębiorstw w ekspansji zagranicznej – Joanna Wierzbowska, Ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu

KUKE

Narzędzia wsparcie inwestycji oraz eksportu w ofercie KUKE S.A. – nowe rozwiązania
Prezentacja będzie przedstawiać przekrojowo rozwiązania KUKE S.A. wspierające inwestycje oraz eksport, ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań, zwłaszcza gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji płatniczych dla banków udzielających kredytów przeznaczonych na finansowanie inwestycji krajowych generujących eksport.

Spotkanie poprowadzą:
Ewa Nowak-Iskra - Dyrektor Regionu Dolnośląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą we Wrocławiu
Z sektorem bankowym związana od ponad 20tu lat. W tym czasie kierowała zespołami bankowości korporacyjnej odpowiedzialnymi za relacje z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami w największych instytucjach finansowych w Polsce. Obecnie stoi na czele Regionu Dolnośląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą we Wrocławiu. Realizuje misję BGK uczestnicząc w inwestycjach i inicjatywach ważnych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska łącząc środowiska samorządowe, przedsiębiorców i świat nauki. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o specjalności studia europejskie oraz IESE Business School.
Joanna Wierzbowska - Absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją rynków wschodnich. Posiada ponad 6-letnie doświadczenie w finansowaniu handlu. W Banku Gospodarstwa Krajowego od 2014 roku, obecnie na stanowisku eksperta ds. sprzedaży finansowania handlu, odpowiada m.in. za wspieranie eksportu. Wcześniej związana z organizacją imprez targowych.
Rafał Szymczak - Starszy Specjalista
Biuro Ubezpieczeń Strukturyzowanych w Departamencie Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE S.A.
 
 
Link do rejestracji:
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/bgk-i-kuke-finansowanie-oraz-wsparcie-przedsiebiorcow-w-ekspansji-zagranicznej/register?_ga=2.54796395.1349017155.1635141910-793848588.1600691460

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie