Z żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 25 stycznia 2022 roku po długiej chorobie zmarł Krzysztof Kokoszkiewicz, Członek Prezydium Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i długoletni Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Był niekwestionowanym autorytetem w zakresie działalności gospodarczej spółdzielczości rolniczej i ich otoczenia prawnego, a także współtwórcą systemu organizacyjnego spółdzielczości polskiej po 1990 roku. Przez większość swojego życia zawodowego służył swoją wiedzą spółdzielniom zrzeszonym w Krajowym Związku Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych – początkowo jako jego współorganizator i główny specjalista, następnie – Dyrektor Biura i Wiceprezes Zarządu, a w latach 2004-2014 oraz 2020-2021 Prezes Zarządu. Był także wieloletnim Wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego KRS, pełniąc tę funkcję od 1999 roku.

W 1971 roku ukończył Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Następnie (w latach 1971-1978) podjął pracę w państwowych gospodarstwach rolnych na terenie Pomorza, pełniąc w nich różne funkcje zawodowe - od stażysty, po dyrektora jednego z największych w północnej Polsce Kombinatu Łąkarskiego PGR w Główczycach.

W latach 1979-2003 pracował w Centralnym Związku Kółek Rolniczych, a następnie w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, gdzie był m.in. Zastępcą Dyrektora Generalnego. Zajmował się problemami działalności gospodarczej spółdzielni kółek rolniczych, inicjując nowatorskie metody zarządzania i dostosowując wzorce statutowe tych organizacji do warunków gospodarki rynkowej.

W latach 1990-1994 pełnił funkcję eksperta komisji sejmowych zajmujących się m.in. kolejnymi nowelizacjami ustawy Prawo spółdzielcze, przepisów spółdzielczych oraz opiniowaniem propozycji poselskich i rządowych zgłaszanych w tym zakresie. Stał się cenionym w wielu środowiskach specjalistą problematyki spółdzielczej w Polsce i krajach europejskich. Był jednym ze współtwórców wprowadzenia do Prawa spółdzielczego instytucji Kongresu Spółdzielczości jako najwyższego organu samorządu spółdzielczego. Reprezentował i bronił interesów rolniczej spółdzielczości produkcyjnej na szczeblu krajowym, starając się jednocześnie o ich jak najlepsze przystosowanie do funkcjonowania w ramach wspólnego rynku europejskiego. Przez całe życie zawodowe zabiegał także o równouprawnienie rolniczych spółdzielni produkcyjnych w dostępie do programów Unii Europejskiej poprzez uznanie ich za wielorodzinne gospodarstwa rolne. Reprezentował Związki zawodowe i społeczno-zawodowe rolników, organizacje pracodawców rolnych oraz związki spółdzielni rolniczych w Radzie Nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnych, w której zasiadał od 2007 roku. 

Kierując Krajowym Związkiem Rewizyjnym podejmował szereg działań na rzecz zrzeszonych spółdzielni. Z jego inicjatywy od 1993 roku wydawany jest dwumiesięcznik „Biuletyn Informacyjny”, w którym Krzysztof Kokoszkiewicz publikował wiele artykułów i stanowisk. Był również autorem lub współautorem wielu opracowań i publikacji branżowych - wzorcowych statutów i regulaminów wewnętrznych spółdzielni, a także cenionym wykładowcą na seminariach i naradach szkoleniowych. Prowadził szeroką współpracę z innymi organizacjami spółdzielczymi, społeczno-zawodowymi i naukowymi zajmującymi się problematyką wysokotowarowych gospodarstw rolnych, w tym również RSP. Z jego inicjatywy ukazało się 20 wydań „Rankingu 100 Najlepszych RSP” opracowywanego wspólnie z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Za wybitne osiągnięcia zawodowe i społeczne był wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi. W 2011 roku Krajowa Rada Spółdzielcza uhonorowała Go tytułem „Lider Spółdzielczości Polskiej”.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie