W dniach 14 i 15 grudnia br. obradowała (w większości stacjonarnie) Rada Cooperatives Europe. Dwudniowe spotkanie z udziałem prezesa Zarządu KRS M. Grodzkiego odbyło się w Kopenhadze, dokąd zaprosiła Radę nowo wybrana Prezydent Susanne Westhausen, sama rodem z Danii.

Posiedzenie było też więc okazją do zapoznania się członków Rady z niektórymi branżami duńskiej spółdzielczości – macierzystą organizacją pani Prezydent Kooperationen, zrzeszającą spółdzielnie pracy i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, a obchodzącą w tym roku swoje 100-lecie (w jej siedzibie obradowano pierwszego dnia) oraz z goszczącym spotkanie nazajutrz Arbejdernes Landsbank, jednym z największych duńskich banków o spółdzielczych korzeniach, choć obecnie mającym status spółki z o.o., gdyż duńskie prawo nie przewiduje możliwości funkcjonowania banków w postaci spółdzielni.

Samo posiedzenie miało w przeważającej części charakter dyskusyjny. Jako, że było to pierwsze fizyczne spotkanie Rady wybranej jesienią w Paryżu, pani Westhausen postawiła przed członkami niełatwe zadanie sformułowania wizji i misji Cooperatives Europe na nadchodzące cztery lata i na tej podstawie zbudowania 4-letniej strategii organizacji, które mają być przyjęte podczas najbliższego Zgromadzenia Ogólnego w Cardiff. Dyskusja skoncentrowała się wokół najważniejszych obszarów strategicznych, które pani Prezydent określiła jako „latarnie morskie”, ku którym ma zmierzać Cooperatives Europe. Należą do nich;

  • „członkostwo” (pozyskiwanie nowych i utrzymanie dotychczasowych członków i lepsza realizacja ich potrzeb),
  • „edukacja i badania naukowe” (bliższa współpraca z ośrodkami akademickimi i instytutami badawczymi zainteresowanymi spółdzielczością),
  • „wpływ polityczny/rzecznictwo/lobbing” (lepsze kontakty z instytucjami Unii Europejskiej),
  • „nowe formy spółdzielni” (promocja nowych branż i typów spółdzielni tworzonych zwłaszcza w związku z zieloną i cyfrową transformacją)
  • „młodzież” (promowanie spółdzielczości wśród młodego pokolenia).

Na prośbę S. Westhausen członkowie Rady deklarowali swoje zainteresowanie pracą w ramach poszczególnych „latarni” – prezes M. Grodzki zgłosił chęć zaangażowania się w pracę na dwóch obszarach – „edukacja i badania” oraz „młodzież”. Ustalono też, że w najbliższym czasie do wszystkich członków Cooperatives Europe rozesłana będzie ankieta z pytaniami dotyczącymi wizji i misji organizacji, której wyniki zostaną opracowane przez ekspertów zewnętrznych, tak by w Cardiff można było przedstawić spójny dokument.

Inną ważną sprawą dyskutowaną podczas posiedzenia były wybory uzupełniające do Rady. Część członków (m. in. reprezentanci Polski i Bułgarii) uznała, że organizacja wyborów jest niecelowa, gdyż w obecnej Radzie jest już minimalna przewidziana Statutem liczba członków, a nowe wybory wcale nie zagwarantują lepszego zrównoważenia płci, co było jednym z powodów propozycji przeprowadzenia wyborów na trzy wolne miejsca; pojawiają się również wątpliwości formalne. „Ważniejsza jest jakość Rady, a nie liczba członków” – podsumował tę część dyskusji M. Grodzki. Ostatecznie jednak, w wyniku głosowania podjęto decyzję o rozpoczęciu procesu wyborczego; wkrótce powołany zostanie Komitet Wyborczy, który zwróci się do organizacji członkowskich o zgłaszanie kandydatów, a same wybory odbędą się podczas Zgromadzenia Ogólnego w Cardiff w maju.

Na koniec tego grudniowego posiedzenia Rady, ostatniego przed Bożym Narodzeniem, uczestnicy złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne, przede wszystkim powrotu do normalności po trudnym czasie pandemii, a Prezydent Susanne Westhausen poprosiła o przekazanie tych życzeń i serdecznych pozdrowień wszystkim spółdzielcom z ich krajów.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie