Na przełomie listopada i grudnia tego roku w Seulu odbył się długo wyczekiwany Światowy Kongres Spółdzielczy organizowany przez MZS. Planowany był na rok 2020, lecz z powodu pandemii COVID-19 został przesunięty na obecny rok, jednak i teraz, w sytuacji wciąż dalekiej od normalności, wielu uczestników zrezygnowało z przyjazdu do stolicy Korei i uczestniczyło w spotkaniach w sposób zdalny. Tak uczynili też przedstawiciele KRS. Prezes dr inż. Mieczysław Grodzki wziął udział w kilku posiedzeniach towarzyszących Kongresowi: Seminarium i Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych ICBA oraz Konferencji i Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej ICAO. W obydwu jest członkiem organów kierowniczych – Rady ICBA oraz Komitetu Wykonawczego ICAO. Ze względu na różne strefy czasowe, spotkania, odbywające się fizycznie w Korei w środkowej części dnia, w Polsce rozpoczynały się o godzinie piątej rano; w jeszcze gorszej sytuacji byli uczestnicy z Ameryki Południowej, dla których była to pierwsza w nocy!

Seminarium, a właściwie w ostatecznej formule webinarium ICBA zatytułowane było Spółdzielcze Instytucje Finansowe a realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju; temat wiązał się ściśle z ważnym, generalnie dyskutowanym podczas całego seulskiego Kongresu zagadnieniem jak poszczególne branże spółdzielcze mogą przyczynić się do realizacji oenzetowskich Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) czyli Agendy 2030. W seminarium uczestniczył fizycznie prezydent MZS Ariel Guarco, a kluczową prezentację – przygotowaną w oparciu o informacje dostarczone przez organizacje członkowskie, w tym KRS, przedstawiła dr Nazik Beishenaly, specjalistka z zakresu przedsiębiorczości spółdzielczej na belgijskim Uniwersytetu w Leuven. Jej raport wskazał m.in., że Spółdzielcze Instytucje Finansowe czyli Banki Spółdzielcze i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe na świecie włączają się do realizacji SDG pięcioma drogami:

  1. „społeczną” czyli poprzez wspieranie lokalnych społeczności, promowanie integracji finansowej, poprawę samopoczucia i zdrowia pracowników, inwestowanie w edukację oraz promowanie równości płci;
  2. „ekonomiczną”, tj. przez wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego, zapewnianie MŚP, producentom rolnym i grupom podatnym na zagrożenia dostępu do finansowania, tworzenie miejsc pracy i promowanie godnej pracy;
  3. „środowiskową” dzięki zaangażowaniu w ekologiczne i zrównoważone finansowanie i działania na rzecz zmniejszenia szkodliwego oddziaływania człowieka na środowisko;
  4. „instytucjonalną”, włączając kwestie związane ze środowiskiem i klimatem do strategii i polityki biznesowej i budowanie partnerstw;
  5. „spółdzielczą” czyli poprzez zaspokajanie potrzeb członków, promowanie wartości i zasad spółdzielczych i współpracę między spółdzielniami.

Po prezentacji odbyła się dyskusja, podczas której niektórzy z uczestników podawali więcej przykładów działań w tym zakresie swoich organizacji. Zaś w czasie samego Zgromadzenia Ogólnego ICBA dyskutowano m.in. o skutkach pandemii COVID-19 dla spółdzielni oraz zgłaszano sugestie do planu pracy na rok 2022. Priorytetowym zadaniem, jak ustalono, będzie opracowanie Banku Danych o członkach organizacji.

Konferencja i Zgromadzenie Ogólne ICAO odbyły się w postaci jednego spotkania hybrydowego. Najważniejszym punktem obrad były prezentacje raportów z projektów regionalnych realizowanych w tym roku przez niektórych członków ICAO w czterech regionach: w Afryce, Ameryce Południowej, Azji oraz Europie, a dotyczących – jakże by inaczej – udziału spółdzielni w realizacji SDG. Przypomnijmy, że głównym wykonawcą projektu europejskiego była KRS, która wraz z turecką organizacją ORKOOP, wzięła na warsztat Cel nr 12 („odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”) i Cel nr 2 („zero głodu”) podejmując ważny temat Zaangażowanie spółdzielni w ograniczenie marnowania żywności. Podczas konferencji omówili go i przedstawili rezultaty w specjalnie przygotowanym i wysłanym do ICAO nagraniu video prezes M. Grodzki i dr A. Piechowski. Szczególny oddźwięk znalazł jeden z wniosków płynących z badań – konieczność wzmożenia działań edukacyjnych wśród pracowników, menedżerów i członków spółdzielni oraz konsumentów na rzecz ograniczenia marnowania żywności. Inne projekty – również zaprezentowane w postaci nagrań video – dotyczyły rozwijania rolnego rynku zaopatrzenia i zbytu w Ugandzie (projekt dla Regionu Afryki), umacniania marki produktów spółdzielni rolniczych w Mongolii (projekt japońsko-mongolski dla Regionu Azji) i umacniania struktur reprezentacji spółdzielni rolniczych w Ameryce Łacińskiej (projekt brazylijski dla regionu Ameryk).

Do innych wydarzeń i wyników tego ważnego Kongresu będziemy jeszcze z pewnością wracać. Warto tu tylko przypomnieć, że ponieważ odbywał się on w 125-lecie powstania Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (jubileusz w zasadzie przypadał w zeszłym roku, ale Kongres został przełożony), towarzyszyła mu specjalna wystawa historyczna pod hasłem instytucje (…) które tracą z oczu swoją przeszłość, są w niebezpieczeństwie utraty kontroli nad swoją przyszłością. KRS, na prośbę organizatorów, przekazała odpowiednie materiały (tekst o historii polskiej spółdzielczości i zdjęcia) do umieszczenia na wystawie. Szkoda tylko, że mogło obejrzeć ją w sumie niewielu zwiedzających. Ale projekt ma być kontynuowany i wszystkie materiały będą dostępne w Internecie i w specjalnych wydawnictwach.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie