TEMAT: SYGNALIŚCI – CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH – DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE – PODPISY ELEKTRONICZE W DZIAŁALNOSCI SPÓŁDZIELNI

Termin: 6 grudnia 2021 r., godz. 0900 – 1215 

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Cena: 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie poprowadzi radca prawny dr Piotr Pałka. (Informacja o prowadzącym poniżej.)

 

Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line: 

SYGNALIŚCI – CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH – DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE – PODPISY ELEKTRONICZE W DZIAŁALNOSCI SPÓŁDZIELNI

które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021 r. w godzinach 09:00 - 12:15 (przerwa od 10:30 do 10:45).

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 369 zł brutto/os. (300 zł netto + VAT) i obejmuje: 4 godziny dydaktyczne (45-min.) i materiały dydaktyczne. Podczas szkolenia można zadawać prowadzącemu pytania poprzez czat. Dodatkowo do 3 grudnia br. Uczestnicy mogą przesyłać pytania związane z tematem szkolenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na te pytania prowadzący udzieli w trakcie szkolenia.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebne jest stabilne łącze internetowe. Nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji. W dniu poprzedzającym szkolenie uczestnikom przesłane zostanie zaproszenie na szkolenie zawierające link z instrukcją logowania do platformy szkoleniowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.  

Cel szkolenia: Przygotowanie spółdzielni do wyzwań regulacyjnych m.in. związanych z ustawą z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (znowelizowany przepis art. 16 ustawy - Prawo spółdzielcze wszedł w życie z dniem 5.10.2021 r.), wprowadzeniem obowiązku rejestracji spółdzielni w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (obowiązek powinien zostać zrealizowany przez spółdzielnie w terminie 3 miesięcy od 31.10.2021 r.), a także dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i założenia rządowego projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101) oraz wykorzystanie podpisów elektronicznych w działalności spółdzielni.

Metody szkoleniowe: Praktyczne szkolenie, pozwalające na zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności, przydatnych w pracy każdej spółdzielni.

Grupa docelowa/profil uczestnika: Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz członków organów spółdzielni.

Zakres tematyczny szkolenia

1. Przygotowanie spółdzielni do zmian związanych z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

2. Deklaracje członkowskie na nowych zasadach postać elektroniczna jako nowa forma deklaracji członkowskiej.

3. Przygotowanie spółdzielni do obowiązku rejestracji spółdzielni w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, jako obowiązek, który powinien zostać zrealizowany przez spółdzielnie w terminie 3 miesięcy od 31 października 2021 r.

4. Wykorzystanie podpisów elektronicznych w działalności spółdzielni.

- ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

- rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym

- skutki prawne związane ze złożeniem oświadczenia woli w formie elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisie elektronicznym w rozumieniu art. 781 § 2 Kodeksu cywilnego

5. Status prawny spółdzielni w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i założeń rządowego projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101).

6. Warunki objęcia ochroną pracowników oraz innych osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa.

7. Środki ochrony pracowników oraz innych osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa.

8. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa stosowany przez pracodawcę.

9. Zgłaszanie naruszeń prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu.

10. Zasady publicznego ujawnienia naruszenia prawa.

11. Organy właściwe w sprawach zgłaszania naruszeń prawa i udzielania wsparcia.

12. Realizacja obowiązku ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przez podmioty w sektorze prywatnym.

13. Informacje o naruszeniu prawa.

14. Anonimowe i jawne zgłaszanie naruszeń prawa.

15. Zgłoszenia wewnętrzne i zewnętrzne.

16. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.

17. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

18. Odpowiedzialność karna za niewykonanie obowiązków z związku z ujawnieniem naruszeń prawa.

19. Odpowiedzi na pytania uczestników zadane przed szkoleniem. 

 

Zgłoszenia na  załączonym druku należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia ZAWSZE potwierdzane są mailem zwrotnym od Organizatora. Po dokonaniu opłaty prosimy o dosłanie potwierdzenia przelewu. W przypadku ręcznego wypełnienia formularza, prosimy o umieszczenie adresów e-mail uczestników również w treści maila.

Jeśli chcą Państwo dokonać zapłaty po wystawieniu faktury, to prosimy o zaznaczenie tego w treści maila. Te faktury będą wystawiane w grudniu.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto do 6 grudnia 2021 r.:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie

56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

z dopiskiem: szkolenie 06.12.2021 r.

 

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Krajowej Radzie Spółdzielczej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 3 grudnia 2021 r do godz. 14:00. Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Krajową Radę Spółdzielczą za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób bądź nieprzyjęcia zgłoszeń, jeśli limit uczestników został osiągnięty.

Kontakt z zespołem właściwym do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56.

 

Informacja o prowadzącym

dr Piotr Pałka - radca prawny, wspólnik Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu prawa spółdzielczego, komentator w Rzeczpospolitej oraz Dzienniku Gazeta Prawna, a także portalu Prawo.pl. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych, Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Certyfikowany Chief Compliance Officer - międzynarodowy egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Autor m.in. projektów ustaw oraz aktów prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa spółdzielczego. Prowadzi obsługę prawną wielu spółdzielni. Autor licznych opinii i ekspertyz dla spółdzielni z zakresu prawa spółdzielczego. Więcej informacji na https://dercpalka.pl/

 

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie