W dniu 26 października 2021 roku, z udziałem prezesa Zarządu KRS dr. inż. Mieczysława Grodzkiego, odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Cooperatives Europe powołanej podczas wrześniowego Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji w Paryżu. Spotkanie przebiegało jeszcze w formule zdalnej, ale wyrażono nadzieję, że przyszłoroczne posiedzenia będą już mogły w większości odbywać się z fizyczną obecnością uczestników.

Najważniejszym punktem spotkania, któremu przewodniczyła po raz pierwszy nowo wybrana Prezydent Susanne Westhausen, było powołanie wiceprezydentów, stanowiących razem z Prezydentem Prezydium Rady. Zgodnie ze Statutem, o ile wybory Prezydenta odbywają się bezpośrednio, to wiceprezydentów powołuje Rada spośród swoich członków.  Przestrzega się przy tym z zasady ich reprezentatywności pod względem płci, wieku oraz branż i regionów Europy, z których się wywodzą. Na obecną kadencję zaproponowani przez S. Westhausen i jednogłośnie wybrani przez Radę zostali:

  • Pernilla Bonde ze szwedzkiej spółdzielczości mieszkaniowej HSB,
  • Katia De Luca z Włoskiego Sojuszu Spółdzielczego reprezentującego wszystkie włoskie centrale spółdzielcze, odpowiedzialna w nim za sprawy młodzieży,
  • Petar Stefanov, Prezes Centralnego Związku Spółdzielczego Bułgarii zrzeszającego tutejsze spółdzielnie spożywców,
  • Vivian Woodell z Co-operatives UK, naczelnej organizacji brytyjskiej spółdzielczości.

Ustalono też, że ponieważ wybrana w Paryżu Rada liczy obecnie 10 osób reprezentujących krajowe organizacje na 13 przewidzianych Statutem miejsc oraz 5 przedstawicieli europejskich organizacji branżowych na 7 miejsc, przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające i na początku przyszłego roku Prezydent wystąpi do organizacji członkowskich o zgłaszanie kandydatów, tak by wybory mogły się odbyć podczas następnego Zgromadzenia Ogólnego na wiosnę.

Dyskutowano także o zakończonym właśnie wieloletnim programie na rzecz rozwoju międzynarodowego prowadzonym w partnerstwie z Unią Europejską oraz o szansach na uzyskanie finansowania na następny podobny projekt. Szanse te, jak się wydaje, są bardzo duże, tym bardziej, że realizacja dotychczasowego programu oceniona został wysoko i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami, spodziewać się można rozpoczęcia nowego projektu we wrześniu przyszłego roku. Przewiduje się, że w obecnym rozdaniu Komisja Europejska będzie kładła większy nacisk na prowadzenie działań projektowych w tzw. krajach bezpośredniego sąsiedztwa z UE, co może być szczególnie interesujące dla polskich organizacji członkowskich. Tak czy inaczej uzyskanie finansowania na kolejny program oznaczać będzie ustabilizowanie sytuacji finansowej Cooperatives Europe na kilka najbliższych lat.

Reprezentujący europejską organizację spółdzielczości pracy CECOP Giuseppe Guerini przedstawił członkom Rady opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) „Niestandardowe zatrudnienie i spółdzielnie platformowe w transformacji cyfrowej przemysłu” odnoszącą się do rozwijającego się zwłaszcza od czasu pandemii COVID-19 modelu spółdzielni pracowniczych działających poprzez platformy internetowe, a więc umożliwiające swym członkom pracę na odległość w oparciu o nietypowe formy zatrudnienia.

Na zakończenie spotkania Prezydent Susanne Westhausen zaapelowała do wszystkich członków o pełne zaangażowanie we wspólnej pracy. Dobry początek nowego spółdzielczego rozdziału może mieć ogromne znaczenie dla sprostania nadchodzącym wyzwaniom. Ramy są już ustalone i wspólnie oczekujemy owocnych czterech lat dla europejskiej wspólnoty spółdzielców – powiedziała.

Mieczysław Grodzki podczas posiedzenia Rady Cooperatives Europe (26.10.2021 r.)

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie