Jubileuszowy Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, poświęcony przedyskutowaniu sposobów pogłębiania tożsamości spółdzielczej, planowany pierwotnie na 2020 rok, odwołany wówczas z powodu pandemii COVID-19, odbył się ostatecznie na przełomie listopada i grudnia 2021 roku w formie hybrydowej i nie bez wielu ograniczeń i kłopotów wywołanych trwającymi wciąż zagrożeniami koronawirusem. Większość uczestników, a było ich łącznie 1500, nawet spośród tych, którzy zdążyli przybyć do Seulu, mogła wziąć udział w obradach jedynie w sposób zdalny, wielu też po powrocie do swych krajów musiało poddać się kwarantannie. Z tych względów sesja podsumowująca Kongres przeprowadzona została wirtualnie dopiero w dniu 29 grudnia 2021 roku. Sprawozdanie z niej zamieścił na swoich stronach internetowych Międzynarodowy Związek Spółdzielczy. Oto niektóre z najbardziej interesujących wypowiedzi podczas sesji.

Pani Ann Hoyt, przewodnicząca Grupy Spółdzielni Zdrowia ze stanu Wisconsin w USA, przypomniała na początek przewijające się podczas całego Kongresu tematy, takie jak tworzenie etycznego łańcucha wartości, zwiększanie inkluzywności w całej spółdzielczości, rozwijanie istotnych kulturowo edukacji i szkoleń na temat tożsamości spółdzielczej, wykorzystywanie nowych technologii w celu zwiększenia partycypacji członków, opracowywanie narzędzi do mierzenia namacalnego i niematerialnego wpływu spółdzielni na główne kryzysy światowe, budowanie silniejszej bazy kapitałowej i nowych zasobów finansowych poprzez partnerstwa oraz intensyfikacja współpracy między spółdzielniami ponad branżami i granicami państw. Wszystkie te tematy są zgodne z prawie 100-letnim zaangażowaniem MZS w promowanie pokoju. Oznacza to nie tylko zakończenie jawnej przemocy, ale tworzenie wspólnot współpracy i integracji, pojednania i równości. Podsumowując, w trakcie całego Kongresu dało się wyczuć potrzebę podjęcia natychmiastowych działań. Cytując jednego z naszych mówców: „Czas na rozmowy się skończył. Czas na działanie jest teraz". I cytując mądrego nauczyciela: „Chciałabym, żebyśmy nauczyli się mniej kochać siebie, a bardziej przyszłość naszych dzieci– powiedziała.

Martin Lowery ze Stanów Zjednoczonych, przewodniczący Grupy Zadaniowej Kongresu i Komitetu ds. Tożsamości MZS oraz członek Rady MZS, powiedział, że Kongres stanowi początek rozmowy, która będzie kontynuowana. Jest to początek dialogu, który będzie prowadzony dalej na temat Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości, która jak wiemy obejmuje definicję spółdzielni, zasady spółdzielcze i wartości spółdzielcze, z których wszystkie, jak sądzę, zostały w wyjątkowy sposób uwzględnione w odpowiedziach udzielonych na pytania, które sobie zadawaliśmy. To jest ciągła szansa. To jest podróż i ta podróż będzie kontynuowana, oczywiście udokumentujemy przebieg obrad i będziemy mieć archiwa. M. Lowery podkreślił, że musi to prowadzić do kontynuacji dialogu zarówno wokół Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości, jak również dyskusji o ważnych możliwościach, zarówno w ramach poszczególnych branż, jak i między branżami. I na koniec pozwólcie mi powiedzieć, że jak stwierdził na tym spotkaniu jeden z naszych młodych, pełnych pasji spółdzielców, „najlepsze jest jeszcze przed nami" – zakończył Amerykanin.

Dyrektor Generalny MZS Bruno Roelants powiedział, że 24 sesje tematyczne tego Kongresu były wyjątkową okazją do pogłębienia naszej spółdzielczej tożsamości i przeanalizowania jej z wielu różnych punktów widzenia. Podziękował koreańskim gospodarzom, sponsorom Kongresu, pracownikom MZS oraz urzędnikom państwowym, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu. W Kongresie uczestniczyło 130 panelistów, 58 moderatorów i 53 sprawozdawców. Platforma internetowa Kongresu będzie dostępna dla wszystkich uczestników Kongresu do 18 lutego 2022 roku. Osoby, które się nie zarejestrowały, mogą to zrobić, aby uzyskać dostęp do platformy online pod linkiem http://online.icaworldcoopcongress.coop/main.

Na sesji podsumowującej obecna była również i głos zabrała pani Yolanda Diaz Perez, druga wicepremier i minister pracy i gospodarki społecznej rządu Hiszpanii. Powiedziała, że Kongres był doskonałą okazją do debaty na temat tożsamości spółdzielczej, a także do refleksji nad tym, jak ruch spółdzielczy może stawić czoła wyzwaniom ludzkości, opierając się na swoich wartościach etycznych. Pilne jest podkreślenie naszej obecności i domaganie się, w ramach zasady zainteresowania dobrem wspólnym, przyznania spółdzielczości wiodącej roli w obronie partycypacyjnego zarządzania, wysokiej jakości miejsc pracy i poszanowania środowiska naturalnego – stwierdziła. Nowoczesny, zaangażowany wizerunek pomoże ruchowi nawiązać kontakt z młodszymi ludźmi, dodała, aby uznali go za alternatywne, zbiorowe przedsięwzięcie. Namawiam was do robienia tych wszystkich małych rzeczy, które pozwolą nam marzyć o czymś wielkim – zakończyła.

Podczas sesji wysłuchano także wystąpień Oh Byung-kwona, p.o. gubernatora prowincji Gyeongyi w Republice Korei, oraz Cho Wan-seoka, przewodniczącego organizacji  „Koreańska Solidarność Spółdzielcza”. Ten ostatni powiedział, że Kongres był okazją do pokazania, że ludzie z różnych krajów, w różnym wieku, już mają wspólną tożsamość spółdzielczą. Oh Byung-kwon zaś podziękował organizatorom Kongresu za „uczynienie tego wydarzenia sukcesem pomimo trudnych okoliczności” i zadeklarował, że prowincja Gyeonggi stworzy odpowiednie warunki dla rozwoju spółdzielczości i ekonomii społecznej w oparciu o dyskusje przeprowadzone na Kongresie.

Podsumowując sesję, prezydent MZS Ariel Guarco wyjaśnił, że wszystkie pomysły i propozycje zgłoszone podczas Kongresu i wydarzeń przedkongresowych będą opracowywane przez grupę doradczą, na czele której stoi Alexandra Wilson. Powinniśmy być bardzo dumni z tego, co udało nam się tutaj osiągnąć. Jak powiedzieliśmy, są to historyczne czasy – stwierdził, zachęcając spółdzielców do dalszego budowania sprawiedliwszego, bardziej troskliwego, bardziej inkluzywnego, bardziej demokratycznego i lepszego świata. W oparciu o naszą Tożsamość Spółdzielczą, zgodnie z naszą siódmą zasadą, która zobowiązuje nas dziś do globalnego zrównoważonego rozwoju, zamierzamy powiedzieć światu, z większą niż kiedykolwiek siłą, z większym przekonaniem, że mamy najbardziej odpowiedni model przedsiębiorstwa dla rozwoju, który nie pozostawia nikogo w tyle i pozwala wszystkim ludziom żyć godnie, gdziekolwiek zdecydują się żyć. W tym celu kontynuujmy wprowadzanie w życie naszych wartości, naszych zasad i czujmy się dumni z naszej Tożsamości. Przyjaciele spółdzielcy, idźmy dalej, budując razem bardziej sprawiedliwy, bardziej solidarny, bardziej inkluzywny, bardziej demokratyczny świat, ten lepszy świat, którego wszyscy pragniemy, ten lepszy świat, na który wszyscy zasługujemy!, zaapelował kończąc sesję.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie