Krajowa Rada Spółdzielcza zaprasza na szkolenie on-line:

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. i zmiany w podatkach od 01.01.2022 r.

Termin: 19 stycznia 2022 r., godz. 09:15 – 15:15

Typ szkolenia: on-line (na platformie szkoleniowej ClickMeeting)

Ceny: 

  • 369 zł brutto/os.(300 zł netto + VAT) dla organizacji spółdzielczych, które uiściły składki na rzecz KRS za lata 2019-2021
  • 553,5 zł brutto/os.(450 zł netto + VAT) dla podmiotów niebędących organizacjami spółdzielczymi oraz dla organizacji spółdzielczych, które nie uiściły składki bądź składek na rzecz KRS za lata 2019-2021

W cenie 8 godzin dydaktycznych (45-min.) oraz materiały szkoleniowe.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (POBIERZ .doc) 

Szkolenie może być traktowane jako szkolenie uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora.

PROGRAM SZKOLENIA

A. Sprawozdanie finansowe w spółdzielniach, w tym:
1. Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych księgi rachunkowe, w tym: polityka rachunkowości, dowody księgowe
2. Wybrane zagadnienia z zakresu sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, w tym: odpowiedzialność kierownika jednostki, w tym zmiany od 1.01.2022 r., rodzaje sf, zasady wyceny aktywów i pasywów, terminy
3. E-sprawozdanie - wybrane zagadnienia
4. Sprawozdanie finansowe:
- prezentacja środków trwałych i wnp
- fundusz udziałowy, w tym ewidencja udziałów, zwrot udziałów, udziały przedawnione
- fundusz zasobowy - wybrane zagadnienia
- informacja dodatkowa - zakres informacji
- uchwały wzc w sprawie zatwierdzenia sf oraz podziału nadwyżki bilansowej.

B. Zmiany w podatkach od 1.01.2022 r.

1. Podatek CIT
a) Skutki podatkowe z tytułu nielegalnego zatrudnienia
b) Zmiany w przychodach podatkowych
c) Zmiany w kosztach podatkowych
d) Fundusz inwestycyjny - zasady tworzenia i wydatkowania, skutki podatkowe
e) Zmiany w amortyzacji środków trwałych i wnp
f) Odliczenia od dochodu – nowe rozwiązania, w tym ulga na terminal
g) Obowiązek wysyłania JPK księgi rachunkowe

2. Podatek PIT
a) Przychody zwolnione od 1.01.2022 r.
b) Ryczałt z tytułu używania samochodu
c) Koszty uzyskania przychodów - zmiany w zakresie przychodów z pracy oraz przychodów osób pełniących obowiązki obywatelskie i społeczne
d) Kwota wolna od podatku
e) Ulga dla klasy średniej
f) Zmiany w oświadczeniach składanych przez pracowników
g) Skala podatkowa
h) Składka zdrowotna od osób osiągających przychody z tytułu powołania

3. Podatek VAT
a) Terminal płatniczy a kasa fiskalna
b) Usługi finansowe – rezygnacja ze zwolnienia
c) Zmiany w terminie zwrotu podatku VAT
d) TAX FREE
e) E-faktury
f) Zmiany w JPK_VAT

C. Inne zmiany
1. Beneficjent rzeczywisty - obowiązki spółdzielni
2. Obniżenie limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami
3. Obowiązek zapewnienia klientom możliwości dokonywania płatności drogą elektroniczną
4. Wprowadzenie limitu płatności gotówkowych dla transakcji z konsumentami
5. Zmiany w ustawie o KAS
6. Nabycie sprawdzające
7. Wprowadzenie możliwości informowania podatników o ryzyku uczestniczenia w karuzelach podatkowych
8. Kodeks karny skarbowy - „nowe” kary
9. Wykaz czynności, a obowiązek rejestracji w rejestrze działalności na rzecz spółek
10. Informacje WIS - zmiany

 

Szkolenie poprowadzi Ewa Hrebin  ekonomistka, biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator, autor artykułów w miesięczniku Rachunkowość, wieloletni wykładowca tematyki związanej z systemem podatkowym.

Podczas szkolenia można zadawać Prowadzącej pytania poprzez czat. Dodatkowo do 18 stycznia br. Uczestnicy mogą przesyłać pytania związane z tematem szkolenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na te pytania Prowadząca udzieli w trakcie szkolenia.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebne jest stabilne łącze internetowe. Nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji. W dniu poprzedzającym szkolenie uczestnikom przesłane zostanie zaproszenie na szkolenie zawierające link z instrukcją logowania do platformy szkoleniowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 18.01.2022 r. do godz. 14:00.

Zgłoszenia ZAWSZE potwierdzane są mailem zwrotnym od Organizatora. 

OPŁATĘ ZA SZKOLENIE NALEŻY UIŚCIĆ PO UZYSKANIU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA.

W przypadku ręcznego wypełnienia formularza, prosimy o umieszczenie adresów e-mail uczestników również w treści maila.

Jeśli chcą Państwo dokonać zapłaty po wystawieniu faktury, to prosimy o zaznaczenie tego w treści maila.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto do dnia, w którym odbywa się szkolenie:

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie

56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

z dopiskiem: szkolenie w dniu 19.01.2022 r.

 

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Krajowej Radzie Spółdzielczej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do dnia roboczego poprzedzającego dzień szkolenia do godz. 14:00 Zgłaszającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. Po tym terminie rezygnacja ze szkolenia powoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Krajową Radę Spółdzielczą za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Krajowa Rada Spółdzielcza zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych osób bądź nieprzyjęcia zgłoszeń, jeśli limit uczestników został osiągnięty.

Kontakt z zespołem właściwym do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22/ 596 45 56.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie