Zmarł Krzysztof Przychodzeń (1954-2022) - prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w Warszawie. Związany ze spółdzielczością przez ponad 30 lat życia zawodowego, w tym prawie 14 lat ze SM „Międzynarodowa”.

Od 2008 roku pełnił w niej funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych, a od 2017 roku, aż do śmierci - Prezesa Zarządu. Wcześniej pracował na następujących stanowiskach w spółdzielczości mieszkaniowej:

  • 1990-1995 - Zastępca Prezesa ds. Technicznych Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
  • 1999-2001 - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budochem” w Radomiu
  • 2001-2006 - Wiceprezes ds. Technicznych  Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko”
  • 2006-2008 - Kierownik Osiedla i pełnomocnik Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka” w Warszawie.

Jako Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w Warszawie przeprowadził Spółdzielnię m.in. przez proces kompleksowej modernizacji zasobów, pozyskując środki na obniżenie energochłonności budynków i poprawę komfortu zamieszkiwania. Z jego inicjatywy Spółdzielnia uzyskała m.in. dotacje w dużej wysokości na usuwanie z budynków azbestu.

Dbał zarówno o infrastrukturę i zewnętrzne otoczenie osiedli, jak i o budowanie dobrych relacji w lokalnej wspólnocie, za co był powszechnie poważany i ceniony. Udzielał się także w strukturach samorządu spółdzielczego, brał udział m.in. w procesie tworzenia Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Jego nieoczekiwana śmierć jest ogromną stratą dla całego środowiska. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce w dniu 12 stycznia 2022 r. w jego rodzinnych Pionkach.  Udział w nich wziął m.in. prezes Zarządu ZRSM RP dr Jerzy Jankowski oraz przedstawiciele wielu spółdzielni mieszkaniowych.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie