W dniu 24 września 2021 roku w Paryżu odbyła się druga, wyborcza część Zgromadzenia Ogólnego europejskiej organizacji spółdzielczej Cooperatives Europe. Przypomnijmy, że pierwsza część, podczas której m. in. przyjęto sprawozdania z działalności i finansowe za 2020 rok oraz plan pracy i budżet na rok 2021 i udzielono absolutorium członkom Rady odbyła się zdalnie w dniu 31 maja. Obecna część zorganizowana została w formule hybrydowej – część delegatów, wśród nich przedstawiciel KRS dr inż. Mieczysław Grodzki, uczestniczyła osobiście, a część była obecna on-line, zaś głosowania odbyły się tylko internetowo.

Zgromadzenie, w przeddzień którego spotkała się na pożegnalnym posiedzeniu dotychczasowa Rada, odbyło się w pięknym zabytkowym pałacyku przy ulicy Masseran, będącym siedzibą Krajowej Federacji Kas Oszczędnościowych (FNCE), jednej z największych organizacji francuskiej spółdzielczości finansowej, która użyczyła na cele zgromadzenia swoje pomieszczenia. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji spółdzielczych 20 krajów, w tym z Polski, ale ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 zdecydowano, że każdą organizację może reprezentować tylko 1 delegat, a część delegatów w ogóle nie zdecydowała się na przyjazd do Paryża i uczestniczyła w Zgromadzeniu zdalnie. Dla tych, którzy byli fizycznie obecni, była to pierwsza od dwóch lat okazja osobistego spotkania z dawno nie widzianymi kolegami-europejskimi spółdzielcami, co nadało posiedzeniu dodatkową rangę.

Przybyłych i zdalnych uczestników powitały jako goszczące Zgromadzenie panie Dominique Goursolle-Nouhaud, prezydent FNCE oraz Caroline Naett reprezentująca CoopFR, naczelną organizację francuskich spółdzielni  oraz odtworzono przesłane na video posłanie prezydenta MZS Ariela Guarco. Następnie głos zabrał ustępujący prezydent Cooperatives Europe Jean-Louis Bancel, który dziękując wszystkim członkom za dotychczasową czteroletnią współpracę podkreślił, że ostatnia kadencja, a zwłaszcza jej druga połowa, przypadła na wyjątkowo ciężki dla organizacji okres spowodowany pandemią COVID-19. Udało się jednak wyjść z niego obronną ręką. Podziękował też dyrektorce Cooperatives Europe Agnès Mathis i całemu personelowi za doskonałą pracę w tym trudnym czasie. Stwierdził, że jego rezygnacja z ponownego kandydowania nie oznacza pożegnania za spółdzielczością i że zamierza pozostać aktywny zarówno we francuskim ruchu (jest honorowym prezydentem wielkiej organizacji banków spółdzielczych Crédit Coopératif), jak i światowym – będzie prawdopodobnie kandydował w zbliżających się wyborach na prezydenta Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Zgromadzenie było też okazją do podsumowania realizowanego od marca 2016 roku, a obecnie dobiegającego końca projektu partnerskiego z udziałem MZS i Komisji Europejskiej (i finansowanego przez tę ostatnią) mającego na celu wzmocnienie ruchu spółdzielczego na świecie jako kluczowego podmiotu w programach i politykach rozwojowych. Niezależnie od wysoko ocenianych osiągnięć merytorycznych projektu, przyczynił się on do stabilizacji finansowej Cooperatives Europe i stworzenia wartościowego zespołu ekspertów kierowanych przez Marca Noëla. Są duże szanse, że uda się wynegocjować finansowanie następnego podobnego programu, który rozpocząłby się w przyszłym roku.

Wyborczą część Zgromadzenia rozpoczęły krótkie prezentacje kandydatów do Rady. Kandydujący na drugą kadencję prezes KRS dr inż. Mieczysław Grodzki w swoim wystąpieniu podkreślił, że władze Unii Europejskiej i poszczególnych krajów członkowskich muszą pamiętać, że nie da się dokonać przemian społecznych i transformacji w wielu obszarach gospodarki bez udziału w tym procesie podmiotów spółdzielczych realizujących cele zrzeszonych w nich członków. Zadeklarował chęć działania w Radzie zwłaszcza na rzecz zapewnienia przedsiębiorstwom spółdzielczym dogodnych warunków funkcjonowania, w szczególności na obszarze legislacyjnym i podatkowym, oraz na rzecz obrony interesów wszystkich spółdzielni zarówno z Polski, jak i z całej Europy – z UE i spoza niej. Dodał do tego: Musimy pamiętać też o społeczeństwach przeżywających obecnie trudne chwile, powinniśmy być przygotowani do wskazania im i pomocy w odbudowie – gdy warunki polityczne na to pozwolą – niezależnych struktur spółdzielczych jako narzędzia rozwoju gospodarczego i budowy demokracji. My w Polsce pomoc taką przed laty otrzymywaliśmy – i chcielibyśmy teraz przekazywać ją dalej. W tym kontekście przypomniał o planowanych działaniach KRS we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim w celu wprowadzenia spółdzielczego modułu dydaktycznego w programach dla białoruskich studentów-stypendystów w Polsce. 

Wobec rezygnacji z ponownego startowania Jean-Louis Bancela, w wyborach na to stanowisko zgłoszona była dwójka kandydatów – Iñigo Albizuri Landabazal z Hiszpanii i Dunka Suzanne Westhausen. Ten pierwszy, wywodzący się ze słynnej Korporacji Spółdzielczej Mondragon, nominowany został przez hiszpańską konfederację spółdzielni pracy COCETA i znany jest przede wszystkim w środowiskach europejskiej spółdzielczości pracy. Kandydatka duńska, zgłoszona przez główną organizację spółdzielczą Danii Kooperationen znana jest dobrze wielu europejskim spółdzielcom, od wielu lat zasiadała m.in. w Radzie Cooperatives Europe, dała się poznać jako osoba pełna energii, dobrze znająca problemy wszystkich branż spółdzielczych na naszym kontynencie.

Kandydaci deklarowali chęć „budowania lepszego świata poprzez spółdzielnie”, przy czym Pan Landabazal zapowiadał przeprowadzenie w organizacji dość głębokich zmian (choć nie przedstawił tu wielu konkretów), pani Westhausen zaprezentowała się natomiast jako zwolenniczka zachowania ciągłości dotychczasowej pracy przy szczególnej dbałości o stan finansów organizacji i dążeniu do większego zaangażowania członków. Odbyły się też krótkie rundy pytań do kandydatów.

W głosowaniu, które w całości przeprowadzono w sposób zdalny (przez internet oddawali głos nawet obecni na sali), delegaci dysponowali łącznie 279 głosami – każda zrzeszona organizacja ma bowiem prawo do liczby głosów proporcjonalnej do liczby spółdzielców przez nią reprezentowanych. W wyborach na Prezydenta zwyciężyła Suzanne Westhausen, która otrzymała 208 głosów; jej kontrkandydat dostał ich 71.

Suzanne Westhausen przez najbliższe cztery lata będzie pełniła funkcję Prezydenta Cooperatives Europe i zarazem – zgodnie ze statutem – Wiceprezydenta reprezentującego Europę Międzynarodowego Związku Spółdzielczego.

Suzanne Westhausen, nowa Prezydent Cooperatives Europe

 

Łatwiejszy był wybór członków Rady, ponieważ liczba zgłoszonych kandydatów nie przekroczyła liczby miejsc w Radzie i postanowiono głosować en bloc na całą listę. Do Rady weszli więc:

 • Pernilla Bonde ze szwedzkiej organizacji spółdzielni mieszkaniowych HSB
 • Jacques Debry z belgijskiej federacji spółdzielczej Febecoop
 • Katia De Luca z Włoskiego Sojuszu Spółdzielczego ACI
 • Mieczysław Grodzki z KRS
 • Andreas Kappes z Niemieckiej Konfederacji Spółdzielni Raiffeisenowskich DGRV
 • Thomas Meyer z francuskiej naczelnej organizacji spółdzielczej Coop-Fr
 • Ünal Örnek z tureckiej organizacji spółdzielni leśnych Orkoop
 • Anu Puusa z fińskiej konfederacji spółdzielczej Pellervo
 • Petar Stefanov z bułgarskiego Związku Spółdzielni Spożywców CCU
 • Vivian Woodell z brytyjskiej centralnej organizacji spółdzielczości spożywców Coop-Uk

Ponadto do Rady weszło pięciu przedstawicieli europejskich branżowych organizacji spółdzielczych:

 • Isabelle Ferrand z Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych EACB
 • Mathias Fiedler z Eurocoop (spółdzielczość spożywców)
 • Giuseppe Guerini z Cecop (spółdzielczość pracy)
 • Leonardo Pofferi z Cogeca (spółdzielczość rolnicza)
 • Dirk Vansintjan z Rescoop.eu (spółdzielczość energii odnawialnej)

Warto tu zauważyć, że Mieczysław Grodzki obok Bułgara Petara Stefanova są w niej jedynymi osobami reprezentującymi Europę Środkową i Wschodnią. Ponieważ na trzy miejsca w Radzie z braku kandydatów pozostały vacaty, zapowiedziano przeprowadzenie w stosownym czasie wyborów uzupełniających z lepszym, jeśli się uda, uwzględnieniem parytetu płci (obecnie w Radzie znalazły się tylko trzy kobiety), a chęć wejścia do Rady poprzez takie wybory zgłosił również przegrany kandydat na Prezydenta pan Landabazal.

Ponieważ jesteśmy jednym zbiorowym ruchem, jednoczącym i reprezentującym przedsiębiorstwa oparte na ludziach wokół wspólnych wartości, mamy wyjątkowe możliwości budowy zrównoważonego wzrostu w oparciu o wszystkie fantastyczne doświadczenia, które mamy w różnych sektorach tutaj w Europie, ale także w innych częściach świata – powiedziała w krótkiej odezwie na koniec Zgromadzenia nowo wybrana pani Prezydent. – Spółdzielczy sposób prowadzenia biznesu z pozytywnymi efektami naszej szczególnej formy własności jest wyjątkowy! Musimy tylko zademonstrować nasze wyniki – i uczyńmy to razem!

Przy okazji Zgromadzenia prezes M. Grodzki odbył szereg rozmów z delegatami z innych krajów, m. in. o zacieśnieniu współpracy z Hiszpanami czy o przyszłości Europejskiego Domu Spółdzielczego w Brukseli z reprezentantami Bułgarii i Niemiec.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie