Po konsultacjach z Krajowymi Związkami Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich KRS przekazała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi do projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego warunków udzielania pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014-2020.

Projekt rozporządzenia zawiera wiele wymogów wprowadzających nadmierne utrudnienia zarówno przy ubieganiu się przez spółdzielnie o uznanie ich za organizacje producentów, uczestniczenia spółdzielni jako członka organizacji, jak i przy tworzeniu nowej organizacji bez żadnych zasobów infrastruktury skupowej lub przetwórczej, maszyn i urządzeń oraz zaplecza kadrowego. Tak postawione warunki przeczą idei uzyskiwania statusu uznanej organizacji producentów tj. połączenia możliwości produkcyjnych członków organizacji z innymi w/w zasobami, celem optymalnego wykorzystania potencjału w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem KRS do Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka w sprawie zgłoszenia uwag do projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego warunków udzielania pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014-2020 - pismo PDF

Wystąpienia i inicjatywy KRS dotyczące spółdzielczości dostępne są pod adresem: https://krs.org.pl/krs/wystapienia-krajowej-rady-spoldzielczej

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie